skip to Main Content

Vad är en god lärmiljö – för alla? Hur lär vi och hur lär vi ut? Och hur viktig är organisationen?

Det här är ett arbetsdokument och meningen är att utveckla innehållet på den här sidan till ett färdigt dokument som utgör Steg 1. Vision i verktyget.
Mejla din feedback till:
feedback@byggaskola.se

Varje elev är unik. Hur skapar vi en miljö som möjliggör för varje elev att komma till sin rätt och ta del av det skolan är satt förmedla och utveckla?

Vad är en lärmiljö? Hur mycket är väggar, tak och inredning? Stimuli? Hur mycket är socialt?

Här har vi samlat några av de frågor kring lärmiljöer som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

7:1 Vilken lärmiljö väljer ni?

Frågor att ställa sig:

FORSKNING:

Lorem ipsum dolor sit amet →
En bra genomgång av hur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

7:2 Hur är er lärmiljö kopplad till hur skolan är organiserad?

Frågor att ställa sig:

TIPS:

Stockholms Stad har utvecklat ett prognosverktyg som dels visar på den totala kapaciteten men även kan räkna om olika typer av ytor för att mer rättvist jämföra mellan skolor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter.

7:3 Vad är en flexibel lärmiljö, hos er?

Frågor att ställa sig:

FORSKNING:

Lorem ipsum dolor sit amet →
En bra genomgång av hur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Back To Top