skip to Main Content

Alla planerade aktiviteter i datumordning (ibland med länkar till arrangemangen så du kan läsa mer).

Här hittar du även de aktiviteter som är samarrangemang med partners med flera.
Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show m m. 

DECEMBER 2022

8 DECEMBER 2022

Att inreda för omställbarhet

En skola är inte alltid en skola… ibland kan lokalerna behöva byta roll och kanske istället ge möjlighet till en annan skolform (kanske vuxenutbildning) eller någon helt annan typ av verksamhet. Hur kan vi tänka kring inredning – både lös och fast – när det gäller att öka möjligheten till omställbarhet? Finns det något bra möte mellan rummens design och placering och hur vi kan arbeta med inredning? Vi får ett inspel med förslag kring detta av Ida Ahlgren på Lekolar utifrån skarpa lokaler/projekt på Gotland och därefter diskuterar vi.

Eventuellt blir det en fortsättning med ytterligare träff.

Samtalet  leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola. Välkommen!

RUNDABORD ONLINE

Var och när?

8 december kl 14.00-15.30. Online.
Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 7 december.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

2023

JANUARI 2023

9 JANUARI 2023

Studiebesök på Eriksdalsskolans grundsärskola

Välkommen att följa med på studiebesök på Eriksdalsskolans grundsärskola – en 1-9 skola.

Biträdande rektor Carin Möller och/eller skolans rektor Anna Stjelke möter upp och ger information om skolans verksamhet för att rama in besöket. Därefter rundvandring i lokalerna.

STUDIEBESÖK

Var och när?

Eriksdalsskolan på Södermalm i Stockholm. 9 januari klockan 13.00-15.00.

Arrangeras av Skolhusgruppen – mer info samt anmälan hittar du här!

FEBRUARI 2023

2 FEBRUARI 2023

La bamba – inte bara matsal? Del 1

Matsal, skolrestaurang, bamba – kärt barn har många namn. Vad kännetecknar en bra skolrestaurang idag? Om vi ska få den att kunna användas på flera sätt – hur ska vi tänka kring placering, utformning, inredning och akustik? Om vi spånar fritt – vilka idéer dyker upp? Och kan ljudnivån påverka aptiten? Välkommen att delta på en träff där vi får lyssna på inspel och diskutera. Anna Gathu och Martin Lindstaf från Cedervall arkitekter samt Ida Cederlund från Ecophon berättar.

(Detta webinarium är flyttat från december p g a sjukdom.) Ytterligare ett webinarium om skolmatsalar arrangeras den 14 februari – se längre ner i kalendariet.

WEBINARIUM

Var och när?

2 februari klockan 9.30-10.45. Online. Ingen deltagaravgift – öppet för alla intresserade.

Anmälan senast den 1 februari till Magnus Anclair.

9 FEBRUARI 2023

Att välja stol – busenkelt?

Vilken är den perfekta stolen för en skola? Finns den? Nja, troligen inte. Det vanligaste rådet är att testa, testa, testa! Och att fundera på hur den ska användas. En annan viktig fråga är akustiken i skolan. Hur kan material och design förbättra den? Bland annat dessa två frågor ställer vi oss och några utställare under besöket på Stockholm Furniture Fair. Vi går grunt i en mindre grupp, ställer frågor och diskuterar med några utställare och med varandra.

MÄSSBESÖK

Var och när?

9 februari klockan 13.00-15.30. Vi träffas på Stockholmsmässan i Älvsjö (info om plats kommer några dagar innan till de som anmält sig). Begränsat antal platser och du ordnar själv med biljett till mässan (240 kr) innan besöket.

Anmälan senast den 7 februari till Magnus Anclair.

10 FEBRUARI 2023

Ombyggd brandstation blir skola

Vi besöker Brandstegens skola i Midsommarkransen. En ombyggd brandstation från 1940-talet blir grundskola för 1000 elever. Hur kan man få en äldre lokal att fungera ihop med moderna skolbyggnader?

STUDIEBESÖK
MIDSOMMARKRANSEN

Var och när?

10 februari kl 09.30-11.30.
Ingen kostnad. Endast öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Sista anmälningsdag den 7 februari. OBS! Endast några platser kvar.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

14 FEBRUARI 2023

La bamba – inte bara matsal? Del 2

Matsal, skolrestaurang, bamba – kärt barn har många namn. Vad kännetecknar en bra skolrestaurang idag? Om vi ska få den att kunna användas på flera sätt – hur ska vi tänka kring placering, utformning, inredning och akustik? Om vi frågar verksamheten – vilka svar får vi då? Och hur kan vi arbeta med akustik i denna typ av miljö? Välkommen att delta på en träff där vi får lyssna på inspel och diskutera. Bland andra deltar Göteborgs stad utifrån ett projekt kring bamba samt Troldtekt delar med sig av projekt och lösningar.

Detta är del två i en serie träffar kring skolrestauranger – den första äger rum den 2 december 2022.

WEBINARIUM

Var och när?

14 februari klockan 10.30-11.45. Online. Ingen deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 350 kr + moms.

Anmälan senast den 13 februari till Magnus Anclair.

15 FEBRUARI 2023

Specialsalar, multisalar, makerspace. Möjliga lösningar för att få verksamheten och skolans lokaler att fungera bättre ihop.

Välkommen till en träff där vi berättar om olika lösningar för specialsalar och skolans praktiska och estetiska ämnen. Vad säger läroplanen? Vilka olika lösningar kan man tänka sig? Hur kan vi organisera undervisningen – ämnesöverskridande t ex -, och vad vill vi uppnå? En hel del utveckling görs men det går långsamt. Vi tittar på några av dessa exempel och diskuterar.

WEBINARIUM

Var och när?

15 februari 2023 kl 10.00-11.30. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för medlemmar i FBS nätverk, begränsat antal platser. Skriv senast den 10 februari tillmagnus@byggaskola.se

16 FEBRUARI 2023

Lagom med stimuli – hur kan vi bygga ett clever classroom?

Stimuli – färger, fönster, rörelse mm – påverkar enligt forskningen elevernas förutsättningar för lärande. Men vad är lagomt med stimuli, som enligt forskningen är bäst? Och hur är det egentligen med glasade väggar och dörrar…? Välkommen till en träff då vi resonerar kring det.

Under 2023 arrangeras en serie webinarier med fokus på de olika aspekter av den fysiska miljön i skolan som påverkar lärandet. Utgångspunkten är repporten Clever classrooms. För de som vill avslutas serien med en studieresa till London då vi träffar rapportens författare Peter Barrett samt genomför studiebesök på skolor.

WEBINARIUM

Var och när?

16 februari 2023 kl 14.00-15.00. Online.

Vill du anmäla dig?

Öppet för medlemmar i FBS nätverk. Skriv senast den 15 februari tillmagnus@byggaskola.se

22 FEBRUARI 2023

Vi besöker Söderbymalmsskolan i Haninge

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Söderbymalmsskolan! En högstadieskola för 470 elever. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

VIRTUELL STUDIERESA

Var och när?

22 feb kl 9.00-10.00. Vi träffas online.
Öppet för alla i nätverket.
Anmälan senast den 20 feb
till magnus@byggaskola.se

MARS 2023

14 MARS 2023

Skolhusets byggstenar  – om vi bygger för människan

Välkommen till ett webinarium där vi får en crash course i vad forskningen (inom miljöpsykologi) kan säga till alla som planerar och utvecklar skola och skolhus. Hur påverkar oss den fysiska miljön och vad är extra viktigt att ta hänsyn till då vi planerar, ritar, bygger och inreder våra skolor? Vi lyssnar till föreläsning med Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi och Niko Gentile, biträdande universitetslektor, båda vid Lunds tekniska universitet. Därefter diskussion.

WEBINARIUM

Var och när?

14 mars 2023 kl 13.00-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 1 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

15 MARS 2023

Att designa för återbruk

Om vi ska bygga nytt – hur ska vi tänka idag så att det går att återbruka materialet imorgon? Vi får höra om lösningar från arkitekt och materialutvecklare. Vi besöker i samband med detta Nobelbergets förskola – där man tagit vara på ett gammalt pannrum.  Vi får höra om projektet och hur verksamheten upplever att lokalerna fungerar. Programmet uppdateras.

STUDIEBESÖK NOBELBERGETS FÖRSKOLA

Var och när?

15 mars kl 13.30-16.30.
Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 10 mars. Ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och White.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

16 MARS 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum för den första träffen: 16 mars klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

21 MARS 2023

Skolhusets byggstenar – akustik, stimuli och ägandeskap

Vi får en genomgång av de viktigaste sakerna att tänka på vad gäller akustik i skolmiljö -Jonas Christensson, akustikrådgivare på Gyproc, berättar. Vi lyssnar även till Peter Barrett, huvudförfattare till rapporten Clever classrooms, som resonerar kring frågor om stimuli (fönster, färger mm), flexibilitet samt känslan av ägandeskap som har visat sig viktigt för möjligheten att ta till sig kunskap.

WEBINARIUM

Var och när?

21 mars 2023 kl 09.00-10.45. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 1 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

22 MARS 2023

Rätt belysning, akustik och färg

Vi lyssnar till genomgångar av kunskap och lösningar kring några av de saker som påverkar elevers och lärares arbetsmiljö: belysning, akustik och färgsättning.

Under 2023 arrangeras en serie webinarier med fokus på de olika aspekter av den fysiska miljön i skolan som påverkar lärandet. Utgångspunkten är repporten Clever classrooms. För de som vill avslutas serien med en studieresa till London då vi träffar rapportens författare Peter Barrett samt genomför studiebesök på skolor.

TRÄFF I LULEÅ

Var och när?

22 mars 2023 kl 10.30-12.30 i centrala Luleå (meddelas senare)

Vill du anmäla dig? Skriv till magnus@byggaskola.se senast den 15 mars

22 MARS 2023

Vad ska en skola kosta…?

Vi samtalar kring olika saker som kostar i skolhusprojekt, vad vi kan vinna på att satsa och resonerar kring några olika nyckeltal.

Delta gärna även på träffen tidigare samma dag kring akustik, belysning och färgsättning  och ät lunch tillsammans med oss!

TRÄFF I LULEÅ

Var och när?

22 mars 2023 kl 13.30-15.30 i centrala Luleå (meddelas senare)

Vill du anmäla dig? Skriv till magnus@byggaskola.se senast den 15 mars

28 MARS 2023

Val av lärmiljö och organisation – spelar det någon roll?! Del 1

Vad är en lärmiljö för framtiden? Spelar det någon roll hur vi organiserar skolans verksamhet?

Många kommuner och fristående skolhuvudmän står inför att både bygga nytt och allt oftare att renovera/bygga om befintliga skolor. Och med all rätt funderar många på om det spelar någon roll vilken lärmiljö skolan erbjuder. Klassrum (och korridorer), hemvisten eller annat? Det påverkar givetvis besluten kring t ex hur omfattande en renovering/ombyggnation bör vara och kan även påverka vägvalet mellan att bygga nytt eller renovera.

Under tre webinarier får vi lyssna till sammanlagt sex olika skolhusprojekt som tagit några kliv kring organisation och lärmiljöer. Påverkas skolresultaten och elevernas välmående? Vilka slutsatser kan dras? Vilka lärdomar kan de förmedla till alla projekt som nu funderar?

På träff 1 lyssnar vi till erfarenheter och tankar från Baggeboskolan i Tibro och Skapaskolan i Huddinge.

Välkommen att delta och lyssna!

WEBINARIUM

Var och när?

28 mars 2023 kl 13.30-15.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie på tre träffar. Du kan anmäla dig till ett, två eller alla tre. Övriga datum i kalendariet. Öppen endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

29-30 MARS 2023

Skolhusets byggstenar

Välkommen till en tvådagarsträff där vi träffar Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi och Niko Gentile, biträdande universitetslektor, båda vid Lunds tekniska universitet, för en fördjupad diskussion kring hur skolans fysiska miljö påverkar oss. Vi åker på studiebesök till Villanskolan i Ängelholm, Brogårdaskolan i Bjuv samt Hyllievångskolan i Malmö. Gemensam middag äter vi på Ruths i Malmö. Träffen startar och avslutas i Malmö, där vi också bor.

TRÄFF I MALMÖ

Var och när?

29-30 mars 2023 heldagar i Malmö. Start ca kl 10.30 första dagen och avslut kl 16 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 1 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

APRIL 2023

17 APRIL 2023 (prel)

Från golv till tak

Vi besöker Härlandatjärnskolan – en nybyggd F-9 skola i Göteborg. Vi får höra om projektet och hur verksamheten upplever att lokalerna fungerar. Vi tittar lite extra på inomhusmiljöerna och tar del av fakta blandat med inspiration från skolan vi besöker, lyssnar på hur väl det fungerar att föra ett samtal i olika rum och passar på att känna och klämma på olika lösningar. Varför har man väggabsorbenter över hela väggen? Vilken betydelse har golv med stegljudsreduktion i en skolmiljö? Vilka utmaningar fanns i design och bygge? Samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, Ecophon och Forbo.

STUDIEBESÖK HÄRLANDATJÄRNSKOLAN

 

Var och när?

17 april kl 14.00-16.30 på Härlandatjärnskolan, Smörslottsgatan i Göteborg. OBS! Datumet är preliminärt.
Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 14 april.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

18 APRIL 2023

Lärmiljöer inomhus

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till föreläsning kring trender av lärmiljöer i svenska skolor samt får höra om ett forskningsprojekt där man undersökt hur olika typer av lärmiljöer har fungerat – Maria Svensson från Lekolar berättar.  OBS! Programmet är under produktion.

WEBINARIUM

Var och när?

18 april 2023 kl 13.00-14.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 2 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

18 APRIL 2023

Val av lärmiljö och organisation – spelar det någon roll?! Del 2

Vad är en lärmiljö för framtiden? Spelar det någon roll hur vi organiserar skolans verksamhet?

Många kommuner och fristående skolhuvudmän står inför att både bygga nytt och allt oftare att renovera/bygga om befintliga skolor. Och med all rätt funderar många på om det spelar någon roll vilken lärmiljö skolan erbjuder. Klassrum (och korridorer), hemvisten eller annat? Det påverkar givetvis besluten kring t ex hur omfattande en renovering/ombyggnation bör vara och kan även påverka vägvalet mellan att bygga nytt eller renovera.

Under tre webinarier får vi lyssna till sammanlagt sex olika skolhusprojekt som tagit några kliv kring organisation och lärmiljöer. Påverkas skolresultaten och elevernas välmående? Vilka slutsatser kan dras? Vilka lärdomar kan de förmedla till alla projekt som nu funderar?

På träff 2 lyssnar vi till erfarenheter och tankar från Floraskolan i Skellefteå och Iggesunds skola utanför Hudiksvall.

Välkommen att delta och lyssna!

WEBINARIUM

Var och när?

18 april 2023 kl 14.15-16.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie på tre träffar. Du kan anmäla dig till ett, två eller alla tre. Övriga datum i kalendariet. Öppen endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

20-21 APRIL 2023

Vad är speciellt med Finlands skolor?

Forum Bygga Skola åker till Helsingfors med omnejd. Vi besöker skolor och får en bild av vad som utmärker de finska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på hur skolhusen förändras i o m Finlands nya läroplan.

STUDIERESA, HELSINGFORS MED OMNEJD

Var och när?

20-21 april,  Helsingfors, Finland med omnejd

Anmälan till Magnus Anclair.

24 APRIL 2023

Lärmiljöer utomhus

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till föreläsning kring trender av lärmiljöer utomhus i svenska skolor. Bland andra lyssnar vi på Märit Jansson på SLU som forskar kring barns utomhusmiljöer.

WEBINARIUM

Var och när?

24 april 2023 kl 09.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 2 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

26-27 APRIL 2023

Skolans lärmiljöer – både inne och ute

Välkommen till en tvådagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar, gör studiebesök på skolor, diskuterar och äter middag tillsammans. Vi lär oss mer om hur man kan arbeta med prototyping av en skolas lärmiljöer och organisation. Vi lyssnar till ett samtal där vi vänder och vrider på olika aspekter av lärmiljöer inomhus. Vi får höra om en utvärdering av några av Stockholms skolgårdar. Vi gör studiebesök på bl a Skapaskolan i Huddinge och Brandstegen skola i Midsommarkransen (preliminärt). Vi äter middag tillsammans.

TRÄFF I STOCKHOLM

Var och när?

26-27 april 2023 heldagar i Stockholm. Start ca kl 11.00 första dagen och avslut kl 15 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 2 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

MAJ 2023

2 MAJ 2023

Val av lärmiljö och organisation – spelar det någon roll?! Del 3

Vad är en lärmiljö för framtiden? Spelar det någon roll hur vi organiserar skolans verksamhet?

Många kommuner och fristående skolhuvudmän står inför att både bygga nytt och allt oftare att renovera/bygga om befintliga skolor. Och med all rätt funderar många på om det spelar någon roll vilken lärmiljö skolan erbjuder. Klassrum (och korridorer), hemvisten eller annat? Det påverkar givetvis besluten kring t ex hur omfattande en renovering/ombyggnation bör vara och kan även påverka vägvalet mellan att bygga nytt eller renovera.

Under tre webinarier får vi lyssna till sammanlagt sex olika skolhusprojekt som tagit några kliv kring organisation och lärmiljöer. Påverkas skolresultaten och elevernas välmående? Vilka slutsatser kan dras? Vilka lärdomar kan de förmedla till alla projekt som nu funderar?

På träff 3 lyssnar vi till erfarenheter och tankar från Kvibergsskolan i Göteborg och Minnebergsskolan i Arvika.

Välkommen att delta och lyssna!

WEBINARIUM

Var och när?

3 maj 2023 kl 10.00-12.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie på tre träffar. Du kan anmäla dig till ett, två eller alla tre. Övriga datum i kalendariet. Öppen endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

3-4 MAJ 2023

Om en stad som växer snabbt, nya sätt att organisera skola och ett trähus with a view

Välkommen att följa med på en tvådagarsträff i Skellefteå. Staden växer och flera nya skolor har byggts de senaste åren – och flera nya är på gång. Vi besöker Morö Backe och Floraskolan samt får en visning av Sara kulturhus – ett av världens högsta trähus. Här har vi även föreläsningar, diskussioner och måltider.

TVÅDAGARSTRÄFF SKELLEFTEÅ MED STUDIEBESÖK

Var och när?

Den 3-4 maj 2023 i Skellefteå.
Tider och program hittar du via länk nedan.

Anmälan till magnus@byggaskola.se

23 MAJ 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 23 maj klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

25-26 MAJ 2023

Lärmiljöer och skolgårdsutveckling

Favorit i repris – vi åker till Köpenhamn på studieresa! Hur arbetar man med utveckling av lärmiljöer i Danmark? Allt fler skolor har skolgården på tak – fungerar det? Välkommen att följa med till Köpenhamn med omnejd för studiebesök, workshops och samtal med skolutvecklare.

STUDIERESA
TILL KÖPENHAMN

Var och när?

Den 25-26 maj i Köpenhamn.
Start kl 10.00 den 25 september.
Avslut ca kl 15.00 den 26 maj.

Anmälan till magnus@byggaskola.se

JUNI 2023

13-14 JUNI 2023

Schulbau-mässan i Köpenhamn

Den tyska skolhusmässan Schulbau genomförs 2023 även i Köpenhamn. Föreläsningar, diskussioner och en mässa kring skola och skolhus. Vi planerar för ett program i samband med mässan – mer info kommer.

SKOLHUSMÄSSA I KÖPENHAMN

Var och när?

13-14 juni i Köpenhamn.

Mer information kommer! För intresseanmälan – skriv till Magnus Anclair.

SEPTEMBER 2023

12 SEPTEMBER 2023

Skolan mitt i byn – om samnyttjande

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till föreläsningar och reflektioner kring olika aspekter av begreppet ”skolan mitt i byn”. Hur får vi till samnyttjande på riktigt? Hur kan en modell där vi mäter de sociala värden som skolan mitt i byn kan ge se ut?  OBS! Programmet är under produktion och uppdateras.

WEBINARIUM

Var och när?

12 september 2023 kl 13.00-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 3 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

13 SEPTEMBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Sverige?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av svenska skolgårdar. Vi får lyssna på Ulrika Åkerlund på Boverket, som bland annat arbetat med skolans utomhusmiljöer i Boverkets vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer.

WEBINARIUM

Var och när?

13 september 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

20 SEPTEMBER 2023

Skolan mitt i byn – hur gör man?

Vi lyssnar till erfarenheterna kring ett komplext projekt i Stockholmsområdet med skola och allaktivitetshus. Vilka är målsättningarna? Hur arbetar man för att säkerställa att det blir en levande plats i samhället? Vad kan vi lära av projektets misstag?

WEBINARIUM

Var och när?

20 september 2023 kl 09.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 3 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

26 SEPTEMBER 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 26 september klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

27-28 SEPTEMBER 2023

Skolan mitt i byn

Välkommen på en tvådagarsträff då vi lyssnar på föreläsning samt diskuterar kring varför ”skolan mitt i byn”?, vilka värden det kan tillföra till skolan respektive omkringliggande samhälle och funderar på vad det som på riktigt kan få det att hända. Under träffen gör vi studiebesök på Baggeboskolan i Tibro och Estrid Ericsson skola i Hjo (preliminärt) och besöker även en skola i Skövde.

TRÄFF IRL

Var och när?

27-28 september 2023 heldagar med start och slut i Skövde. Start ca kl 11.00 första dagen och avslut kl 15 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 3 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

OKTOBER 2023

2 OKTOBER 2023

Att prototypa kring lärmiljö och skolans organisation

Hur ska man veta att en lösning fungerar? Ett sätt som blir allt vanligare i utveckling av hur vi designar våra lärmiljöer och organiserar vår verksamhet är att arbeta med prototyper – vi testar! Välkommen att delta på ett webinarium där vi får höra om två olika projekt där man gjort just det. Vilka av deras lärdomar kan ni dra nytta av? Bland andra träffar vi Christer Holger (nu ansvarig skolor på SBB) som i arbetet med Skapaskolan i Huddinge arbetade mycket med prototyper och tester.

WEBINARIUM

Var och när?

2 oktober 2023 kl 14.00-15.00.
Öppet för alla medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk.

Anmälan (senast den 29 september) tillmagnus@byggaskola.se

3 OKTOBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Berlin?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av skolgårdar i Berlin. Märit Jansson, lektor i landskapsplanering på SLU har besökt Berlins Grün macht schule-projekt. Vad kan vi lära av det?

WEBINARIUM

Var och när?

3 oktober 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

5-6 OKTOBER 2023 (prel)

Vad är ett clever classroom?

Vi planerar för en studieresa till London – favorit i repris då vi besöker skolor och träffar Peter Barrett – som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms – för en föreläsning och workshop. Mer information i början på 2023.

STUDIERESA, LONDON

Var och när?

Preliminärt den 5-6 oktober. Start dagen innan med gemensam middag för de som önskar.
Avslut 6 oktober kl 15 i London.

För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.

12 OKTOBER 2023 (preliminärt)

Ett multihus, ett skolpalats och ett utomhusklassrum

Ni kanske trodde att Gävle endast är känt för sin julbock som likt Särimner kommer tillbaka år efter år trots att den bränns ner… icke! Här finns flera intressanta skolhusprojekt att besöka. Välkommen att följa med på studieresa över dagen då vi besöker det nya Hemlingborg – en skola och vård- och omsorgsboende i samma hus,  det renoverade skolpalatset Brynässkolan som nu även fått tillbyggd matsal och idrottshall samt Lovisa of Swedens uteklassrum.

STUDIERESA GÄVLE

Var och när?

Heldag i Gävle den 12 oktober. Preliminära tider klockan 09.30-15.30 och möjlighet att ansluta med tåg både söderut, norrut och västerut.
Mer info under våren 2023.

19 OKTOBER 2023

SAVE THE DATE: Arena Bygga Skola 2023

Forum Bygga Skolas årliga heldagsträff äger 2023 rum i Stockholm. Programmet inklusive studiebesök dagen efter presenteras under våren 2023. Men lägg in det i kalendern redan nu!

HELDAGSKONFERENS

Var och när?

Heldag i Stockholm den 19 oktober klockan 09.00-17.00.
Mer info under våren2023.

24 OKTOBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Köpenhamn?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av skolgårdar i Köpenhamn. Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun, berättar.

WEBINARIUM

Var och när?

24 oktober 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

25 OKTOBER 2023

Rätt belysning, akustik och färg

Vi lyssnar till genomgångar av kunskap och lösningar kring några av de saker som påverkar elevers och lärares arbetsmiljö: belysning, akustik och färgsättning.

Under 2023 arrangeras en serie webinarier med fokus på de olika aspekter av den fysiska miljön i skolan som påverkar lärandet. Utgångspunkten är repporten Clever classrooms. För de som vill kompletteras serien med en studieresa till London då vi träffar rapportens författare Peter Barrett samt genomför studiebesök på skolor.

TRÄFF I UMEÅ

Var och när?

25 oktober 2023 kl 10.30-12.30 i centrala Umeå (meddelas senare)

Vill du anmäla dig? Skriv till magnus@byggaskola.se senast den 15 oktober.

25 OKTOBER 2023

Vad ska en skola kosta…?

Vi samtalar kring olika saker som kostar i skolhusprojekt, vad vi kan vinna på att satsa och resonerar kring några olika nyckeltal.

Delta gärna även på träffen tidigare samma dag kring akustik, belysning och färgsättning  och ät lunch tillsammans med oss!

TRÄFF I UMEÅ

Var och när?

25 oktober 2023 kl 13.30-15.30 i centrala Umeå (meddelas senare)

Vill du anmäla dig? Skriv till magnus@byggaskola.se senast den 15 oktober.

NOVEMBER 2023

10 NOVEMBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Paris?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av skolgårdar i Paris. Vi får träffa Raphaëlle Thiollier, ansvarig för projektet Gröna skolgårdar i Paris, OASIS.

WEBINARIUM

Var och när?

10 november 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

10 NOVEMBER 2023

Hållbarhet i skolhus – hur kan du göra som beställare?

Hur kan man som beställare få mer hållbarhet för pengarna? Vi lyssnar till några exempel.

WEBINARIUM

Var och när?

10 november 2023 kl 13.00-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 4 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

16 NOVEMBER 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 16 november klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

17 NOVEMBER 2023

Hållbarhet i skolhus – vilket material ger mest hållbarhet för pengarna?

Vilka material ska vi välja i våra skolhus? Vad är mest hållbart – både klimatmässigt och ekonomiskt? Vi lyssnar till arkitekt Bård Sverre Solhem, Eggen arkitekter, med lång erfarenhet av bland annat skolor i trä.

WEBINARIUM

Var och när?

17 november 2023 kl 09.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 4 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

22-23 NOVEMBER 2023

Hållbarhet i skola och skolhus

Välkommen till en tvådagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar kring hur vi kan designa för återbruk och hur arkitektur kan skapa värden inom hållbarhet. Vi gör besök och får lära oss mer om det hållbarhetsarbete som gjorts och görs på Lindholmens Tekniska Gymnasium, Hoppets förskola samt Björkö skola i Öckerö kommun (preliminärt).

TRÄFF I GÖTEBORG

Var och när?

22-23 november 2023 heldagar i Göteborg. Start ca kl 11.00 första dagen och avslut kl 15 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Öppet för de som går modul 4 alternativt hela programmet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

2024

HÖSTEN 2024 – PRELIMINÄRT

Trygga skolor – men hur? Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design

Trygghet är ofta ett centralt ord i skola och skolhusprojekt. Forskning och erfarenhet visar att om elever och personal upplever trygghet och tillit fungerar ofta undervisning och socialt samspel. Men trygghet kan innebära flera saker och vägarna till det och andra sociala värden kan se olika ut.

Vilka är de vanligaste utmaningarna i svensk skola och i skolhusprojekt kring att uppnå trygghet och tillit? Vilka olika lösningar används och testas? Är trygghet och säkerhet olika sidor av samma mynt? Kan både hård och mjuk övervakning vara vägar till Pisa och tillit? Vilka innovativa design-, teknik- och verksamhetslösningar finns redan som stärker elevernas tillit till samhället? Och var behöver vi komma längre?

Välkommen att delta i ett nationellt event för att ta del av resultatet av det Vinnova-finansierade projektet Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS, där samproduktion sker mellan behovsägare, arkitekter och lärmiljöforskare med ambitionen att producera konkreta och forskningsbaserade anvisningar och rekommendationer för stärkt socialt värdeskapande som kan användas i bygg- och förvaltningsprocesser kring skolor. Projektpartners SSViS: Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter, Tengbom och Högskolan i Gävle.

NATIONELLT EVENT

Var och när?

Preliminärt hösten 2024, mer info kommer

Kommer att bygga på det Vinnova-finansierade projektet
Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS

Vad önskar du program kring?
Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.

REGLER KRING ANMÄLAN, NO SHOW MM

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se) med namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande (t ex vid studieresor) men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) faktureras en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.

Back To Top