skip to Main Content

Alla planerade aktiviteter i datumordning (ibland med länkar till arrangemangen så du kan läsa mer).

Här hittar du även de aktiviteter som är samarrangemang med partners med flera.
Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show m m. 

AUGUSTI 2022

30 AUGUSTI 2022

Trygghet – hur kan det konkretiseras i en skolbyggnad?

Välkommen till en föreläsning kring trygghet inom skolhusprojekt. Vi får bland annat lyssna till Anna-Sara Fernander på MAF arkitekter samt Malin Forsmark på Skolverket (och tidigare på Skellefteå kommun) som berättar hur de tänkt och gjort i några av Skellefteås senaste skolhusprojekt. Vi får även ta del av verksamheternas perspektiv.

Om föreläsningsserien Skolhusets buzzwords: ”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

FÖRELÄSNING
I SKELLEFTEÅ
(OCH ONLINE)

Var och när?

30 augusti klockan 13.00-14.30 på Morö Backe skola i Skellefteå.
Alternativt via länk.

Anmälan till magnus@byggaskola.se
senast den 28 augusti.
Begränsat antal platser för deltagande på plats.
Ingen deltagaravgift.

30-31 AUGUSTI 2022

Om en stad som växer snabbt, nya sätt att organisera skola och ett trähus with a view

Välkommen att följa med till Skellefteå! Staden växer och flera nya skolor har byggts de senaste åren. Vi besöker Morö Backe och Floraskolan samt får en visning av Sara kulturhus – ett av världens högsta trähus. Vi får även lyssna på en föreläsning kring trygghet och säkerhet och äter middag tillsammans.

STUDIERESA
TILL SKELLEFTEÅ

Var och när?

Den 30-31 augusti i Skellefteå.
Start vid lunch den 30 augusti
Avslut 14.30 den 1 september (det finns t ex möjlighet att åka nattåg t o r Stockholm — hänsyn tas till tåg- och flygtider).

Deltagaravgift: 1750 kr + moms
(inkluderar program, luncher och middag).
Anmälan till magnus@byggaskola.se

SEPTEMBER 2022

7 SEPTEMBER 2022

Med beställarens behov i fokus: Ute är det nya inne

Det är lika viktigt att skapa rum utomhus som inomhus. Platser där alla åldrar kan mötas för socialt samspel och kreativ lek. Då lek lägger grunden för allt lärande och till stor del bestämmer kroppens förutsättningar för resterande del av livet bör den tas på stort allvar. Vi får lyssna till några konkreta förslag på hur utemiljöer kan skapas för att ge goda förutsättningar för lek och lärande. Därefter diskussion!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen, denna gång Lekolar.

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

7 september klockan 11.00-12.00

Öppet för alla intresserade

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. 

Anmälan senast dagen innan träffen.

8-9 SEPTEMBER 2022

Leken först!

Välkommen till Örebro för en tvådagarsträff om utomhusmiljöer i staden och i skolan. Arrangörer är Örebro stad, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Statens konstråd och Movium.

TVÅDAGARSTRÄFF, ÖREBRO

Var och när?

8 sept kl 09:00 – 9 sept kl 16:00
Kulturkvarteret, 4 Fabriksgatan, Nikolai

13 SEPTEMBER 2022

Belysning och smarta styrsystem i skola och besök på Erik Dahlbergsgymnasiet

Hur kan man skapa en energieffektiv belysningsstyrning via trådlös kommunikation? Vad behöver man tänk på vid val av belysning i skola? Hur kan styrsystemen som finns idag även underlätta kring trygghet, säkerhet och effektivare användning av skolans lokaler? Magnus Abrahamsson på Jönköpings kommun och Torbjörn Björk och Jörgen Forsanker på Glamox belysning berättar om hur man gjort på Erik Dahlbergs gymnasiet i Jönköping. Vi får även en rundvandring på skolan tillsammans med personal – hur fungerar denna gymnasieskola för 1500 elever?

STUDIEBESÖK OCH
FÖRELÄSNING I JÖNKÖPING

Var och när?

13 september kl 10.30-14.30
Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.
Föreläsning och diskussion om belysning
Lunch på skolan. Därefter rundvandring .
Anmälan till magnus@byggaskola.se

15 SEPTEMBER 2022

Vi besöker Ebba Braheskolan i Nacka

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Ebba Braheskolan i Nacka! En F-9 skola för drygt 500 elever. Besöket tar ca 30 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck. Bland annat deltar Tobias Hindersson på UnitEducation som ritat projektlett.

VIRTUELL STUDIERESA

Var och när?

15 sept kl 11.00-12.00. Vi träffas online.
Öppet för alla i nätverket.
Anmälan senast den 13 sept
till magnus@byggaskola.se

15 SEPTEMBER 2022

Vi besöker Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad! En gymnasieskola skola för 2000 elever. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

VIRTUELL STUDIERESA

Var och när?

15 sept kl 13.00-14.00. Vi träffas online.
Öppet för alla i nätverket.
Anmälan senast den 13 sept
till magnus@byggaskola.se

19 SEPTEMBER 2022

Vill du höra om en ny standard för akustik i skolan?

En ny standard för ljudkrav i skolor arbetas nu fram. Hur kommer den att påverka arbetet med nya skolor och när vi ska renovera? Välkommen till en träff där vi får höra om nyheterna i standarden och hur det kommer att påverka beställarna, fastighetsägarna och brukarna. Jonas Christensson, akustisk rådgivare på Gyproc/Saint Gobain berättar. Därefter diskuterar vi utifrån aktuella projekt (både nybyggnation och renovering/ombyggnad) och går igenom hur man kan agera som beställare. Bland annat deltar Andreas Mellstedt från Falkenbergs kommun med ett case.

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

Online den 19 september kl 14.00-15.15.

Vill du delta?
Anmäl dig senast den 16 september
till magnus@byggaskola.se

20 SEPTEMBER 2022

Skolhus, cirkulär ekonomi och återbruk – vilka möjligheter finns i Sverige idag och hur ser spaningen framåt ut?

Cirkulär ekonomi och återbruk nämns allt oftare när man pratar fastigheter. Men hur ser det ut i skolhusens värld? Vad görs idag, vad kommer att vara möjligt imorgon?

På denna träff får vi höra om projektet Återhus – ett Vinnovafinansierat projekt med syfte att undersöka vad som kan och bör tas om hand i existerande fastigheter. Louise Wall, NCC Teknik och Hållbarhet, och Jonas Westerberg, affärsansvarig skolor NCC, kommer berätta om vad vi redan idag kan och återbrukar i byggprojekt samt vad vi kan bli bättre på med innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” i fokus. Ett projekt som fokuserar på återbruk tunga byggnadsdelar främst av betong och stål så som stomdelar och fasad. Vi får även höra om möjligheter kring skolans inredning – måste det göras nya stolar…? John Hultberg från Recycling Partner berättar. Och sist men inte minst får vi lyssna på framtidsspaningar av Elise Grosse, hållbarhetschef på Sweco samt Amanda Borneke, hållbarhetskoordinator på Sweco – hur är synen på och spelreglerna kring återbruk och cirkulär ekonomi om tio år? Därefter diskuterar vi.

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

Online den 20 september kl 10.00-12.00.

Vill du delta?
Anmäl dig senast den 19 september
till magnus@byggaskola.se

22 SEPTEMBER 2022 (PREL)

Med beställarens behov i fokus: Rum för variation!

Både skolorna och de enskilda elevernas behov skiftar. Därför är det viktigt med olika typer av lärmiljöer där pedagogiken och inredningen samspelar på bästa sätt. På träffen presenteras fyra olika klassrum: ett multimodalt, ett aktivt, ett som följer Elmemodellen och ett makerspace. Malin Jarbo, konceptchef på Lekolar berättar. Därefter diskuterar vi!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan mars-november med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Lekolar.

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

22 september klockan 11.00-12.00

Öppet för alla intresserade.
Anmäl dig senast den 19 september
till magnus@byggaskola.se

Anmälan senast dagen innan träffen.

26 SEPTEMBER 2022 

Med beställarens behov i fokus! Lokaloptimering: Square meter

Square Meter är ett nytt verktyg för att tillfälligt sensormäta och analysera användningen av lokaler. Hur kan detta bli användbart i våra skolhusprojekt? Hör Helena Polgård och Linda Mattsson på White berätta om verktyget och om hur det utvecklats inom ramen för Whites nya innovationssystem.

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen, denna gång White. Därefter diskussion!

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

26 september klockan 11.00-12.00

Öppet för alla intresserade.
Anmäl dig senast den 19 september
till magnus@byggaskola.se

Anmälan senast dagen innan träffen.

26 SEPTEMBER 2022

Vi besöker Iggesundsskolan i Hudiksvalls kommun

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Iggesundsskolan! En F-9 skola för 460 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

VIRTUELL STUDIERESA

Var och när?

26 sept kl 13.00-14.15. Vi träffas online.
Öppet för alla i nätverket.
Anmälan senast den 23 sept
till magnus@byggaskola.se

28-30 SEPTEMBER 2022

Flexibilitet och lärmiljöer ute och inne

Hur ser en fungerande utomhusmiljö på en skola ut?  Vad kan flexibilitet i en skola innebära – konkret? Vilka metoder kan vi använda för att utveckla lärmiljöer? Välkommen att följa med till Köpenhamn med omnejd för studiebesök, workshops och samtal med skolutvecklare.

STUDIERESA
TILL KÖPENHAMN

Var och när?

Den 28-30 september i Köpenhamn.
Start kl 13.00 den 28 september.
Avslut 14.45 den 30 september (det finns då möjlighet att åka tåg mot Stockholm).

Deltagaravgift: 8 500 kr + moms för medlemmar och 10 500 kr + moms för övriga
(inkluderar program, lokala transporter, luncher och middagar).
Anmälan senast den 1 september till magnus@byggaskola.se

29 SEPTEMBER 2022

Flexibilitet – vad menar vi egentligen och hur kan det konkretiseras i skolhusprojekt?

Välkommen till en föreläsning kring begreppet flexibilitet och hur det kan konkretiseras inom skolhusprojekt. Vi lyssnar till Lene Jensby Lange som driver danska Autens – de arbetar med utveckling av skolors lärmiljöer och organisation och är inblandade i flera stora skolhusprojekt i Danmark. Hur tänker man kring begreppet flexibilitet i danska skolhusprojekt?

Innan träffen – läs gärna examensarbetet kring begreppet flexibilitet i lärmiljöer av Filiz Coskun på White arkitekter – du hittar det på sidan Forskning och lästips→

Om föreläsningsserien Skolhusets buzzwords: ”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

FÖRELÄSNING
SKOLHUSETS BUZZWORDS
I KÖPENHAMN
(OCH ONLINE)

Var och när?

29 september kl 9.30-10.00 i Köpenhamn.
Alternativt via länk.

Anmälan till magnus@byggaskola.se
senast den 27 september.
Begränsat antal platser för deltagande på plats.
Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket,
övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.

OKTOBER 2022

3 OKTOBER 2022

Att inreda för omställbarhet

En skola är inte alltid en skola… ibland kan lokalerna behöva byta roll och kanske istället ge möjlighet till en annan skolform (kanske vuxenutbildning) eller någon helt annan typ av verksamhet. Hur kan vi tänka kring inredning – både lös och fast – när det gäller att öka möjligheten till omställbarhet? Finns det något bra möte mellan rummens design och placering och hur vi kan arbeta med inredning? Vi får ett inspel med förslag kring detta och därefter diskuterar vi.  Vi följer sedan upp och diskuterar vidare på träff 2 den 10 november.

Samtalet  leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola. Välkommen!

RUNDABORD ONLINE

Var och när?

3 oktober kl 10.00-11.30. Online.
Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 29 september.

Nästa träff i serien äger rum den 10 november, se längre ner i kalendariet.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

4 OKTOBER 2022

Från golv till tak

Vi besöker Villanskolan i Ängelholm – en nybyggd F-6 skola för 600 elever. Vi får höra om projektet och hur verksamheten upplever att lokalerna fungerar. Vi tittar lite extra på inomhusmiljöerna och tar del av fakta blandat med inspiration från skolan vi besöker, lyssnar på hur väl det fungerar att föra ett samtal i olika rum och passar på att känna och klämma på olika lösningar. Varför har man väggabsorbenter över hela väggen? Vilken betydelse har golv med stegljudsreduktion i en skolmiljö? Mer info efter sommaren.

Välkommen!

Studiebesök Villanskolan i Ängelholm

Var och när?

4 oktober kl 14.00-16.30. Vi träffas på Villanskolan, Stallgatan 13, Ängelholm.
Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 27 september.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

6 OKTOBER 2022

En likvärdig skola – samtalet fortsätter

Likvärdighet – ett portalbegrepp i svensk skola. Samtidigt är det inte helt enkelt att greppa hur skolans organisation och fysiska miljöer ska utformas för att öka likvärdigheten. Vad kan varje enskild aktör göra? Vad kan du göra? Välkommen till en träff där vi först lyssnar på en beskrivning av vad likvärdighet kan innebära och därefter diskuterar vi.

Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Samtalet  leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

WEBINARIUM

Var och när?

6 oktober kl 10.00-11.30. Online.
Var du vill så länge du har en bra uppkoppling.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

Öppet för alla intresserade. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 4 oktober.

7 OKTOBER 2022

Klimatsmart, multihus samt en lösning för att skolans lokaler används av många

Välkommen att följa med till Knivsta på studieresa! Under dagen besöker vi tre olika projekt: Adolfbergsskolan, Knivsta Centrum för idrott och kultur samt Margarethaskolan. Vi träffar arkitekter och verksamhetsansvariga.

STUDIERESA, KNIVSTA

Var och när?

Heldag den 7 oktober. Start klockan 10.30 i Knivsta (buss hämtar på Knivsta station). Buss för de som önskar från Stockholm Cityterminal klockan 9.30. Avslut i Knivsta klockan 16.30, åter i Stockholm med buss kl 17.30. Deltagaravgift för buss, 350 kronor + moms för medlemmar i nätverket, 500 kr + moms för övriga.
Anmälan till magnus@byggaskola.se

12-14 OKTOBER 2022

Vad är ett clever classroom?

Välkommen att följa med på en studieresa till London. Vi besöker tre skolor och träffar Peter Barrett – som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms – för en föreläsning och workshop.

STUDIERESA, LONDON

Var och när?

Start 12 oktober kl 19.00 för gemensam middag i London (man kan även ansluta till morgonen den 13 oktober).
Avslut 14 oktober kl 15 i London.

För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

18 OKTOBER 2022

Vi besöker Söderbymalmsskolan i Haninge

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Söderbymalmsskolan! En högstadieskola för 470 elever. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

VIRTUELL STUDIERESA

Var och när?

18 okt kl 9.00-10.15. Vi träffas online.
Öppet för alla i nätverket.
Anmälan senast den 17 okt
till magnus@byggaskola.se

20 OKTOBER 2022

En heldag kring skolhus och skolhusutveckling

Fokus på årets Arena Bygga Skola är vägvalen mellan att bygga nytt, bygga om och bygga till. Vilka frågor bör man ställa sig? Vilka erfarenheter finns? Vi bjuder även in Norge för att berätta om deras erfarenhet av att bygga i trä och Finland för att höra hur deras nya läroplan påverkar skolhusets utformning. En heldag med föreläsningar, diskussioner och mingel. Dagen efter möjlighet till studiebesök.

ARENA BYGGA SKOLA 2022
GÖTEBORG

Var och när:

Brewhouse i Göteborg
kl 9.30-17.00 (registrering, kaffe fr kl 8.30)
Avslut 16.00-17.00 Mingel

För anmälan, skriv till Magnus Anclair. OBS – sista anmälningsdag den 3 oktober.

26 OKTOBER 2022 

Funktionsupphandling av skola – hur kan det se ut och vad kan vi vinna på det?

Att hitta rätt upphandlingsform är ibland en konst. Det är lätt att göra som man har gjort tidigare. Att handla upp på funktion har ökat den senaste tiden. Vad innebär det? Vilka kan vinsterna vara, och för den delen också riskerna? Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss mer kring detta och även få tips om ett digitalt stöd för funktionsupphandling. Bland annat deltar Svensk Byggtjänst. Mer info under hösten.

WEBINARIUM

Var och när?

26 oktober kl 10.00-11.30 (preliminärt)

Öppet för alla intresserade.
till magnus@byggaskola.se

Anmälan senast dagen innan träffen.

27 OKTOBER 2022 

Med beställarens behov i fokus: vad ska en skola kosta?

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Wästbygg.

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

27 oktober kl 11.00-12.00

Öppet för alla intresserade.
till magnus@byggaskola.se

Anmälan senast dagen innan träffen.

NOVEMBER 2022

9 NOVEMBER 2022

Viktiga vägval i arbetet med särskola

Vilka är de viktigaste vägvalen att göra i planeringen av en ny eller ombyggd särskola? Vi får höra om några av de frågor ett pågående projekt i Mjällby, Sölvesborgs kommun, bestämt sig för att arbeta med och om några av de svar som där börjar ta form. Alexander Häggström på Krook&Tjäder berättar. Därefter diskuterar vi – ta gärna med era egna frågor!

Välkommen!

WEBINARIUM

Var och när?

9 november kl 13.30-15.00. Online.
Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 8 november.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

10 NOVEMBER 2022

Att inreda för omställbarhet

En skola är inte alltid en skola… ibland kan lokalerna behöva byta roll och kanske istället ge möjlighet till en annan skolform (kanske vuxenutbildning) eller någon helt annan typ av verksamhet. Hur kan vi tänka kring inredning – både lös och fast – när det gäller att öka möjligheten till omställbarhet? Finns det något bra möte mellan rummens design och placering och hur vi kan arbeta med inredning? Vi får ett inspel med förslag kring detta och därefter diskuterar vi.  En fortsättning av en tidigare träff – men fritt fram att ansluta nu.

Samtalet  leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola. Välkommen!

RUNDABORD ONLINE

Var och när?

10 november kl 14.00-15.30. Online.
Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 8 november.

Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

16 NOVEMBER 2022

Det smarta skolhuset – vad menar vi egentligen?

Välkommen till en föreläsning kring vad vi menar med ”det smarta skolhuset”. Föreläsare presenteras inom kort.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

FÖRELÄSNING
SKOLHUSETS BUZZWORDS
I MALMÖ
(OCH ONLINE)

Var och när?

16 november kl 9.00-10.30 i Malmö
Alternativt via länk.

Anmälan till magnus@byggaskola.se
senast den 14 november.
Begränsat antal platser för deltagande på plats.
Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket,
övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.

29-30 NOVEMBER 2022

En av landets största skolor, L-formade klassrum samt en kommun med skolorna på rad

Välkommen att följa med till Värmland på studieresa! Under två dagar besöker vi en förskola, en grundskola, en högstadieskola och en gymnasieskola. Mer info kommer.

STUDIERESA
KARLSTAD, ARVIKA,  HAMMARÖ

Var och när?

29-30 november. Start och avslut i Karlstad

Intresseanmälan till Magnus Anclair.

DECEMBER 2022

2 DECEMBER 2022

La bamba – inte bara matsal?

Matsal, skolrestaurang, bamba – kärt barn har många namn. Vad kännetecknar en bra skolrestaurang idag? Om vi ska få den att kunna användas på flera sätt – hur ska vi tänka kring placering, utformning, inredning och akustik? Välkommen att delta på en träff där vi får lyssna på inspel och diskutera. Mer info kommer.

WEBINARIUM

Var och när?

2 december klockan 9.30-11.00. Online. Ingen deltagaravgift – öppet för alla intresserade.

Anmälan till Magnus Anclair.

2023

LÖPANDE UNDER 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum för träffarna presenteras under hösten 2022
Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

FEBRUARI 2023

15 FEBRUARI 2023

Specialsalar, multisalar, makerspace. Möjliga lösningar för att få verksamheten och skolans lokaler att fungera bättre ihop.

Välkommen till en träff där vi berättar om olika lösningar för specialsalar och skolans praktiska och estetiska ämnen. Vad säger läroplanen? Vilka olika lösningar kan man tänka sig? Hur kan vi organisera undervisningen – ämnesöverskridande t ex -, och vad vill vi uppnå? En hel del utveckling görs men det går långsamt. Vi tittar på några av dessa exempel och diskuterar. Programmet uppdateras hösten 2022.

WEBINARIUM
ONLINE

Var och när?

15 februari 2023 kl 10.00-11.30. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för medlemmar i FBS nätverk, begränsat antal platser. Skriv senast den 10 februari tillmagnus@byggaskola.se

26-28 APRIL 2023

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

STUDIERESA, TYSKLAND
BERLIN MED OMNEJD

Var och när?

26-28 april,  Berlin

Intresseanmälan till Magnus Anclair.

2024

HÖSTEN 2024 – PRELIMINÄRT

Trygga skolor – men hur? Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design

Trygghet är ofta ett centralt ord i skola och skolhusprojekt. Forskning och erfarenhet visar att om elever och personal upplever trygghet och tillit fungerar ofta undervisning och socialt samspel. Men trygghet kan innebära flera saker och vägarna till det och andra sociala värden kan se olika ut.

Vilka är de vanligaste utmaningarna i svensk skola och i skolhusprojekt kring att uppnå trygghet och tillit? Vilka olika lösningar används och testas? Är trygghet och säkerhet olika sidor av samma mynt? Kan både hård och mjuk övervakning vara vägar till Pisa och tillit? Vilka innovativa design-, teknik- och verksamhetslösningar finns redan som stärker elevernas tillit till samhället? Och var behöver vi komma längre?

Välkommen att delta i ett nationellt event för att ta del av resultatet av det Vinnova-finansierade projektet Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS, där samproduktion sker mellan behovsägare, arkitekter och lärmiljöforskare med ambitionen att producera konkreta och forskningsbaserade anvisningar och rekommendationer för stärkt socialt värdeskapande som kan användas i bygg- och förvaltningsprocesser kring skolor. Projektpartners SSViS: Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter, Tengbom och Högskolan i Gävle.

NATIONELLT EVENT

Var och när?

Preliminärt hösten 2024, mer info kommer

Kommer att bygga på det Vinnova-finansierade projektet
Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS

Vad önskar du program kring?
Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.

REGLER KRING ANMÄLAN, NO SHOW MM

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se) med namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande (t ex vid studieresor) men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) faktureras en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.

Back To Top