HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Välkommen att delta!

OBS! Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show mm.


16 maj 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: vägar till den klimatsmarta skolan

Utmaningen kan förklaras ganska lätt: även våra skolor och dess fastigheter behöver bli mer klimatsmarta. Men hur? Vilka är de lågt hängande frukterna? Vilka vägval kräver mer funderingar? Vi får höra om några konkreta lösningar och åtgärder som kan göras i skolhusprojekt. Ulf Tunemar, affärsutvecklare och ansvarig skolor på Skanska samt Åse Togerö, Grön utvecklingschef och hållbarhetsspecialist på Skanska, berättar.

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Skanska. Därefter diskussion!

Innehåll/utmaning för respektive träff publiceras löpande.

Var och när? Den 16 maj klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


18-20 maj 2022 – Studieresa till Århus i Danmark

Lärmiljöer ute och inne, rörelse, akustik, dansk skoldesign och lärdomar från andra sidan sundet

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse, lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För anmälan – kontakta Magnus Anclair. Fem platser kvar. Mer info, program mm hittar du här→.


23 maj 2022 – Samtal om den mindre skolan

Den mindre skolans utmaningar och möjligheter

Det byggs alltfler större skolenheter i Sverige. Men – flertalet skolor är fortfarande enheter med färre än 200 elever och det finns många kommuner med skolor mycket mindre än så. Oavsett om det handlar om att bevara befintliga eller bygga nya skolor är det knepiga vägval att göra. Forum Bygga Skola bjuder in till en serie träffar för att dela erfarenheter kring dessa frågor och berätta om några olika projekt som vi kan lära oss av. Huvudfokus är grundskolor med mellan cirka 100-350 elever.

Vilka är den mindre skolans styrkor? Vilka är dess svagheter? Hur kan man inom en kommun och inom den specifika skolenheten tänka kring frågor som undervisningens kvalitet, lärartäthet och kompetens, resvägar och utveckling av och kvaliteter i skolans lokaler. Och är det ekonomiskt mest hållbara alternativen försvarbart jämfört med det socialt mest hållbara alternativen? Hur får man dessa två viktiga perspektiv att närma sig varandra?

Utgångspunkten för samtalen på denna träff är förutsättningarna i Ljusdals och Båstads kommuner. Vi får lyssna till resonemang kring olika vägval i arbetet med Västra Karups nya skola och förskola – som får effekter på flera andra skolor. Erika Brantvall på Liljewall och Sofia Boive på Båstad kommun berättar. Vi får även lyssna till Evelina Envall på Ljusdals kommun – hur ser deras skolstruktur ut, vilken prognos har de framåt och vilka ser de som deras största vägval?

Vi delar erfarenheter och utmaningar.

Var och när? Den andra träffen äger rum den 23 maj klockan 10.00-11.30 ONLINE.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair.  Anmälan senast den 20 maj. OBS! Begränsat antal platser.


30 maj 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Vem äger den bästa skolan?

Hur utvecklas och förvaltas en skola där både elever och lärare får rätt förutsättningar? Är det upp till kommunerna att lösa detta? Vem är bäst lämpad att äga samhällsfastigheter? Låt oss konstatera: det finns skolor där hus och verksamhet fungerar utmärkt både hos kommunala och privata fastighetsutvecklare. Men mer kunskap behövs spridas kring vilka värden en privat aktör kan ge. På denna träff får vi höra om två projekt där man genom samverkan mellan en kommun och en privat utvecklare och ägare uppnått minskade kostnader, hög kvalitet, innovation och hållbarhet. Hemsö, Nacka kommun och Göteborg stad berättar. Därefter diskussion!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen. På denna träff står Hemsö för presentationen.

Var och när? Den 30 maj klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


5 juli – Almedalsveckan i Visby

Skolhuset som ett kinderägg…

Hur kan vi lyckas bättre med de förväntningar vi har på våra skolhus? Vi ställer höga krav på svensk skola – och det ska vi göra! Men hur kan vi lyckas bättre med de tre förväntningarna vi har på våra skolhus: god undervisning, en kraft i klimatomställningen och att bygga samhälle?

Våra barn ska få undervisning av hög kvalitet i en miljö där man mår bra av att vistas. Utöver detta ställs många andra krav på skolans lokaler. Kvaliteterna i och möjligheterna våra skolhus ger påverkar i vilken grad de är ett stöd för allt detta. Aktörer inom Forum Bygga Skola vill här visa på olika vägar som får både skola och skolhus att stå stadigare när det gäller möjlighet till god undervisning, att vara en kraft i klimatomställningen och att bidra till trygga och stimulerande stadsdelar.

Välkommen med till Visby där vi ger förslag på lösningar.

Tid och plats: den 5 juli klockan 14.00-15.00 på Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 i Visby. Du kan även titta via länk. Vill du anmäla dig för att få en länk – kontakta Magnus Anclair.


30 augusti: föreläsning skolhusets buzzwords

Trygghet – hur kan det konkretiseras i en skolbyggnad?

Välkommen till en föreläsning kring trygghet inom skolhusprojekt. Vi får bland annat lyssna till Anna-Sara Fernander på MAF arkitekter samt Malin Forsmark på Skolverket (och tidigare på Skellefteå kommun) som berättar hur de tänkt och gjort i några av Skellefteås senaste skolhusprojekt. Vi får även ta del av verksamheternas perspektiv.

Om föreläsningsserien Skolhusets buzzwords: ”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 30 augusti klockan 13.00-14.30 i Skellefteå. ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 28 augusti. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


30-31 augusti 2022 – studieresa till Skellefteå

Om en stad som växer snabbt, nya sätt att organisera skola och ett trähus with a view

Välkommen att följa med till Skellefteå! Staden växer och flera nya skolor har byggts de senaste åren. Vi besöker Morö backe och Floraskolan samt får en visning av Sara kulturhus – ett av världens högsta trähus.

Var och när? Den 30-31 augusti i Skellefteå.  Start vid lunch den 30 augusti och avslut 14.30 den 1 september (det finns t ex möjlighet att åka nattåg t o r Stockholm — hänsyn tas till tåg- och flygtider).

Deltagaravgift: 1750 kr + moms (inkluderar program, luncher och middag). Anmälan till magnus@byggaskola.se


7 september 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Ute är det nya inne

Det är lika viktigt att skapa rum utomhus som inomhus. Platser där alla åldrar kan mötas för socialt samspel och kreativ lek. Då lek lägger grunden för allt lärande och till stor del bestämmer kroppens förutsättningar för resterande del av livet bör den tas på stort allvar. Vi får lyssna till några konkreta förslag på hur utemiljöer kan skapas för att ge goda förutsättningar för lek och lärande. Därefter diskussion!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen, denna gång Lekolar.

Var och när? Den 7 september klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


8-9 september 2022 – tvådagarsträff

Leken först!

Välkommen till Örebro för en tvådagarsträff om utomhusmiljöer i staden och i skolan. Arrangörer är Örebro stad, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Statens konstråd och Movium. Här hittar du mer information!→


13 september 2022 – studiebesök och föreläsning i Jönköping

Belysning och smarta styrsystem i skola och besök på Erik Dahlbergsgymnasiet

Hur kan man skapa en energieffektiv belysningsstyrning via trådlös kommunikation? Vad behöver man tänk på vid val av belysning i skola? Hur kan styrsystemen som finns idag även underlätta kring trygghet, säkerhet och effektivare användning av skolans lokaler? Magnus Abrahamsson på Jönköpings kommun och Torbjörn Björk och Jörgen Forsanker på Glamox belysning berättar om hur man gjort på Erik Dahlbergs gymnasiet i Jönköping. Vi får även en rundvandring på skolan tillsammans med personal – hur fungerar denna gymnasieskolan för 1500 elever?

Var och när? Den 13 september i Jönköping. Klockan 10.30-14.30 på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. På förmiddagen föreläsning och diskussion om belysning och efter lunch(som vi äter på skolan) rundvandring på skolan. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


15-16 september 2022 – virtuell studieresa

Vi besöker skolor runt om i landet!

Under två dagar genomför vi fyra olika studiebesök – virtuellt. Välj att delta på alla fyra eller bara något enstaka. För er som deltar på flera finns möjligheter att diskutera och jämföra skolorna – det gör vi i samband med det avslutande besöket. Välkommen att följa med!

Var och när? Den 15-16 september, båda dagarna klockan 11-12 samt 13-14. Den 16 september avslutas sista träffen klockan 14.45.  Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


15 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Gärdeskolan i Sollentuna

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Gärdeskolan i Sollentuna! En F-9 skola för 600 elever och 100 förskolebarn. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 15 september klockan 11.00-12.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


15 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Elinelundsskolan i Malmö

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Elinelundssolan i Malmö! En F-9 skola för 650 elever. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 15 september klockan 13.00-14.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


16 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Kattegattgymnasiet i Halmstad

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Kattegattgymnasiet! En gymnasieskola för 1600 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 16 september klockan 11.00-12.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


16 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Floraskolan i Skellefteå

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Floraskolan! En F-9 skola för 1000 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 16 september klockan 13.00-14.45.  Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


20 september – webinarium

Skolhus, cirkulär ekonomi och återbruk – vilka möjligheter finns i Sverige idag och hur ser spaningen framåt ut?

Cirkulär ekonomi och återbruk nämns allt oftare när man pratar fastigheter. Men hur ser det ut i skolhusens värld? Vad görs idag, vad kommer att vara möjligt imorgon?

På denna träff får vi höra om projektet Återhus – ett Vinnovafinansierat projekt med syfte att undersöka vad som kan och bör tas om hand i existerande fastigheter. Louise Wall, NCC Teknik och Hållbarhet, och Jonas Westerberg, affärsansvarig skolor NCC, kommer berätta om vad vi redan idag kan och återbrukar i byggprojekt samt vad vi kan bli bättre på med innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” i fokus. Ett projekt som fokuserar på återbruk tunga byggnadsdelar främst av betong och stål så som stomdelar och fasad. Vi får även höra om möjligheter kring skolans inredning – måste det göras nya stolar…? John Hultberg från Recycling Partner berättar. Och sist men inte minst får vi lyssna på framtidsspaningar av Elise Grosse, hållbarhetschef på Sweco samt Amanda Borneke, hållbarhetskoordinator på Sweco – hur är synen på och spelreglerna kring återbruk och cirkulär ekonomi om tio år? Därefter diskuterar vi.

Vill du delta? Anmäl dig senast den 19 september till magnus@byggaskola.se

Var och när? Online den 20 september klockan 10.00-12.00.


22 september 2022 (prel) – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Rum för variation!

Både skolorna och de enskilda elevernas behov skiftar. Därför är det viktigt med olika typer av lärmiljöer där pedagogiken och inredningen samspelar på bästa sätt. På träffen presenteras fyra olika klassrum: ett multimodalt, ett aktivt, ett som följer Elmemodellen och ett makerspace. Malin Jarbo, konceptchef på Lekolar berättar.  Därefter diskuterar vi!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan mars-november med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Lekolar.

Var och när? Den 22 september klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


26 september 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen, denna gång White. Därefter diskussion!

Innehåll/utmaning för respektive träff publiceras löpande.

Var och när? Den 26 september klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


29 september: föreläsning skolhusets buzzwords i Köpenhamn samt online

Flexibilitet – vad menar vi egentligen och hur kan det konkretiseras i skolhusprojekt?

Välkommen till en föreläsning kring begreppet flexibilitet och hur det kan konkretiseras inom skolhusprojekt. Vi lyssnar till Lene Jensby Lange som driver danska Autens – de arbetar med utveckling av skolors lärmiljöer och organisation och är inblandade i flera stora skolhusprojekt i Danmark. Hur tänker man kring begreppet flexibilitet i danska skolhusprojekt?

Innan träffen – läs gärna examensarbetet kring begreppet flexibilitet i lärmiljöer av Filiz Coskun på White arkitekter:

Om föreläsningsserien Skolhusets buzzwords: ”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 29 september klockan 9.00-10.30 i Köpenhamn. ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 27 september. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


6 oktober – webinarium

En likvärdig skola – samtalet fortsätter

Likvärdighet – ett portalbegrepp i svensk skola. Samtidigt är det inte helt enkelt att greppa hur skolans organisation och fysiska miljöer ska utformas för att öka likvärdigheten. Vad kan varje enskild aktör göra? Vad kan du göra? Välkommen till en träff där vi först lyssnar på en beskrivning av vad likvärdighet kan innebära och därefter diskuterar vi.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Den 4 oktober klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 4 oktober.


7 oktober 2022 – studieresa till Knivsta

Klimatsmart, multihus samt en lösning för att skolans lokaler används av många

Välkommen att följa med till Knivsta på studieresa! Under dagen besöker vi tre olika projekt: Adolfbergsskolan, Knivsta Centrum för idrott och kultur samt Margarethaskolan.  Mer info under våren.

Var och när? Heldag den 7 oktober. Start klockan 10.30 i Knivsta (buss hämtar på Knivsta station). Buss för de som önskar från Stockholm Cityterminal klockan 9.30. Avslut i Knivsta klockan 16.30, åter i Stockholm med buss kl 17.30. Deltagaravgift för buss, 350 kronor + moms för medlemmar i nätverket, 500 kr + moms för övriga. Anmälan till magnus@byggaskola.se


12-14 oktober – Studieresa till London

Vad är ett clever classroom?

Välkommen att följa med på en studieresa till London. Vi besöker tre skolor och träffar Peter Barrett – som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms – för en föreläsning och workshop. Mer info om resan hittar du här→. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.


20 oktober 2022 – Arena Bygga Skola i Göteborg

En heldag kring skolhus och skolhusutveckling

Fokus på årets Arena Bygga Skola är vägvalen mellan att bygga nytt, bygga om och bygga till. Vilka frågor bör man ställa sig? Vilka erfarenheter finns? Vi bjuder även in övriga nordiska länder för att berätta om några olika perspektiv de har erfarenhet av och där vi i Sverige kan lära oss mer. En heldag med föreläsningar, diskussioner och mingel. Dagen efter möjlighet till studiebesök.

Program mm hittar du här→
Anmälan till magnus@byggaskola.se


27 oktober 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: vad ska en skola kosta?

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Wästbygg.

Var och när? Den 27 oktober klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


16 november: föreläsning skolans buzzwords

Det smarta skolhuset – vad menar vi egentligen?!

Välkommen till en föreläsning kring vad vi menar med ”det smarta skolhuset”. Föreläsare presenteras inom kort.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 16 november klockan 9.00-10.30 i Malmö. ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 14 november. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


29-30 november 2022 – studieresa till Karlstad/Arvika/Hammarö

En av landets största skolor, L-formade klassrum samt en kommun med skolorna på rad

Välkommen att följa med till Värmland på studieresa! Under två dagar besöker vi en förskola, en grundskola, en högstadieskola och en gymnasieskola. Mer info under våren.

Var och när? Den 29-30 november. Start  och avslut i Karlstad. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Utbildningsprogram 2023: april – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Välkommen att delta i 2023 års program för ”Delarna som blir en helhet”! Detta blir den femte omgången av programmet – det är en bra kombination att träffas vid flera tillfällen, göra studiebesök tillsammans och lyssna på intressanta föreläsningar. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under ett antal träffar under året växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Under träffarna varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2022 års program, anmälan och deltagaravgift publiceras under hösten. Om årets program hittar du info här!→


2023 – läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Datum för träffarna presenteras under hösten 2022.  Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


15 februari 2023 – webinarium

Specialsalar, multisalar, makerspace. Möjliga lösningar för att få verksamheten och skolans lokaler att fungera bättre ihop.

Välkommen till en träff där vi berättar om olika lösningar för specialsalar och skolans praktiska och estetiska ämnen. Vad säger läroplanen? Vilka olika lösningar kan man tänka sig? Hur kan vi organisera undervisningen – ämnesöverskridande t ex -, och vad vill vi uppnå? En hel del utveckling görs men det går långsamt. Vi tittar på några av dessa exempel och diskuterar. Programmet uppdateras hösten 2022.

Var och när? Online den 15 februari 2023 klockan 10.00-11.30.

Vill du anmäla dig? Öppet för medlemmar i FBS nätverk, begränsat antal platser. Skriv senast den 10 februari till magnus.anclair@byggaskola.se


26-28 april 2023 – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Hösten 2024 – preliminärt

Trygga skolor – men hur? Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design

Trygghet är ofta ett centralt ord i skola och skolhusprojekt. Forskning och erfarenhet visar att om elever och personal upplever trygghet och tillit fungerar ofta undervisning och socialt samspel. Men trygghet kan innebära flera saker och vägarna till det och andra sociala värden kan se olika ut. 

Vilka är de vanligaste utmaningarna i svensk skola och i skolhusprojekt kring att uppnå trygghet och tillit? Vilka olika lösningar används och testas? Är trygghet och säkerhet olika sidor av samma mynt? Kan både hård och mjuk övervakning vara vägar till Pisa och tillit? Vilka innovativa design-, teknik- och verksamhetslösningar finns redan som stärker elevernas tillit till samhället? Och var behöver vi komma längre?

Välkommen att delta i ett nationellt event för att ta del av resultatet av det Vinnova-finansierade projektet Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS, där samproduktion sker mellan behovsägare, arkitekter och lärmiljöforskare med ambitionen att producera konkreta och forskningsbaserade anvisningar och rekommendationer för stärkt socialt värdeskapande som kan användas i bygg- och förvaltningsprocesser kring skolor. Projektpartners SSViS: Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter, Tengbom och Högskolan i Gävle.

När och var: preliminärt hösten 2024, mer info kommer… under tiden kan du följa forskningsprojektet på deras hemsida!


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


Regler kring anmälningar, no show mm

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se) med namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande (t ex vid studieresor) men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) faktureras en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!