HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Välkommen att delta!

OBS! Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show mm.


25 januari – rundabord online

Att planera för sär- och träningsskola, del 3

Att planera lokaler och utveckla organisation för sär- och träningsskola som ofta samtidigt ska fungera ihop med övrig skolverksamhet är komplext. Välkommen att delta i den tredje träffen med syfte att hitta lösningar på de vanligaste utmaningarna och kunskapsluckorna.

Inför denna träff får du möjlighet att titta på två inspelade föreläsningar, med professor Daniel Östlund och professor Sven Bölte. Vi diskuterar sedan utifrån föreläsningarna.

Var och när? Den den 25 januari klockan 10.00-11.30. Alla träffar sker online. 

Anmälan till magnus@byggaskola.se  senast den 20 januari. Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Förtur för de som deltog i träff 1 och 2. OBS! Fullbokat!


3 februari – Rundabordssamtal online

Kapacitetsanalys av skolor – att veta vad man har för att veta vad man behöver

Vi behöver en ny skola! Eller…? Kanske går de som finns att användas smartare? Oavsett vad man landar i för beslut är det klokt att ha koll på den kapacitet man har i sina befintliga lokaler. Välkommen till en träff där vi diskuterar hur en kapacitetsanalys kan gå till, hur man kan komplettera den mer tekniska analysen med verksamhetsdialog och även försöker konkretisera kring lösningar av de flaskhalsar man ofta hittar i en kapacitetsanalys.

Bland annat får vi lära oss om det GIS-verktyg som Östersunds kommun tagit fram för att få en bättre överblick – Jenny Jernström berättar. Vi får även lyssna på Viktor Dahlgren på NIRAS arkitekter som skrivit SKR:s rapport ”Kapacitetsutredningar skollokaler” (utkom 2020). Här hittar ni SKR:s rapport!

Var och när? Vi träffas online via Zoom. Webinariet pågår den 3 februari mellan kl 10.00-11.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 1 februari. Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, ingen kostnad. OBS – begränsat antal platser.


3 februari – Rundabordssamtal online

Det smarta skolhuset – vad kan (och bör) det vara?

Vi pratar alltmer om det smarta huset. En fastighet som är uppkopplad och har genomtänkta system med sensorer och andra mätsystem för att se vad som händer och för att justera temperatur, belysning, ventilation och annat. Det smarta skolhuset kan vara detta och lite till…

Välkommen till en träff där vi i en mindre grupp diskuterar vad ett smart skolhus är och kanske bör vara. Vi lyssnar till bland andra Fredrik Viderud på SISAB, Peter Karlsson på Akademiska Hus, Kjell Wallin på Fagerhult och Fredrik Hörnsten på Hemsö. Därefter diskussion.

Var och när? Vi träffas online via Zoom. Webinariet pågår den 3 februari mellan kl 14.00-15.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 1 februari. OBS – begränsat antal platser.


16 februari 2022 – Webinarium ONLINE om en skolas storlek

När storleken spelar roll!

Vilken är den optimala storleken på en skola? Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har? Hur kan en liten skola göra det?

Välkommen till ett webinarium där vi vänder och vrider på några möjligheter och risker med både den stora och den lilla skolan. Mer info kommer!

Var och när? Den 16 februari klockan 10.00-12.00 ONLINE.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast den 15 februari.


22 februari 2022 – webinarium

Multisal, makerspace, ateljé – kärt barn har många namn men hur ska vi använda dem?

Välkommen till ett webinarium där vi först tittar på en inspelning från ett tidigare webinarium och därefter diskuterar kring det vi sett och delar erfarenheter från egna projekt. Vi får lyssna på Madeleine Nordenknekt på Liljewall arkitekter om har erfarenhet av flera skolor med multisalar samt Inger Adler och Josefin Franzén på Sweco som har arbetat fram ett koncept för multisalar.

Var och när? Online den 22 februari 2022 klockan 9.00-10.15.

Vill du anmäla dig? Skriv senast den 21 februari till magnus.anclair@byggaskola.se


22 februari 2022 – rundabordssamtal

Specialsalar – vad är speciellt med dem?

Välkommen till ett samtal där vi försöker bena ut vilka utmaningar vi har kring de olika specialsalarna i svensk skola. Hur ska de se ut, utrustas och erbjuda för möjligheter?

Träffen är den första i en serie träffar kring specialsalar. I kommande träffar tittar vi på olika lösningar.

Var och när? Online den 22 februari 2022 klockan 10.20-11.30.

Vill du anmäla dig? Öppet för medlemmar i FBS nätverk, begränsat antal platser. Skriv senast den 21 februari till magnus.anclair@byggaskola.se


Utbildningsprogram 2022: sex träffar mars – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Välkommen att delta i 2022 års program för ”Delarna som blir en helhet”! Detta blir den fjärde omgången av programmet – det är en bra kombination att träffas vid flera tillfällen, göra studiebesök tillsammans och lyssna på intressanta föreläsningar. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar under året (i Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Köpenhamn) växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Under träffarna varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2022 års program, anmälan och deltagaravgift hittar du här!→


Mars-november 2022: föreläsningsserie skolans buzzwords

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Det smarta skolhuset · En skola för alla

Man kan delta på plats eller via länk – se datum och platser i kalendariet!


15 mars 2022 – webinarium

Boverkets vägledning – vad innebär den och hur kan den hjälpa oss i skolhusprojekten?

Under 2021 ska Boverkets vägledning för skolans och förskolans fysiska miljöer publiceras. Välkommen till ett webinarium där vi både tittar på helheten (vad innehåller den?) och går på djupet kring några olika delar. Vi lyfter även frågan hur vägledningen kommer  att påverka våra skolhusprojekt framöver. Maria Eggertsen Teder, projektledare för vägledningen på Boverket föreläser och leder diskussion!

Var och när? Vi träffas online den 15 mars klockan 10.30-11.45.

Anmälan senast den 14 mars till magnus.anclair@byggaskola.se


16 mars 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Klimatresan – lösningar för ett klimatsmartare skolhus

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan mars-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen. (På denna träff står NCC för presentationen.) Därefter diskussion!

Hur kan vi bygga mer klimatsmarta skolhus? NCC ger förslag på några lösningar.

Var och när? Den 16 mars klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


17 mars – Walkitalkinarium

Walk, listen and talk – Lärmiljöpodden

Det är ju inte bara eleverna vi planerar skolor för som mår bra av frisk luft och av att röra på sig… Vi går en promenad, lyssnar på ett avsnitt av Lärmiljöpodden och pratar kort med någon annan om det vi hörde. Antingen tar du med en kollega, eller så får du en samtalspartner av Forum Bygga Skola som du pratar med på telefon när du promenerar.

Lärmiljöpodden (producerat av ÅWL arkitekter) finns där poddar finns, bland annat Spotify. Varje avsnitt är ca 30 minuter, så det finns ungefär lika lång tid för ett samtal efteråt. Ni kommer själva överens om vilket av avsnitten ni vill lyssna på.

Var och när? Torsdagen den 17 mars klockan 14.00-15.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – men helst på promenad utomhus! 

Anmälan senast den 14 mars till magnus@byggaskola.se om du vill ha en samtalskompis! Skicka då med ditt telefonnummer. Och missa inte att detta kan ju göras närsomhelst annars också!


18 mars 2022 – webinarium

Kärt barn har många namn – om möjligheter med och metoder för verksamhetsdialog i skolhusprojekt

Hur genomför man en bra dialog med verksamheten? Både för att uppfylla kraven i o m Barnkonventionen men också för att få en bra bild av vad personal och skolledning ser som viktigt i projektet? Välkommen till en träff då vi får ta del av några olika sätt att tänka. Bland andra berättar Åsa Machado på Sweco, Madeleine Nordenknekt på Liljewall arkitekter och Emelie Heinlo på Cedervall arkitekter hur de arbetar med verksamhetsdialog.

Var och när? Vi träffas online den 18 mars klockan 10.00-11.40.

Anmälan senast den 15 mars till magnus.anclair@byggaskola.se


21 mars 2022 – webinarium

SKR och Addas ramavtal för förskolor – hur har det gått?

SKR och Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus inköpscentral) har tagit fram ett omfattande funktionsprogram för förskolebyggnader och har upphandlat ramavtal med ett tiotal entreprenörer. Nu står några av de första förskolorna färdiga. Hur har det fungerat? Är verksamheterna nöjda? Vi lyssnar på Klas Björéus på Adda inköpsavtal som undersökt hur det gått och har sedan möjlighet att ställa frågor.

Här hittar du information om ramavtalen→
Här kan du läsa en artikel om en av förskolorna som nu är igång→

Var och när? Vi träffas online den 21 mars klockan 10.00-11.15.

Anmälan senast den 20 mars till magnus.anclair@byggaskola.se


21 mars 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den första träffen äger rum den 21 mars klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


24 mars 2022 – studieresa till Uppsala

Om behov av många skolplatser, en skola och läsesal där det brinner och en förskola i trä

Välkommen att följa med till Uppsala! Här behövs många nya skolplatser och på samma sätt som i andra kommuner behöver en del skolor renoveras oh byggas om. Dessutom brann en stor skola för några år sedan – hur löste Uppsala det?! Vi träffar Uppsala kommun, Skolfastigheter i Uppsala och besöker Gottsunda skola och Grindstugans förskola. Som bonus besöker vi den prisbelönta läsesalen på Ekonomikum – hur kan bl a belysning användas i lärmiljöer? Programmet är preliminärt, uppdateras löpande.

Var och när? Den 24 mars klockan 9.00-17.00 (samling kl 9 vid Uppsala Stadshus, några minuters promenad från tågstationen och avslut kl 17 på tågstationen).

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Deltagaravgift (för att täcka kostnad för chartrad buss samt lunch): 400 kronor + moms


25 mars: föreläsning skolans buzzwords, hybridträff

Inkludering – vad menar vi egentligen med en skola för alla?

Välkommen till en föreläsning och diskussion kring inkludering i skolan. Föreläsare presenteras inom kort.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 25 mars klockan 10.00-12.00 i Swecos lokaler på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 20 mars. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


29 mars 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Skanska. Därefter diskussion!

Innehåll/utmaning för respektive träff publiceras löpande.

Var och när? Den 29 mars klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


31 mars – 1 april 2022 – Studieresa till London

Vad är ett clever classroom?

Välkommen att följa med på en studieresa till London. Vi besöker tre skolor och träffar Peter Barrett – som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms – för en föreläsning och workshop. Vi besöker även en av Londons sk Adventure playgrounds. Mer info om resan hittar du här→. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.


April (preliminärt) – träff i Stockholm med fokus Herman Hertzberger

Masterclass i Hertzbergers skolvärldar

Välkommen att få en inblick i och möjlighet att med andra fördjupa dig i Herman Hertzbergers tankar om skola och skolarkitektur. Vi tittar på en intervju från oktober 2021 med Herman Hertzberger (en mindre grupp reste till Amsterdam där vi träffade honom för ett samtal om hans arbete och tankar kring skolarkitektur), vi ser filmen The school as a city samt har en workshop under ledning av Frida Brismar Pålsson på Paradis produktion. Vi får även höra hur hans arbete nu kopplas ihop med utveckling av svenska skolhusmiljöer. Seminariet arrangeras av Paradis produktion.

Tid och plats: Framskjutet pga restriktioner. Skicka intresseanmälan till info@paradisproduktion.se för att få uppdatering om nytt datum. Preliminärt i april.


25 april – webinarium

Vad är en NO-sal, egentligen? Hur ska en tekniksal se ut? Vi tar del av goda exempel.

Det är idag inte tydligt vad som krävs av NO- och tekniksalar i svenska skolor – när det gäller lärmiljöernas design, installationer och utrustning. Detta skapar utmaningar för dels de pedagoger som verkar i de befintliga skolorna och dels för de som är inblandade i planering av de många av landets skolor som under de kommande åren kommer att renoveras och byggas nya. För att säkerställa likvärdigheten och för att underlätta planering är det önskvärt att tydliggöra eventuella måsten och även att erbjuda goda exempel.

Välkommen att lyssna på presentationer av några skolhusprojekt där man tänkt lite extra kring dessa frågor. Vilka vägval har de gjort?

Vill du delta? Hör av dig till magnus@byggaskola.se

Var och när? Den 25 april klockan 10.00-12.00 online via Zoom.

Öppet för alla medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmälan senast den 20 april till magnus@byggaskola.se


25 april – webinarium

Skolhus, cirkulär ekonomi och återbruk – vad görs och vad är möjligt?

Cirkulär ekonomi och återbruk nämns allt oftare när man pratar fastigheter. Men hur ser det ut i skolhusens värld? Vad görs idag, vad kommer att vara möjligt imorgon? Forum Bygga Skola arrangerar under året en serie träffar kring detta.

På den första träffen får vi en crash course i vad cirkulär ekonomi betyder och kan innebära för skolhus. Vi får också höra om ett konkret exempel i Norge där man arbetat med återbruk. Därefter diskuterar vi.

Vill du delta? Anmäl dig senast den 22 april till magnus@byggaskola.se

Var och när? Den 25 april klockan 14.00-16.00 online via Zoom.


27-28 april 2022 – studieresa till Trondheim, Norge

Skolor i trä så långt ögat kan nå…

I Trondheim finns flera skolor som är byggda i trä – några av dessa kommer vi att besöka på denna studieresa. Utöver att lära oss mer om trähus tittar vi på lösningar kring lärmiljöer, samnyttjande och funderar på vad i det norska skolsystemet som är bra att ha koll på då vi planerar för svenska skolor och dess verksamhet. Skolbesök gör vi på Huseby skole, Lade skole, Heimdal VGS och Åsveien skole. Vi besöker även Powerhouse Brattörkaia – ett spännande kontorshotell ritat av Snöhetta som är det största energipositiva huset i Norge. Gemensam middag på en av Trondheims trevliga restauranger.

Var och när? Den 27-28 april 2022. (För att slippa tidig start den 27 april kan du resa dit redan dagen innan – och hinner då besöka Nidarosdomen!)

Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser. Deltagaravgift (som inkluderar programmet, måltider, chartrad buss/lokalresor): 6500 kr + moms för medlemmar i nätverket, 8 500 kr + moms för övriga. (Boende och resa ordnar du med själv – info om tider, förslag hotell mm skickas vid anmälan.)

Läs mer här→


2 maj 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den andra träffen äger rum den 2 maj klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


3 maj 2022 – seminarium och förskolebesök i Varberg

Förskola + Trä = Sant

Välkommen till en träff där vi vänder och vrider på olika aspekter kring att bygga en förskola och skola i trä. Vi går igenom frågor som att bygga med trästomme ur beställarens, brukarens och arkitekt perspektiv. Erfarenheter, fördelar och nackdelar av att bygga med trästomme samt fördjupning i två byggda typförskolor: projekteringsprocess, byggprocess, förvaltande, ekonomi och slutresultat.

Medverkar gör bland andra Amanda Karlberg, handläggande arkitekt Tengbom, Catrin Sköld, uppdragsansvarig ingenjör Tengbom och Filip Sundvisson, projektledare Varbergs fastigheter. Samtalsledare är Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Efter lunch – som ingår i programmet – kan du följa med på studiebesök på en av Varbergs förskolor i trä, Klapperstenens förskola.

Tid och plats: den 3 maj i Varberg.  Seminariet klockan 10.00-12.00 i Rådhussalen i Varbergs Rådhus. Studiebesöket på Klapperstenens förskola kl 13.30-14.30. För transport mellan Rådhuset och förskolan ansvarar man själv.

Samarrangemang mellan Varbergs kommun, Tengbom och Forum Bygga Skola. Ingen deltagaravgift. OBS! Begränsat antal platser på studiebesöket. För anmälan, skriv senast den 25 april till magnus@byggaskola.se


4 maj: föreläsning skolans buzzwords

Hållbarhet – vad menar vi egentligen?!

Välkommen till en föreläsning kring hållbarhet inom skolhusprojekt. Vi går igenom de tre perspektiven social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Föreläsare presenteras inom kort.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 4 maj klockan 13.00-14.30 i centrala Göteborg ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 2 maj. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


10 maj 2022 (preliminärt) – studiebesök Stockholm och hybridträff (IRL+online)

Om att bygga till en skola

Vilka frågor är viktiga att tänka på när man ska göra en tillbyggnad till en skola? Hur anpassa lärmiljöer, skapa tillgänglighet och få de olika delarna att fungera ihop? Vi gör ett studiebesök på Enskedefältets skola i södra Stockholm som har en tillbyggnad. Efter rundvandring på skolan får vi höra om erfarenheter från projektet. Därefter diskussion!

Var och när? Den 10 maj (preliminärt) klockan 13.00-14.30 studiebesök IRL på Enskedefältets skola i Stockholm. Klockan 14.30-16.30 samtal och föreläsning IRL och ONLINE (mellan 14.30-16.30 kan du alltså delta på via länk). Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast den 5 maj – begränsat antal platser.


11 maj 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Rum för variation!

Både skolorna och de enskilda elevernas behov skiftar. Därför är det viktigt med olika typer av lärmiljöer där pedagogiken och inredningen samspelar på bästa sätt. På träffen presenteras fyra olika klassrum: ett multimodalt, ett aktivt, ett som följer Elmemodellen och ett makerspace. Därefter diskuterar vi!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan mars-november med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Lekolar.

Var och när? Den 11 maj klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


13 maj – hybridträff

Skolhus, cirkulär ekonomi och återbruk – vilka möjligheter finns i Sverige idag och hur ser spaningen framåt ut?

Cirkulär ekonomi och återbruk nämns allt oftare när man pratar fastigheter. Men hur ser det ut i skolhusens värld? Vad görs idag, vad kommer att vara möjligt imorgon? Forum Bygga Skola arrangerar under året en serie träffar kring detta.

På den andra träffen får vi höra om projektet Återhus – ett Vinnovafinansierat projekt med syfte att undersöka vad som kan och bör tas om hand i existerande fastigheter. Vi får även höra om möjligheter kring skolans inredning – måste det göras nya stolar…? Och sist men inte minst får vi lyssna på en framtidsspaning – hur är synen på och spelreglerna kring återbruk om tio år? Därefter diskuterar vi.

Vill du delta? Anmäl dig senast den 11 maj till magnus@byggaskola.se

Var och när? Den 13 maj klockan 10.00-12.00. Antingen IRL i Swecos lokaler på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm (då du har möjlighet att stanna kvar och äta lunch efteråt) eller online via Zoom.


17 maj 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Hur fungerar skolan i sharing-samhället?

Samnyttjande med andra verksamheter lyfts ofta fram som viktigt i skolhusprojekt. Vad kan det innebära konkret och vad krävs för att det ska fungera då verksamheten är igång? Vi får lyssna till konkreta exempel och därefter diskuterar vi!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen. På denna träff står Tengbom för presentationen.

Var och när? Den 17 maj klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


18-20 maj 2022 – Studieresa till Århus i Danmark

Lärmiljöer ute och inne, rörelse, akustik, dansk skoldesign och lärdomar från andra sidan sundet

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse, lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För anmälan – kontakta Magnus Anclair. Mer info, program mm hittar du här→.


30 maj 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Vem äger den bästa skolan?

Hur utvecklas och förvaltas en skola där både elever och lärare får rätt förutsättningar? Är det upp till kommunerna att lösa detta? Vem är bäst lämpad att äga samhällsfastigheter? Låt oss konstatera: det finns skolor där hus och verksamhet fungerar utmärkt både hos kommunala och privata fastighetsutvecklare. Men mer kunskap behövs spridas kring vilka värden en privat aktör kan ge. På denna träff får vi höra om några projekt där man genom samverkan mellan en kommun och en privat utvecklare och ägare uppnått minskade kostnader, hög kvalitet, innovation och hållbarhet. Därefter diskussion!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen. På denna träff står Hemsö för presentationen.

Var och när? Den 30 maj klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


3-7 juli – Almedalsveckan i Visby

Flera vägar leder till Pisa – förslag för mer genomtänkta och likvärdiga skolhus

Vilka saker borde gälla för alla landets skolhus? Finns det några minsta gemensamma nämnare vi kan komma överens om för att begreppet likvärdighet ska tydliggöras? Vilka erfarenheter finns som är värda att sprida för mer genomtänkta skolhus? Välkommen med till Visby där delar av Forum Bygga Skolas nätverk säger vad de tycker. Håller du med?

Program mm publiceras under våren. Vill du veta mer – kontakta Magnus Anclair.


30 augusti: föreläsning skolhusets buzzwords

Trygghet – hur kan det konkretiseras i en skolbyggnad?

Välkommen till en föreläsning kring trygghet inom skolhusprojekt. Vi får bland annat lyssna till Anna-Sara Fernander på MAF arkitekter som berättar hur de tänkt och gjort i några av Skellefteås senaste skolhusprojekt. Vi får även ta del av verksamheternas perspektiv.

Om föreläsningsserien Skolhusets buzzwords: ”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 30 augusti klockan 13.00-14.30 i Skellefteå. ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 28 augusti. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


30-31 augusti 2022 – studieresa till Skellefteå

Om en stad som växer snabbt, nya sätt att organisera skola och ett trähus with a view

Välkommen att följa med till Skellefteå! Staden växer och flera nya skolor har byggts de senaste åren. Vi besöker Morö backe och Floraskolan samt får en visning av Sara kulturhus – ett av världens högsta trähus. Mer info under våren.

Var och när? Den 30-31 augusti i Skellefteå.  Start vid lunch den 30 augusti och avslut på em den 1 september (hänsyn kommer att tas till tåg- och flygtider).

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


2 september 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den tredje träffen äger rum den 2 september klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


7 september 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: Ute är det nya inne

Det är lika viktigt att skapa rum utomhus som inomhus. Platser där alla åldrar kan mötas för socialt samspel och kreativ lek. Då lek lägger grunden för allt lärande och till stor del bestämmer kroppens förutsättningar för resterande del av livet bör den tas på stort allvar. Vi får lyssna till några konkreta förslag på hur utemiljöer kan skapas för att ge goda förutsättningar för lek och lärande. Därefter diskussion!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen, denna gång Lekolar.

Var och när? Den 7 september klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


13 september 2022 – studiebesök och föreläsning i Jönköping

Belysning och smarta styrsystem i skola och besök på Erik Dahlbergsgymnasiet

Hur kan man skapa en energieffektiv belysningsstyrning via trådlös kommunikation? Vad behöver man tänk på vid val av belysning i skola? Hur kan styrsystemen som finns idag även underlätta kring trygghet, säkerhet och effektivare användning av skolans lokaler? Magnus Abrahamsson på Jönköpings kommun och Torbjörn Björk och Jörgen Forsanker på Glamox belysning berättar om hur man gjort på Erik Dahlbergs gymnasiet i Jönköping. Vi får även en rundvandring på skolan tillsammans med personal – hur fungerar denna gymnasieskolan för 1500 elever?

Var och när? Den 13 september i Jönköping. Klockan 10.30-14.30 på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. På förmiddagen föreläsning och diskussion om belysning och efter lunch(som vi äter på skolan) rundvandring på skolan. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


15-16 september 2022 – virtuell studieresa

Vi besöker skolor runt om i landet!

Under två dagar genomför vi fyra olika studiebesök – virtuellt. Välj att delta på alla fyra eller bara något enstaka. För er som deltar på flera finns möjligheter att diskutera och jämföra skolorna – det gör vi i samband med det avslutande besöket. Välkommen att följa med!

Var och när? Den 15-16 september, båda dagarna klockan 11-12 samt 13-14. Den 16 september avslutas sista träffen klockan 14.45.  Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


15 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Gärdeskolan i Sollentuna

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Gärdeskolan i Sollentuna! En F-9 skola för 600 elever och 100 förskolebarn. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 15 september klockan 11.00-12.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


15 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Elinelundsskolan i Malmö

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Elinelundssolan i Malmö! En F-9 skola för 650 elever. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 15 september klockan 13.00-14.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


16 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Kattegattgymnasiet i Halmstad

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Kattegattgymnasiet! En gymnasieskola för 1600 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 16 september klockan 11.00-12.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


16 september – virtuellt studiebesök

Vi besöker Floraskolan i Skellefteå

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Floraskolan! En F-9 skola för 1000 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 16 september klockan 13.00-14.45.  Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 13 september till magnus@byggaskola.se


26 september 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus!

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen, denna gång White. Därefter diskussion!

Innehåll/utmaning för respektive träff publiceras löpande.

Var och när? Den 26 september klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


29 september: föreläsning skolhusets buzzwords i Köpenhamn samt online

Flexibilitet – vad menar vi egentligen och hur kan det konkretiseras i skolhusprojekt?

Välkommen till en föreläsning kring begreppet flexibilitet och hur det kan konkretiseras inom skolhusprojekt. Vi lyssnar till Lene Jensby Lange som driver danska Autens – de arbetar med utveckling av skolors lärmiljöer och organisation och är inblandade i flera stora skolhusprojekt i Danmark. Hur tänker man kring begreppet flexibilitet i danska skolhusprojekt?

Innan träffen – läs gärna examensarbetet kring begreppet flexibilitet i lärmiljöer av Filiz Coskun på White arkitekter:

Om föreläsningsserien Skolhusets buzzwords: ”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 29 september klockan 9.00-10.30 i Köpenhamn. ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 27 september. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


3 oktober 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den fjärde träffen äger rum den 3 oktober klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


4 oktober – webinarium

En likvärdig skola – samtalet fortsätter

Likvärdighet – ett portalbegrepp i svensk skola. Samtidigt är det inte helt enkelt att greppa hur skolans organisation och fysiska miljöer ska utformas för att öka likvärdigheten. Vad kan varje enskild aktör göra? Vad kan du göra? Välkommen till en träff där vi först lyssnar på en beskrivning av vad likvärdighet kan innebära och därefter diskuterar vi.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Den 4 oktober klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 3 oktober.


12-14 oktober – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


20 oktober 2022 – Arena Bygga Skola i Göteborg

En heldag kring skolhus och skolhusutveckling

Fokus på årets Arena Bygga Skola är vägvalen mellan att bygga nytt, bygga om och bygga till. Vilka frågor bör man ställa sig? Vilka erfarenheter finns? Vi bjuder även in övriga nordiska länder för att berätta om några olika perspektiv de harerfarenhet av och där vi i Sverige kan lära oss mer. Programmet presenteras i sin helhet under våren 2022. En heldag med föreläsningar, diskussioner och mingel. Dagen efter möjlighet till studiebesök.

Program mm hittar du här→
Anmälan till magnus@byggaskola.se


27 oktober 2022 – webinarium

Med beställarens behov i fokus: vad ska en skola kosta?

Under 2022 arrangeras en serie webinarier mellan februari-oktober med syfte att ta upp några av de utmaningar som Forum Bygga Skolas nätverk har uttryckt ett behov av att lära sig mer kring. Varje träff inleds med en presentation på 20 minuter med kort problemformulering och sedan konkreta förslag för att möta utmaningen. Forum Bygga Skolas huvudpartners står för presentationen – denna gång är det Wästbygg.

Var och när? Den 27 oktober klockan 11.00-12.00 ONLINE. Öppet för alla intresserade. För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast dagen innan träffen.


16 november: föreläsning skolans buzzwords

Det smarta skolhuset – vad menar vi egentligen?!

Välkommen till en föreläsning kring vad vi menar med ”det smarta skolhuset”. Föreläsare presenteras inom kort.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…” Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt! Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp. Se i kalendariet för övriga tillfällen.

Tid och plats: den 16 november klockan 9.00-10.30 i Malmö. ALTERNATIVT via länk. Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 14 november. Begränsat antal platser för deltagande på plats. Ingen deltagaravgift för medlemmar i nätverket, övriga 350 kr + moms för deltagande på plats.


29-30 november 2022 (preliminärt) – studieresa till Karlstad/Arvika/Hammarö

En av landets största skolor, L-formade klassrum samt en kommun med skolorna på rad

Välkommen att följa med till Värmland på studieresa! Under två dagar besöker vi en förskola, en grundskola, en högstadieskola och en gymnasieskola. Mer info under våren.

Var och när? Den 29-30 november. Start  och avslut i Karlstad. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


6 december 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den sista träffen äger rum den 6 december klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


Regler kring anmälningar, no show mm

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se) med namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande (t ex vid studieresor) men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) faktureras en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!