HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Välkommen att delta!

OBS! Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show mm.


23 september 2021 – studieresa i Västergötland

Studiebesök på skolor och det flexibla klassrummet

Välkommen att följa med på en studieresa med två skolbesök samt visning av ett flexibelt klassrum. Dagen startar och slutar i Skövde där buss hämtar och lämnar på centralstationen. Vi besöker den nybyggda Baggeboskolan i Tibro, Kinnarps med deras flexibla klassrum och metod med VR för utveckling av lärmiljöer samt Vindängens skola i Falköping där en större tillbyggnad nyss blev klar.

Resa från Stockholm med tåg kl 7.26 (ankomst Skövde kl 9.27) alternativt från Göteborg kl 8.24 (ankomst Skövde kl 9.24).
Hemresa från Skövde med tåg är möjligt till Stockholm kl 17.30 (ankomst Stockholm kl 19.30) alternativt till Göteborg kl 17.30 (ankomst Göteborg kl 18.35).

Deltagaravgift 400 kr + moms (inkluderar program, bussresa samt lunch och fika). För anmälan, skriv till magnus@byggaskola.se

Fyra platser kvar.


23 september 2021 – webinarium

Undervisningsnära gradänger

Skolhusgruppen arrangerar ett webinarium där Magnus Blixt kommer att presentera sin undersökning av hur lärare använder gradänger i lärmiljön i undervisningen.

För mer info och anmälan, besök Skolhusgruppens hemsida.


30 september – webinarium

Skapa lärmiljöer utomhus

Lär dig mer om vilka lärsituationer vi bör inreda och planera för i utemiljön. Detta kommer Victoria Bergman, pedagogisk rådgivare och före detta lärarutbildare och Malin Jarbo, koncept- och sortimentschef för möbler och utemiljöprodukter – båda verksamma på Lekolar –  att berätta mer om. Genom att planera sin utemiljö med samma omsorg som man gör med innemiljöer, kan man skapa fantastiska lärmiljöer med alla de pedagogiska verktyg som behövs.

Var och när? Vi träffas online, den 30 september klockan 10.00-11.15.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Sista anmälningsdag den 29 september.


30 september – föreläsning online

Vi vill bygga och driva en skola för alla. Men hur…?!

Välkommen till en föreläsning med Sven Bölte på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Hur hänger NPF, kognition och design av lärmiljöer ihop? ”En skola för alla” är ju ingen ovanlig målformulering för en skola idag – oavsett om det handlar om att bygga en ny skola eller om att utveckla verksamheten. Vad behöver vi veta om de elever som ska fungera i skolan? Vad ska vi tänka på när vi utformar såväl skolstruktur som enskilda skolor och dess lärmiljöer för att även elever med särskilda behov och NPF-diagnos ska må bra i skolan?

Var och när? Vi träffas online via Zoom den 30 september klockan 13.30-15.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Sista anmälningsdag den 29 september.


1 oktober – samtal och mingel i Stockholm, Open House

Är eleven en stapelvara…? Om barn och skolhus i den täta staden.

Välkommen till att lyssna på ett samtal och att delta på ett mingel i samband med Open House i Stockholm. Vad tänker du när du läser rubriken? Vad tänker vår panel? Medverkar gör bland andra Karin Lekberg (Landskapslaget och sitter i utbildningsnämnden för S), Viktoria Ljungberg Hötzel (Horisont arkitekter), Olle Burell (arkitekt och fd skolborgarråd i Stockholm) samt Eddy Johansson (rektor på St Pers skola i Sigtuna). Magnus Anclair från Forum Bygga Skola leder samtalet.

Var och när? Vi träffas hos Horisont arkitekter på Södermalmsallén 12 klockan 17.00-18.00. Därefter mingel med mat och dryck.

Mer information och anmälan via Open House.


4-5 oktober – studieresa Amsterdam och möte med Herman Hertzberger

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Vi reser i en mindre grupp till Amsterdam där vi träffar Herman Hertzberger för ett samtal om hans arbete och tankar kring skolarkitektur. Vi gör även några skolbesök, bl a på Montessoriskolan i Delft och skolan De Scholekster. Välkommen att följa med på resan! Senare i höst är du välkommen att delta på ett seminarium då vi visar samtalet och inspelningar från skolorna. Seminariet och resan rrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design.

För anmälan till resan – hör av dig! Endast någon plats kvar. OBSERVERA att vi givetvis förhåller oss till rekommendationer och möjligheter att resa gällande pandemin och att anmälan inte är bindande om det pga det ej går att genomföra resan.

Läs mer!


14 oktober 2021 – heldagsträff i Stockholm

Ett steg bakåt och två steg framåt… om skolhusutveckling, vad får en skola kosta samt utblick USA.

Välkommen på en fullmatad heldagsträff kring skola och skolhus!

Vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Bland andra träffar vi Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg (driver nu Hållbar skola nu), Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge (nu verksam på Sveafastigheter Bilda) och Anna Törnquist, arkitekt med mångårig erfarenhet av att väva samman husets utformning med verksamhetens idé.

Vi tar även upp den centrala frågan vad en skola ska få kosta och vad man kan göra för att klara budget. Hur kan man arbeta med aktiv kostnadsstyrning? Vi får en presentation av hur man arbetat med aktiv kostnadsstyrning i arbetet med Westerlundska gymnasiet i Enköping. Lyckades man hålla budget…? Bland andra träffar vi Lilly Duong och Helena Polgård Nygren på White.

Lyssna på den amerikanske arkitekten och skolutvecklaren Andrew Bartle som arbetat med många skolor främst i NYC. Hur kan man bygga skola på höjden och i tät stadsmiljö, och samtidigt inte glömma eleven?

Dagen avslutas med ett mingel.

Var och när? Posthuset, Vasagatan i centrala Stockholm klockan 9.30-17.00. Anmälan senast den 4 oktober till magnus@byggaskola.se

Läs mer här!


15 oktober – Studiebesök på Töjnaskolan i Sollentuna

Ordning och reda, trygghet och hög kvalitet

Orden ovan är ledorden för den nybyggda Töjnaskolan i Sollentuna, en F-9-skola för 650 elever. Välkommen att följa med på ett studiebesök!

Var och när? Den 15 oktober klockan 9.00-10.30, Sveavägen 55 i Sollentuna.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Begränsat antal deltagare. Förtur till deltagare på Arena Bygga Skola den 14 oktober.


15 oktober – Studiebesök med gåtur på Nakterhusskolan, Haninge

En skola i en ny stadsdel – vilka saker bör man inte missa att tänka på?

När en ny stadsdel ska byggas behövs ju oftast en skola (och säkerligen även flera förskolor). Nakterhusskolan ligger mitt i stadsdelen Vega som nu växer fram i Haninge. Skolan planerades för en fristående skola men mitt i processen tog kommunen över. Wästbygg utvecklade och byggde och Hemsö köpte fastigheten i slutet av processen. Vad innebär allt detta för skolan? Studiebesöket genomförs som en variant av en gåtur – vi besöker några platser på skolan, iakttar, noterar och diskuterar.

Var och när? Den 15 oktober klockan 9.00-10.30, Nakterhusskolan, Haninge.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Begränsat antal deltagare. Förtur till deltagare på Arena Bygga Skola den 14 oktober.


18 oktober – rundabordsamtal ONLINE

Vad är en NO-sal, egentligen?

Det är idag inte tydligt vad som krävs av NO-salar i svenska skolor – när det gäller lärmiljöernas design, installationer och utrustning. Detta skapar utmaningar för dels de pedagoger som verkar i de befintliga skolorna och dels för de som är inblandade i planering av de många av landets skolor som under de kommande åren kommer att renoveras och byggas nya. För att säkerställa likvärdigheten och för att underlätta planering är det önskvärt att tydliggöra eventuella måsten och även att erbjuda goda exempel.
Forum Bygga Skola bjuder in stakeholders till ett samtal kring detta med syfte att dels klargöra vad nuvarande läroplan och regelverk innebär och dels resonera om vägen fram till ännu mer tydlighet. Vill du delta? Hör av dig till magnus@byggaskola.se

Var och när? Den 18 oktober klockan 10.00-12.00 via Zoom.


19 oktober – Walkitalkinarium

Walk, listen and talk – Lärmiljöpodden

Vi fortsätter med ett nytt grepp! Nu för tredje gången! Det är ju inte bara eleverna vi planerar skolor för som mår bra av frisk luft och av att röra på sig… Vi går en promenad, lyssnar på ett avsnitt av Lärmiljöpodden och pratar kort med någon annan om det vi hörde. Antingen tar du med en kollega, eller så får du en samtalspartner av Forum Bygga Skola som du pratar med på telefon när du promenerar.

Lärmiljöpodden (producerat av ÅWL arkitekter) finns där poddar finns, bland annat Spotify. Varje avsnitt är ca 30 minuter, så det finns ungefär lika lång tid för ett samtal efteråt. Ni kommer själva överens om vilket av avsnitten ni vill lyssna på.

Var och när? Tisdagen den 19 oktober klockan 14.00-15.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – men helst på promenad utomhus! 

Anmälan senast den 15 oktober till magnus@byggaskola.se om du vill ha en samtalskompis! Skicka då med ditt telefonnummer. Och missa inte att detta kan ju göras närsomhelst annars också!


20 oktober – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar mellan oktober 2021 till maj 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den första träffen äger rum den 20 oktober klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


21 oktober – rundabord online

Att planera för sär- och träningsskola

Att planera lokaler och utveckla organisation för sär- och träningsskola som ofta samtidigt ska fungera ihop med övrig skolverksamhet är komplext. Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med syfte att identifiera de vanligaste utmaningarna och kunskapsluckorna. Därefter arrangeras ytterligare träffar för att möte utmaningarna.

Var och när? Den första träffen äger rum den 21 oktober klockan 9.00-11.00. Alla träffar sker online. 

Anmälan till magnus@byggaskola.se  senast den 8 oktober. Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk.


25 oktober 2021 – virtuellt studiebesök

Vi besöker Gärdeskolan i Sollentuna

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Gärdeskolan i Sollentuna! En F-9 skola för 600 elever och 100 förskolebarn. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 25 oktober klockan 9.00-10.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 22 oktober till magnus@byggaskola.se


25 oktober 2021 – virtuellt studiebesök

Vi besöker Elinelundsskolan i Malmö

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Elinelundssolan i Malmö! En F-9 skola för 650 elever. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 25 oktober klockan 13.00-14.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 24 oktober till magnus@byggaskola.se


27 oktober 2021 – webinarium

En lampa för att lysa upp höstmörkret – om komplexiteten i skolhusprojekt

En lampa! Val av belysning i skolan påverkar mer än vad man ofta tror. Vi använder lampan som väg in i skolhusprojektens komplexitet. Vi får lyssna till korta föreläsningar kring några av de saker som valet av belysning påverkar: lärande, hälsa, förvaltning, hållbarhet och ekonomi. Du får lyssna till Jonas Kjellander på Sweco, Kjell Wallin på Fagerhult och Jan Grannäs, docent och universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle som leder forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer.

Var och när? Den 27 oktober klockan 14.00-15.30. Vi träffas online. Anmälan senast den 22 oktober till magnus@byggaskola.se


28 oktober 2021 – seminarium och förskolebesök i Varberg

Förskola + Trä = Sant

Välkommen till en träff där vi vänder och vrider på olika aspekter kring att bygga en förskola och skola i trä. Vi går igenom frågor som Att bygga med trästomme ur beställarens, brukarens och arkitekt perspektiv. Erfarenheter, fördelar och nackdelar av att bygga med trästomme samt fördjupning i två byggda typförskolor: projekteringsprocess, byggprocess, förvaltande, ekonomi och slutresultat.

Medverkar gör bland andra Amanda Karlberg, handläggande arkitekt Tengbom, Catrin Sköld, uppdragsansvarig ingenjör Tengbom och Filip Sundvisson, projektledare Varbergs fastigheter. Samtalsledare är Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Preliminärt finns möjlighet att besöka en av Varbergs förskolor i trä direkt efter lunch – mer info om det kommer.

Tid och plats: den 28 oktober klockan 10.00-12.00 i Varbergs kommunhus.

Samarrangemang mellan Tengbom och Forum Bygga Skola. Ingen deltagaravgift. För anmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


29 oktober 2021 – seminarium i Stockholm

Om smart organisation av skola och inredning lärmiljöer – med en snegling mot den moderna arbetsplatsen

Hur ser en moderna arbetsplats ut? Vilka trender kan vi se? Och vad av detta är intressant för skolan att snegla på då vi ska utveckla våra lärmiljöer? Samt – hur hänger inredning av lärmiljöer och sättet vi organiserar vår skola ihop?

Välkommen att delta i ett samtal med syfte att hitta lösningar kring och lära oss mer om dessa frågor. Vi har hjälp av bland andra Magnus Blixt, lärare, rektor och pedagogisk utvecklare vid Uppsala kommun.

Tid och plats: den 29 oktober klockan 10.00-12.00 hos SENAB, Regeringsgatan 66, Stockholm

Öppet för alla, ingen deltagaravgift. För anmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


10 november 2021 – studiebesök och föreläsning i Jönköping

Smart belysning i skola och besök på Erik Dahlbergsgymnasiet

Hur kan man skapa en energieffektiv belysningsstyrning via trådlös kommunikation? Vad behöver man tänk på vid val av belysning i skola? Magnus Abrahamsson på Jönköpings kommun och Torbjörn Björk och Jörgen Forsanker på Glamox belysning berättar om hur man gjort på Erik Dahlbergs gymnasiet i Jönköping. Vi får även en rundvandring på skolan tillsammans med personal – hur fungerar denna gymnasieskolan för 1500 elever?

Var och när? Den 10 november klockan 10.30-14.30 på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. På förmiddagen föreläsning och diskussion om belysning och efter lunch(som vi äter på skolan) rundvandring på skolan. Anmälan senast den 29 oktober till magnus@byggaskola.se


15 november 2021 – virtuellt studiebesök

Vi besöker Floraskolan i Skellefteå

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Floraskolan! En F-9 skola för 1000 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 18 november klockan 9.00-10.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 17 november till magnus@byggaskola.se


16 november 2021 – virtuellt studiebesök

Vi besöker Kattegattgymnasiet i Halmstad

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Kattegattgymnasiet! En gymnasieskola för 1600 elever. Besöket tar ca 40 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 16 november klockan 11.00-12.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 15 november till magnus@byggaskola.se


16 november 2021 – rundabordssamtal online

Direkt från verkligheten… om de utmaningar du brottas med just nu

Välkommen att delta i ett samtal med några personer från andra delar av landet som arbetar i andra skolhusprojekt. Vad är det för utmaningar ni brottas med just nu? Vad kan vi övriga deltagare ge för tips? Ett rundabordssamtal där alla delar en aktuell utmaning – liten eller stor.

Var och när? Den 16 november klockan 14.30-15.45 ONLINE. Ingen kostnad, öppen för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast den 12 november till magnus@byggaskola.se


18 november 2021 – virtuellt studiebesök

Vi besöker Nakterhusskolan i Haninge

Välkommen att följa med på ett virtuellt studiebesök på Nakterhusskolan! En F-6 skola för 350 elever och 100 förskolebarn. Besöket tar ca 35 minuter och därefter pratar vi kort om våra intryck.

Var och när? Den 18 november klockan 9.00-10.00. Vi träffas online. Öppet för alla i nätverket. Anmälan senast den 17 november till magnus@byggaskola.se


26 november – Save the date: lunchträff i Stockholm

Alt. architects, trähus och skolarkitektur

Det finska arkitektkontoret Alt. Architects kommer till Stockholm! Prisbelönade Alt. Architects har bland annat ritat Finlands första grundskola i KL-trä och kommer berätta om skolarkitektur, designprocess och arbetsmetodik. På plats i Stockholm är Ville-Pekkka Ikola och Hanna-Maija Tervo. Välkomna! Mer info kommer.

Var och när? Vi träffas den 26 november i ÅWL arkitekters lokaler Stockholm. Programmet pågår mellan kl 11.30-13.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se


29 november – föreläsning och samtal i Stockholm

Planeringsprocessen – vilken är rätt metod för det ni vill uppnå?

Att vi vinner på att planera en ny eller ombyggd skola i tid råder det ingen tvekan om. Men HUR själva planeringsprocessen ser ut och vilka som bjuds in påverkar också resultatet. Välkommen till en träff då vi först får lyssna på en föreläsning som resonerar kring processen och därefter diskuterar vi. Bland andra träffar vi Leif Houck på SPINN arkitekter från Norge som delar med sig av hur de arbetar med skolor i sina projekt. Inför träffen – läs gärna denna artikel från Gävle högskola!

Var och när? Vi träffas den 29 november i Waterfront building, Klarabergsviadukten 63, i centrala Stockholm. Programmet pågår mellan kl 13.00-14.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


29 november – rundabordssamtal i Stockholm

Att bygga en skola i trä – vi lyssnar till erfarenheter från Norge

I Norge har man längre erfarenhet än hos oss kring att bygga skola och förskola i trä. Vilka är deras erfarenheter? Vad skiljer sig åt mellan dessa projekt och de vi vanligtvis bygger, vilka frågor bör vi inte missa? Välkommen till ett samtal i mindre grupp där James Dodson och  Leif Huock, arkitekter från SPINN arkitekter i Norge som varit inblandade i många träskolor, berättar och svarar på frågor.

Var och när? Vi träffas den 29 november i Waterfront building, Klarabergsviadukten 63, i centrala Stockholm mellan kl 15.00-16.30. (Delta gärna på seminariet innan om planeringsprocessen i samma lokal!)

Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


30 november – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar mellan oktober 2021 till maj 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den andra träffen äger rum den 30 november klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


1-2 december – studieresa skolor och lärmiljöer Göteborg

På Bästkusten intet nytt – eller?

Välkommen att följa med till Göteborg där flera nya skolor sett dagens ljus den senaste tiden. Vi besöker både en förskola (Terapislingan), en grundskola (nya Svartedalsskolan) och en gymnasieskola (nya och prisbelönta Lindholmens Tekniska Gymnasium). Vi besöker även A learning lab på Chalmers – hur kan de lärmiljöerna inspirera oss som planerar skolor? Dessutom får vi träffa forskare på RISE – vad tror de att forskningen framöver kan hjälpa oss med i skohusutvecklingen? På kvällen äter vi gemensam middag.

Var och när? Den 1-2 december i Göteborg. Vi träffas klockan 9.45 den 1 december vid Centralstationen i Göteborg (möjlig att komma med tåg från t ex Stockholm och Malmö med ankomst 9.35). Programmet avslutas den 2 december kl 16.00 på Centralstationen Göteborg.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser. Deltagaravgift (inkluderar luncher, middag, chartrad buss samt programmet): 1550 kr + moms för medlemmar i nätverket och 1800 kr + moms för övriga


3 december – heldag live Knivsta

Skola, hälsa och pedagogik – heldagskonvent

Stiftelsen Motus Vitae Foundation arrangerar en heldag i Centrum för idrott och kultur i Knivsta. Bland annat kan du besöka ett sk aktivt klassrum.

Var och när? Heldag den 3 december i Knivsta.

Mer info om program, anmälan mm hittar du här!


8 december – Träff online

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Favorit i repris – samtalen kring likvärdighet fortsätter. Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum. Boken kan beställas via de vanliga nätförsäljarna av böcker. Vi läser även delar ur ”Utredningen om en mer likvärdig skola” (SOU 2020:28) samt ”Olika är normen” (SKR).

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Den 8 december klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 6 december.


Utbildningsprogram 2022: sex träffar februari – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

2022 års program för ”Delarna som blir en helhet” är under planering. Klart är att vi kör en fjärde omgång av programmet – det är en bra kombination att träffas vid flera tillfällen, göra studiebesök tillsammans och lyssna på intressanta föreläsningar. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar under året (i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn) växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Under träffarna varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2022 års program presenteras under hösten. Vill du göra en intresseanmälan är det fritt fram redan nu! Information om 2021 års program mm hittar du här!→


Våren 2022: föreläsningsserie skolans buzzwords

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, digitaliserad och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under våren 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · En skola för alla

Datum mm presenteras under hösten 2021.


19-21 januari 2022 – Studieresa till London/BETT

Lärmiljöerna och skolhusets design – vad är ett clever classroom? Och vilka är möjligheterna och utmaningarna med skolans digitalisering?

Välkommen att följa med på en studieresa till London. Vi besöker skolor och träffar Peter Barrett som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms. Vi besöker även BETT-mässan och lär oss mer om skolans digitalisering. Mer info om resan tidig höst. För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.


25 januari 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar mellan oktober 2021 till maj 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den tredje träffen äger rum den 25 januari klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


3 februari – Rundabordssamtal online

Kapacitetsanalys av skolor – att veta vad man har för att veta vad man behöver

Vi behöver en ny skola! Eller…? Kanske går de som finns att användas smartare? Oavsett vad man landar i för beslut är det klokt att ha koll på den kapacitet man har i sina befintliga lokaler. Välkommen till en träff där vi i en mindre grupp diskuterar hur en kapacitetsanalys kan gå till, hur man kan komplettera den mer tekniska analysen med verksamhetsdialog och även försöker konkretisera kring lösningar av de flaskhalsar man ofta hittar i en kapacitetsanalys.

Bland annat får vi lära oss om det GIS-verktyg som Östersunds kommun tagit fram för att få en bättre överblick.

Innan träffen ska du ha läst SKR:s rapport ”Kapacitetsutredningar skollokaler” (utkom 2020). Här hittar ni SKR:s rapport!

Var och när? Vi träffas online via Zoom. Webinariet pågår den 3 februari mellan kl 10.00-11.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 1 februari. Några platser kvar. Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, ingen kostnad. OBS – begränsat antal platser.


16 februari 2022 (preliminärt) – webinarium

Boverkets vägledning – vad innebär den och hur kan den hjälpa oss i skolhusprojekten?

Under 2021 ska Boverkets vägledning för skolans och förskolans fysiska miljöer publiceras. Välkommen till ett webinarium där vi både tittar på helheten (vad innehåller den?) och går på djupet kring några olika delar. Vi lyfter även frågan hur vägledningen kommer  att påverka våra skolhusprojekt framöver. Maria Eggertsen Teder, projektledare för vägledningen på Boverket föreläser och leder diskussion!

Var och när? Vi träffas online den 16 februari klockan 10.30-11.45. OBS! Preliminär tid.

Anmälan senast den 14 februari till magnus.anclair@byggaskola.se


17 februari 2022 – Webinarium ONLINE om en skolas storlek

När storleken spelar roll!

Vilken är den optimala storleken på en skola? Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har? Hur kan en liten skola göra det?

Välkommen till ett webinarium där vi vänder och vrider på några möjligheter och risker med både den stora och den lilla skolan. Mer info kommer!

Var och när? Den 17 februari klockan 10.00-12.00 ONLINE.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Anmälan senast den 15 februari.


22 februari 2022 – webinarium

Multisal, makerspace, ateljé – kärt barn har många namn men hur ska vi använda dem?

Välkommen till ett webinarium där vi först tittar på en inspelning från ett tidigare webinarium och därefter diskuterar kring det vi sett och delar erfarenheter från egna projekt. Vi får lyssna på Madeleine Nordenknekt på Liljewall arkitekter om har erfarenhet av flera skolor med multisalar samt Inger Adler och Josefin Franzén på Sweco som har arbetat fram ett koncept för multisalar.

Var och när? Online den 22 februari 2022 klockan 9.00-10.15.

Vill du anmäla dig? Skriv senast den 21 februari till magnus.anclair@byggaskola.se


21 mars 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar mellan oktober 2021 till maj 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den fjärde träffen äger rum den 21 mars klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


Våren 2022 – (preliminärt i april) studieresa till Trondheim, Norge

Skolor i trä så långt ögat kan nå…

I Trondheim finns flera skolor som är byggda i trä – dessa kommer vi att besöka på denna studieresa. Utöver att lära oss mer om trähus tittar vi på lösningar kring lärmiljöer, samnyttjande och funderar på vad i det norska skolsystemet som är bra att ha koll på då vi planerar för svenska skolor och dess verksamhet.

Var och när? Ännu inte beslutat, mer info under hösten. Preliminärt i april 2022.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


2 maj 2022 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar mellan oktober 2021 till maj 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Den femte och sista träffen äger rum den 2 maj klockan 14.00-15.30. Alla träffar sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.


Våren 2022 (prel 4-6 maj) – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Program mm presenteras under hösten 2021. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


(Preliminärt) 18-20 maj 2022 – Studieresa till Århus i Danmark

Lärmiljöer ute och inne, rörelse, akustik, dansk skoldesign och lärdomar från andra sidan sundet

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse, lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För intresseanmälan, program mm – kontakta Magnus Anclair. Mer info publiceras runt årsskiftet.


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


Regler kring anmälningar, no show mm

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se) med namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande (t ex vid studieresor) men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) faktureras en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!