skip to Main Content

Guidade turer förberedda med ritningar och frågeställningar. Samtal och diskussion efteråt.

Våra gåturer är strukturerade vandringar i grupp i en skola – förskola, grundskola eller gymnasieskola. Vi stannar till på några platser, iakttar och skriver sedan ner våra tankar. Efter vandringen samtalar vi utifrån deltagarnas upplevelser, och en rapport skrivs. Att se hur befintliga skolor och undervisningsmiljöer fungerar är ett bra beslutsunderlag oavsett om man ska renovera, bygga om eller bygga en helt ny skola.

OBS! Erbjudandet att arrangera gåturer är endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk.

Så här funkar det

Gåturen förbereds med ritning, val av platser samt frågebatteri. Under gåturen (som leds av en person) stannar vi till på några utvalda platser och ställer oss några frågor. Dessa svarar alla deltagare på skriftligt (digitalt). Efter rundvandringen samtalar deltagarna kring de olika platserna. Detta spelas in. Svaren på frågorna och det inspelade materialet ligger sedan till grund för en sammanfattning och analys.

Två gåturer per skola

På varje skola genomförs om möjligt två gåturer under samma dag – en för utvald personal och elever på skolan, och en för förvaltare, arkitekt, ansvariga för utbildning och fastighet hos skolhuvudmannen samt för några externa som är intresserade av att besöka skolan.

Frågebatteriet

Under gåturen stannar vi till på några utvalda platser och ställer oss några frågor. Några frågor är desamma för alla gåturer som genomförs inom ramen för Forum Bygga Skola och någon eller några frågor styrs av den aktuella skolan vi besöker.

Anmälan & kostnad

Har ni en skola ni gärna vill ha hjälp att genomföra en gåtur på (och som då dessutom ingår i en större sammanfattning)? Hör av er till magnus@byggaskola.se
Vi hittar då ett datum som passar för genomförandet.

Kostnad: 17 000 kr + moms samt ev reseersättning och boende. I detta ingår förberedelser (ritningar, formulering frågor, inbjudan), genomförande och sammanställning rapport.

Lästips

Här kan du läsa mer om idéerna bakom gåturer.

Suzanne de Laval har skrivit boken Gåturer – en manual för metoden. Här kan du läsa delar av den (vill du läsa hela får du köpa den via t ex Byggtjänst)

Läs även Ifous-rapporten Skolmiljöer (som baseras på resultatet av gåturer.

Back To Top