skip to Main Content

Varför uppfinna hjulet?

Många svenska kommuner har tagit fram funktionsprogram som styr vilka funktioner och kvaliteter deras skolor ska ha. Att ta del av dessa kan ge en hel del tips på hur man kan tänka. Har ni ett funktionsprogram ni gärna delar med er av – alla blir glada om ni skickar in det till oss!

Östersunds kommuns funktionsprogram för grundskolor

Halmstads kommuns funktions-  och lokalprogram för grundskola

Nacka kommuns ”visionsdokument” – vägledning för att skapa goda lärmiljöer

Tyresös kommuns funktionsprogram för framtida skolor

Umeå Kommuns funktionsprogram för grundskola och fritidshem.

Umeå Kommuns funktionsprogram för förskola

Funktionsprogram för förskola För SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av förskolebyggnader

Gävle Kommuns övergripande funktionsprogram för förskolors och grundskolors inne-  och utemiljö.

Stockholms stads funktionsprogram för skolgårdar

Stockholms stads funktionsprogram för skollokaler 2019

Stockholms stads funktionsprogram för skollokaler 2020

Stockholms stads funktionsprogram för skollokaler 2022

Back To Top