skip to Main Content

Varför uppfinna hjulet?

Många svenska kommuner har tagit fram funktionsprogram som styr vilka funktioner och kvaliteter deras skolor ska ha samt ett lokalförsörjningsprogram som beskriver behov av skolplatser kopplat till skolfastigheter. Att ta del av dessa kan ge en hel del tips på hur man kan tänka. Har ni ett funktionsprogram eller lokalförsörjningsprogram ni gärna delar med er av – alla blir glada om ni skickar in det till oss! Här nedan hittar ni några av dessa.

Östersunds kommuns funktionsprogram för grundskolor

Halmstads kommuns funktions-  och lokalprogram för grundskola

Nacka kommuns ”visionsdokument” – vägledning för att skapa goda lärmiljöer

Tyresös kommuns funktionsprogram för framtida skolor

Umeå Kommuns funktionsprogram för grundskola och fritidshem.

Umeå Kommuns funktionsprogram för förskola

Funktionsprogram för förskola – Addas upphandling av förskolebyggnader

Gävle Kommuns övergripande funktionsprogram för förskolors och grundskolors inne-  och utemiljö.

Stockholms stads funktionsprogram för skolgårdar

Stockholms stads funktionsprogram för skollokaler 2019

Stockholms stads funktionsprogram för skollokaler 2020

Stockholms stads funktionsprogram för skollokaler 2022

Riktlinjer för planering av lokaler – förskola och grundskola
Borlänge kommun

Funktionsprogram för Tröingeskolan – Falkenbergs kommun

Funktionsprogram för förskolans lokaler och miljöer – Falköpings kommun

Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2021-2025

Funktionsprogram grundskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun

Funktionsprogram för grundskolans lokaler i Uppsala kommun

Ytterligare tips: Internationella Engelska skolan är i full färd med att ta fram ett funktionsprogram. Det är ännu inte klart, men de som är nyfikna kan ta kontakt med Mathias Axelsson.

Back To Top