9 steg

I nätverket och runt om i landet finns mycket kunskap och erfarenhet kring de olika delarna av att planera för nya och ombyggda skolor. Det finns checklistor, rapporter, metoder för till exempel process och inkludering av verksamheten. Dessa vill vi samla in.

Vi vill tillsammans med nätverket också sortera bland alla de frågor som behöver ställas. Vilka frågor tycker vi är viktigast att ställa? Finns det ibland en viss ordning de bör ställas i? Kan vi sortera in dem på de nio stegen?

Det finns också många svar att hitta på frågorna. Både genom forskning, exempel och erfarenheter. Ambitionen är här att ge förslag på forskning och annat där svaren kan finnas.

Till sist vill vi påminna om vikten av att i varje specifikt projekt vara så tydlig det går med vilka frågor som är öppna för diskussion. Och vilka som redan är beslutade om. Då kan energin läggas på rätt saker.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att sammanställa och sortera. Ett sådant här verktyg blir aldrig färdigt. Men vår avsikt är att under 2021 lägga en god grund – för att öka förutsättningarna för mer genomtänkta skolhus.

Observera att sidorna för respektive steg ännu är långt ifrån klara – vi håller som bäst på att förbereda dem. Så om det ser konstigt ut eller saknas material är det förklaringen. Vi har ändå valt att publicera för att komma igång med arbetet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!