Nätverk Bygga skola


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande

Varför ett nätverk?
Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya, om- och tillbyggda skolor. Tidigare beräkningar pekade på ett behov av 1000 nya skolor (prognosen sa att 2035 kommer vi att ha
 300 000 fler skolelever än 2018 och behovet var cirka 730 förskolor, 390 grundskolor och 35 gymnasieskolor). Nu har befolkningsprognosen skrivits ner något och många nya skolor är större än vad man byggt tidigare – men behovet är fortfarande stort. Utöver detta har vi ett stort antal befintliga förskolor och grundskolor som behöver underhåll… 

Arbetet med att lösa denna utmaning underlättas av att få höra hur andra tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Att diskutera med andra kommuner och skolhuvudmän, men även med fastighetsutvecklare, arkitekter, byggare, inredare med flera som har erfarenheter och kompetens ger förutsättningar för mer genomtänkta skolor.

Forum Bygga Skolas nätverk finns för ge möjlighet att ta fram ett riktigt bra beslutsunderlag genom att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns. Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. Att dela dokument och policies är ett annat.

Att delta i nätverket ger flera möjligheter:
Möjlighet att vara med på alla de träffar som arrangeras av Forum Bygga Skola (flera personer kan delta – medlemskapet är inte personligt) – och oftast är det rabatterade deltagaravgifter för medlemmar
Möjlighet att delta i de aktiviteter och träffar som riktar sig enbart till nätverkets medlemmar (under 2022 till exempel Skolhuskanonen, nätverksgrupper samt virtuella studiebesök)
Möjlighet att få hjälp med processledning/moderator samt arrangemang av studieresor och workshops i specifika skolhusprojekt
Möjlighet att få hjälp att arrangera gåturer i era befintliga eller nyproducerade skolor – blev det som vi tänkte och vad kan vi lära oss av det vi redan har?
Rapporter med lästips och forskningssammanfattningar
Möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling och exempel på skolor

Vilka är med i nätverket?
Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag har hittills gått med i nätverket:
AB Uppvidingehus, Alvesta kommun, Bollnäs kommun, Borås stad, Burlövs kommun, Båstads kommun, Enköpings kommun, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun, Falkenbergs kommun, Falun kommun, Gällivare kommun, Gävlefastigheter AB, Gävle kommun, Göteborgs stad, Huddinge samhällsfastigheter, Håbo kommun, Höganäs kommun, Högskolan i Gävle, Järfälla kommun, Järvaskolan, Jönköpings kommun, Karlskoga kommun, Karlstad kommun, Knivsta kommun, Kunskapsskolan, Kävlinge kommun, Laholms kommun, Lejonfastigheter, Linköpings kommun, Ljusdals kommun, Lunds kommun, Marks kommun, Mora kommun, Mölndals stad, Nacka kommun, Oskarshamns kommun, Region Gotland, Sigtuna kommun, SISAB, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Sollentuna Kommunfastigheter AB, Stockholms stad, Svalövs kommun, Tibro kommun, Trosa kommun, Tyresö kommun, Ulricehamns kommun, Uppsala kommun, Uppsala skolfastigheter AB, Uppvidinge kommun, Ur och Skurskolan Skattkammarön, Varbergs Fastighet AB, Vellinge kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun, Västerås stad, Växjö kommun, Åmåls kommun och Åstorps kommun.

Följande andra aktörer har hittills gått med: AIX arkitekter, Archus Arkitektur, Arkitema Architects, Atrium Ljungberg, Autens (Danmark), Bergkrantz Arkitektur, Boverket, Brunnberg&Forshed arkitektkontor, Bygg-Dialog, Cedervalls arkitekter, C.F. Møller, David Alton arkitektkontor AB, Ecophon, Expandia, Fagerhult belysning, FOJAB arkitekter, Forbo flooring, Fredblad arkitekter, Glamox, Gröna Skolfastigheter i Sverige AB, Hemsö, Horisont arkitekter, Input interiör,  Kinnarps, Krook & Tjäder, Lekolar, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, MAF arkitektkontor, Matting AB, Myndigheten för delaktighet, NCC, NIRAS arkitekter, Norconsult AB, RISE, Saint-Gobain, Samhällsbyggnadsbolaget SBB, SENAB, Skanska, Skolverket, SPINN arkitekter (Norge), Steni, Sunnerö arkitekter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sweco architects, Tantum, Tengbom, Troldtekt, Tyréns, UnitEducation, Vacse, Visbyark, White, Witte Sundell, Wästbygg och ÅWL arkitekter.

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2022 är Skanska, White, Tengbom, Wästbygg, Lekolar, Sweco architects, NCC, Kinnarps, Cedervall arkitekter och Hemsö.

Vilka vill vi ska delta i nätverket?
Vi välkomnar Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän samt alla de aktörer (arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten.

Att träffas är en viktig del
Runt om i landet samt online arrangeras träffar. Grunden i träffarna är samtal i mindre grupper, korta föreläsningar och ibland workshops. Studiebesök och studieresor genomförs flera gånger per år.
 Nätverket är inte bundet till person så deltagarna kan variera från träff till träff.

Forskningsrapporter ett sätt att sprida kunskap
Rapporter med lästips på aktuell forskning och annat med fokus på att planera, bygga och driva skola sammanställs av Forum Bygga Skola och medlemmarna i nätverket får ta del av detta.


Välkommen att delta i nätverket!

Vill ni gå med i nätverket?

För att delta betalar man en årlig abonnemangsavgift. Utöver abonnemangsavgift betalar man ibland en avgift för mat/fika på de träffar man deltar. Observera att medlemskapet inte är personligt och att flera personer från samma medlem kan delta på träffarna.

Avgifter 2022:

För kommuner:
Abonnemangsavgift i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare. (Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.):

Upp till 12 000 invånare: 8 000 kr + moms
Mellan 12 001 – 100 000 invånare: 12 000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20 000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Två olika nivåer på avgift baserat på antal elever.
Upp till 5000 elever: 10 000 kr + moms
Fler än 5000 elever: 15 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Arkitekter, byggbolag, projektledare, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är också välkomna att delta i nätverket. Tre olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 10 anställda: 14 000 kr + moms
Mellan 11 och 100 anställda: 20 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 25 000 kr + moms
Myndigheter: 0 kr

Vill ni gå med i nätverket?
Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson till magnus.anclair@byggaskola.se. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.


.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!