skip to Main Content

Erfarenhetsutbyte, nätverkande och forskningsrapporter
– bli en del av Forum Bygga Skolas nätverk

Varför ett nätverk?

Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän har en viktig uppgift i arbetet med att säkerställa skolplatser med god kvalitet till landets alla elever. Det kräver planering av nya, om- och tillbyggda skolor. Det kräver underhåll, renovering och förvaltning. Det kräver förståelse för kopplingen mellan den verksamhet som ska bedrivas och fastighetens (inklusive utomhusmiljöernas) möjligheter och begränsningar.

Tidigare beräkningar pekade på ett behov av 1000 nya skolor (prognosen sa att 2035 kommer vi att ha 300 000 fler skolelever än 2018 och behovet var cirka 730 förskolor, 390 grundskolor och 35 gymnasieskolor). Nu har befolkningsprognosen skrivits ner och många nya skolor är större än vad man byggt tidigare – men behovet är fortfarande stort, och inte bara i storstäderna. Dessutom har vi ett stort antal befintliga förskolor, grundskolor och gymnasium som behöver underhåll.

Utöver att ge goda förutsättningar till lärande vill vi ofta att skolhuset och skolgården ska vara en kraft i samhällsbygget (”skolan mitt i byn”) och drivande i klimatomställningen. Sammantaget tre ganska omfattande uppgifter.

Arbetet med att lösa dessa uppgifter underlättas av att få höra hur andra tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Att diskutera med andra kommuner och skolhuvudmän, med fastighetsutvecklare, arkitekter, byggare, inredare, forskare, myndigheter med flera som har erfarenheter och kompetens ger förutsättningar för mer genomtänkta skolor.

Forum Bygga Skolas nätverk finns för ge möjlighet att ta fram ett riktigt bra beslutsunderlag genom att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns. Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. Att dela dokument och policies är ett annat.

Att delta i nätverket ger flera möjligheter

Som medlem i nätverket har man möjlighet att vara med på alla de träffar som arrangeras av Forum Bygga Skola. I de fall där det är en deltagaravgift är det rabatterat för medlemmar. Medlemskapet är inte personligt – flera personer kan delta från varje medlemsorganisation/företag/myndighet/kommun.

Som medlem får man tips om rapporter, artiklar, böcker, poddar, forskningssammanfattningar mm samt möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling, exempel på skolor, inspelningar av tidigare webinarier samt virtuella studiebesök.

Alla medlemmar har möjlighet att få hjälp att hitta svar på de utmaningar ni har – vi skickar ut er fråga i nätverket och ganska ofta finns det någon eller några som kan ge ett svar. Ibland leder det även till ett möte med erfarenhetsutbyte mellan medlemmar.

Som medlem har ni möjlighet att få hjälp med processledning/moderator samt arrangemang av studieresor och workshops i specifika skolhusprojekt samt stöd med att arrangera gåturer i era befintliga eller nyproducerade skolor – blev det som vi tänkte och vad kan vi lära oss av det vi redan har?

Att träffas är en viktig del

Webinarier, seminarier, föreläsningar, workshops, utbildningsprogram, studiebesök och studieresor – både runt om  i Sverige och utomlands – genomförs löpande. Grunden i träffarna är korta föreläsningar och samtal i mindre grupper. En årlig heldagsträff, Arena Bygga Skola, genomförs på hösten.

Virtuella studiebesök, cases och forskning är ett sätt att sprida kunskap

Vi kan få mycket kunskap och inspiration genom att lära oss mer om flera skolhusprojekt i både Sverige och utomlands – därför producerar Forum Bygga Skola virtuella studiebesök samt beskriver olika skolhusprojekt. Forskning och erfarenheter som går att ta del av genom rapporter, artiklar mm är också värdefullt. Bland annat presenterar vi en skolhuskanon – vilka texter borde alla som arbetar med skola, skolhus och skolgårdar läsa?

Vilka vill vi ska delta i nätverket

En av nycklarna till mer genomtänkta skolhus- och skolgårdsprojekt – oavsett om det är nybygge, ombyggnad eller renovering – är att förstå fler av projektens olika aspekter. Vi välkomnar därför en bred skara personer och roller till nätverket: Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän samt alla de aktörer (arkitekter, byggare, fastighetsbolag, inredare, myndigheter, organisationer, forskare med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten.

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2024 är Skanska, White, Tengbom, Lekolar, Sweco architects, NCC, Cedervall arkitekter, Tantum och Hemsö.

Vilka är med i nätverket?

Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag är med i nätverket:

AB Uppvidingehus
Alvesta kommun
Borgå stad, Finland
Borås stad
Båstads kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eslövs kommun
Falkenbergs kommun
Falun kommun
Gällivare kommun
Gävlefastigheter AB
Gävle kommun
Göteborgs stad
Halmstads kommun
Haninge kommun
Hofors kommun
Huddinge samhällsfastigheter
Håbo kommun
Höörs kommun
Järfälla kommun
Järva gymnasium
Järvaskolan
Jönköpings kommun
Karlskoga kommun
Karlstad kommun
Knivsta kommun
Kungsbacka kommun
Kunskapsskolan
Kävlinge kommun
Laholms kommun
Laholmshem/Kommunfastigheter
Lejonfastigheter
Linköpings kommun
Ljusdals kommun
Lunds kommun
Lysekils kommun
Marks kommun
Mora kommun
Mölndals stad
Nacka kommun
Nora kommun
Oskarshamns kommun
Region Gotland
Sigtuna kommun
SISAB
Skellefteå kommun
Sollentuna kommun
Sollentuna Kommunfastigheter AB
Stockholms stad
Strängnäs Fastighets AB
Strängnäs kommun
Sundsvalls kommun
Svalövs kommun
Säters kommun
Tibro kommun
Tyresö kommun
Ulricehamns kommun
Uppsala kommun
Uppsala skolfastigheter AB
Uppvidinge kommun
Ur och Skurskolan Skattkammarön
Varbergs Fastighet AB
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Västerås stad
Växjö kommun
Åmåls kommun
Åstorps kommun
Ödeshögs kommun
Ödeshögsbostäder AB
Östersunds kommun

Följande andra aktörer är med i nätverket:

Aart
Adda Inköpscentral
AIX arkitekter
Archus Arkitektur
Arkitema Architects
Atrium Ljungberg
Autens (Danmark)
Boverket
Brunnberg&Forshed arkitektkontor
Bygg-Dialog
Carlstedt Ark.
Cedervall arkitekter
C.F. Møller
David Alton arkitektkontor AB
Ecophon
ETTELVA arkitekter
Expandia
Fagerhult belysning
FOJAB arkitekter
Forbo flooring
Fredblad arkitekter
Glamox
Gröna Skolfastigheter AB (publ)
Hemsö
Högskolan i Gävle
Input interiör
KAKA arkitekter
Kinnarps
Kompan
Krook & Tjäder
Lekolar
Liljewall arkitekter
LINK arkitektur
Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap
LLP Arkitektkontor
Matting AB
Mondo arkitekter
Myndigheten för delaktighet
NCC
NIRAS arkitekter
Norconsult
PE Teknik & Arkitektur
Prodikt
RISE
Saint-Gobain
Samhällsbyggnadsbolaget SBB
Skanska
Skolverket
SPINN arkitekter (Norge)
Steni
Stenvalvet
Sunnerö arkitekter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Lärare
Sweco architects
Tantum
Tengbom
Tol Arkitekter
Troldtekt
Tyréns
UnitEducation
Vacse
White
Witte Sundell
ÅWL arkitekter

Vill ni gå med i nätverket?

För att delta i nätverket och ta del av aktiviteter och material betalar organisationen en årlig abonnemangsavgift. (Observera att medlemskapet inte är personligt och att flera personer från samma medlem kan delta på träffarna.) Nedan finns avgifterna angivna för de olika medlemskategorierna.

Avgifter 2024:

För kommuner:
Abonnemangsavgift i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare. (Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.):

Upp till 12 000 invånare: 8 000 kr + moms
Mellan 12 001 – 100 000 invånare: 12 000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20 000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Tre olika nivåer på avgift baserat på antal elever:
Upp till 1500 elever: 5000 kr + moms
Mellan 1501 till 5000 elever: 8 000 kr + moms
Fler än 5001 elever: 12 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Arkitekter, byggbolag, fastighetsbolag, projektledare/konsulter, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är också välkomna att delta i nätverket. Fem olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 5 anställda: 9 000 kr + moms
Mellan 6 och 10 anställda: 12 500 kr + moms
Mellan 11 och 50 anställda: 17 000 kr + moms
Mellan 51 och 100 anställda: 20 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 25 000 kr + moms
Myndigheter och forskning: 0 kr

Stödmedlemskap:
Forum Bygga Skolas mission är att så många skolhusprojekt som möjligt ska vara så genomtänkta som möjligt. Därför ligger det mesta av materialet (virtuella studiebesök, artiklar, rapporter, cases och inspelade webinarier) öppet för alla att ta del av. Samtidigt krävs det så klart ekonomiska resurser att driva forumet. Vi ber därför alla som tar del av materialet att bli stödmedlemmar. Utöver allt publicerat material har man då även möjlighet att följa med på de studieresor som arrangeras samt delta på Arena Bygga Skola till medlemsavgift.
Avgift kommun/fristående skolhuvudman: 2500 kr + moms
Avgift företag: 4000 kr + moms

Vill ni gå med i nätverket?
Anmäl er till nätverket – skicka namn på organisation och kontaktperson till magnus.anclair@byggaskola.se. Skicka gärna även frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.

För att lämna nätverket ska detta meddelas via mail senast den 1 oktober året innan – detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för planeringen av kommande års verksamhet.

Back To Top