skip to Main Content

Erfarenhetsutbyte,
forskningsrapporter
och nätverkande
– bli en del av
Forum Bygga Skolas nätverk

Varför ett nätverk?

Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att säkerställa skolplatser med god kvalitet till landets alla elever. Det kräver planering av nya, om- och tillbyggda skolor. Tidigare beräkningar pekade på ett behov av 1000 nya skolor (prognosen sa att 2035 kommer vi att ha 300 000 fler skolelever än 2018 och behovet var cirka 730 förskolor, 390 grundskolor och 35 gymnasieskolor). Nu har befolkningsprognosen skrivits ner något och många nya skolor är större än vad man byggt tidigare – men behovet är fortfarande stort. Dessutom har vi ett stort antal befintliga förskolor, grundskolor och gymnasium som behöver underhåll.

Utöver att ge goda förutsättningar till undervisning vill vi att skolhuset ska vara en kraft i samhällsbygget (”skolan mitt i byn”) och drivande i klimatomställningen. Sammantaget tre ganska omfattande uppgifter.

Arbetet med att lösa dessa uppgifter underlättas av att få höra hur andra tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Att diskutera med andra kommuner och skolhuvudmän, med fastighetsutvecklare, arkitekter, byggare, inredare med flera som har erfarenheter och kompetens ger förutsättningar för mer genomtänkta skolor.

Forum Bygga Skolas nätverk finns för ge möjlighet att ta fram ett riktigt bra beslutsunderlag genom att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns. Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. Att dela dokument och policies är ett annat.

Att delta i nätverket ger flera möjligheter

Medlemskapet är inte personligt – flera personer kan delta från varje medlem. Som medlem har man möjlighet att vara med på alla de träffar som arrangeras av Forum Bygga Skola och oftast är det rabatterade deltagaravgifter för medlemmar (i de fall där det är en avgift).

Möjlighet att delta i de aktiviteter och träffar som riktar sig enbart till nätverkets medlemmar (under 2023 till exempel Skolhuskanonen samt virtuella studiebesök).

Möjlighet att få hjälp med processledning/moderator samt arrangemang av studieresor och workshops i specifika skolhusprojekt.

Möjlighet att få hjälp att arrangera gåturer i era befintliga eller nyproducerade skolor – blev det som vi tänkte och vad kan vi lära oss av det vi redan har?

Rapporter med lästips och forskningssammanfattningar och möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling och exempel på skolor.

Att träffas är en viktig del

Runt om i landet samt online arrangeras träffar. Grunden i träffarna är samtal i mindre grupper, korta föreläsningar och ibland workshops. Studiebesök och studieresor – både i Sverige och utomlands – genomförs flera gånger per år. 

Forskningsrapporter är ett sätt att sprida kunskap

Rapporter med lästips på aktuell forskning och annat med fokus på att planera, bygga och driva skola sammanställs av Forum Bygga Skola och medlemmarna i nätverket får ta del av detta. Bland annat presenteras en skolhuskanon – vilka texter borde alla som arbetar med skola läsa?

Vilka vill vi ska delta i nätverket

Vi välkomnar Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän samt alla de aktörer (arkitekter, byggare, fastighetsbolag, inredare, myndigheter, organisationer med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten.

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2023 är Skanska, White, Tengbom, Wästbygg, Lekolar, Sweco architects, NCC, Cedervall arkitekter, ÅWL arkitekter och Hemsö.

Vilka är med i nätverket?

Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag är med i nätverket:

AB Uppvidingehus
Alvesta kommun
Bollnäs kommun
Borås stad
Båstads kommun
Enköpings kommun
Eskilstuna kommun
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eslövs kommun
Falkenbergs kommun
Falun kommun
Gällivare kommun
Gävlefastigheter AB
Gävle kommun
Göteborgs stad
Halmstads kommun
Hofors kommun
Huddinge samhällsfastigheter
Håbo kommun
Höganäs kommun
Höörs kommun
Järfälla kommun
Järvaskolan
Jönköpings kommun
Karlskoga kommun
Karlstad kommun
Knivsta kommun
Kunskapsskolan
Kävlinge kommun
Laholms kommun
Laholmshem/Kommunfastigheter
Lejonfastigheter
Linköpings kommun
Ljusdals kommun
Lunds kommun
Marks kommun
Mora kommun
Mölndals stad
Nacka kommun
Oskarshamns kommun
Region Gotland
Sigtuna kommun
SISAB
Skellefteå kommun
Sollentuna kommun
Sollentuna Kommunfastigheter AB
Stockholms stad
Strängnäs Fastighets AB
Strängnäs kommun
Sundsvalls kommun
Svalövs kommun
Säters kommun
Tibro kommun
Trosa kommun
Tyresö kommun
Ulricehamns kommun
Uppsala kommun
Uppsala skolfastigheter AB
Uppvidinge kommun
Ur och Skurskolan Skattkammarön
Varbergs Fastighet AB
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun
Västerås stad
Växjö kommun
Åmåls kommun
Åstorps kommun
Ödeshögs kommun
Ödeshögsbostäder AB
Östersunds kommun

Följande andra aktörer är med i nätverket:

AIX arkitekter
Archus Arkitektur
Arkitema Architects
Atrium Ljungberg
Autens (Danmark)
Boverket
Brunnberg&Forshed arkitektkontor
Bygg-Dialog
Cedervall arkitekter
C.F. Møller
David Alton arkitektkontor AB
Ecophon
ETTELVA arkitekter
Expandia
Fagerhult belysning
FOJAB arkitekter
Forbo flooring
Fredblad arkitekter
Glamox
Gröna Skolfastigheter AB (publ)
Hemsö
Horisont arkitekter
Högskolan i Gävle
Input interiör
Kinnarps
Krook & Tjäder
Lekolar
Liljewall arkitekter
LINK arkitektur
Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap
MAF arkitektkontor
Matting AB
Mondo arkitekter
Myndigheten för delaktighet
NCC
NIRAS arkitekter
Norconsult
PE Teknik & Arkitektur
Prodikt
RISE
Saint-Gobain
Samhällsbyggnadsbolaget SBB
Skanska
Skolverket
SPINN arkitekter (Norge)
Steni
Stenvalvet
Sunnerö arkitekter
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Lärare
Sweco architects
Tantum
Tengbom
Troldtekt
Tyréns
UnitEducation
Vacse
White
Visbyark
Witte Sundell
Wästbygg
ÅWL arkitekter

Vill ni gå med i nätverket?

För att delta betalar man en årlig abonnemangsavgift. Utöver abonnemangsavgift betalar man ibland en avgift för mat/fika på de träffar man deltar. Observera att medlemskapet inte är personligt och att flera personer från samma medlem kan delta på träffarna.

Avgifter 2023:

För kommuner:
Abonnemangsavgift i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare. (Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.):

Upp till 12 000 invånare: 8 000 kr + moms
Mellan 12 001 – 100 000 invånare: 12 000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20 000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Tre olika nivåer på avgift baserat på antal elever:
Upp till 1500 elever: 6000 kr + moms
Mellan 1501 till 5000 elever: 10 000 kr + moms
Fler än 5001 elever: 15 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Arkitekter, byggbolag, fastighetsbolag, projektledare/konsulter, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är också välkomna att delta i nätverket. Tre olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 10 anställda: 14 000 kr + moms
Mellan 11 och 100 anställda: 20 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 25 000 kr + moms
Myndigheter och forskning: 0 kr

Vill ni gå med i nätverket?
Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson till magnus.anclair@byggaskola.se. Skicka gärna även frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.

För att lämna nätverket ska detta meddelas senast den 1 oktober året innan – detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för planeringen av kommande års verksamhet.

Back To Top