skip to Main Content

En nationell nätverksarena och think
and act tank för alla aktörer som är
– och borde vara – delaktiga i processen
att planera, bygga, renovera och förvalta skolor

Just nu pågår en stor utbyggnad av skolor i Sverige. Det byggs nytt, byggs ut och byggs om. Detta kommer att pågå i ett antal år framöver. Forum Bygga Skola vänder sig till alla som är intresserade och särskilt till dig som har en del i ett sådant projekt. Hos oss möts representanter för skolhuvudmän (både kommunala och fristående), byggbolag, fastighetsbolag, stadsplanerare, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och pedagoger. Huvudsyftet är att göra det lättare för beställaren (skolhuvudmän/kommuner/fastighetsutvecklare) att tillsammans med olika aktörer ta fram målsättningen med och beslutsunderlagen för den nya eller ombyggda och renoverade skolan – för att det ska bli mer genomtänkt.

Att ge möjlighet till att nätverka, utbyta erfarenheter och lära av varandra, synliggöra smarta lösningar, att se hur andra löst sina utmaningar och att ta del av och att få till stånd mer forskning är en viktig uppgift för Forum Bygga Skola. Det är också viktigt att utmana Sveriges skolhuvudmän och alla aktörer som är inblandade i projekten att se och arbeta med komplexiteten som skolhusprojekt innebär.

Det handlar ju inte endast om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.

Verksamheten

Forum Bygga Skola genomför möten av olika slag för alla som är inblandade i skolhusutveckling och skolhusprojekt. Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän ges möjligheten att få kunskap, inspiration och stöd i processen att ta fram ett riktigt bra beslutsunderlag till alla de skolor som ska byggas och renoveras. Alla andra centrala aktörer såsom byggare, arkitekter, inredare, it-utvecklare, akustiker, stadsplanerare ges möjlighet att vara med och bidra till det arbetet med sin kompetens och själva lära sig mer genom att ta del av forskning och nätverk.

Forum Bygga Skola vänder sig till alla som har intresse av att vara med och bidra till utvecklingen och på samma gång lära sig mer om lärmiljöer och skolbyggnader och hur skolbyggnaden, undervisningen och det omgivande samhället kan samspela på bästa sätt.

Verksamheten bedrivs genom:
• Seminarier, webinarier, workshops, rundabordssamtal och studiebesök/studieresor – med möjlighet att både öka kompetens och nätverk. En del träffar är öppna endast för medlemmar i nätverket men mycket går att delta på utan att vara medlem. Ni hittar vad som händer i kalendariet→.

• Utbildningsprogrammen Delarna som blir en helhet→ (ett antal program under året med flera träffar runt om i Sverige, utomlands och online).

• Nyhetsbrev (med tips på ny forskning, case att inspireras av, information om seminarier mm). Vill ni få nyhetsbrevet? Anmäl dig här!

• Forskning, artiklar och rapporter samlat (se Forskning och lästips). Här hittar du bland annat vår skolhuskanon.

• Arena Bygga Skola – En angelägen årlig mötesplats för alla oss som är med och bygger framtidens skola. En arena för nätverkande, inspiration och kompetens.

• Exempel på skolor för inspiration och jämförelser samlar vi här→

• Forum Bygga Skola erbjuder sig också att arrangera och specialsy till exempel studieresor, utbildningar och workshops som stöd till specifika projekt för att inspireras och ta fram beslutsunderlag – hör av er om detta.

Organisationen

Forum Bygga Skola startades 2016. Initiativtagare är Magnus Anclair som under många år arbetat med mötesplatser för samhällsutveckling.

Sedan starten har över 130 av Sveriges kommuner och skolhuvudmän samt drygt 80 organisationer, myndigheter och företag deltagit i verksamheten. 2023 är cirka 65 kommuner/skolhuvudmän samt drygt 45 organisationer, myndigheter och företag med i det nätverk som forumet driver.

Verksamheten bedrivs och planeras i samarbete med nätverkets partners och de kommuner och skolhuvudmän som är aktiva i nätverket.

Grundverksamheten finansieras genom ekonomiskt stöd av huvudpartners. Nätverksträffar, seminarier, webinarier, workshops, studieresor, forskningssammanställningar mm finansieras främst genom medlemsavgifter till nätverket samt deltagaravgifter.

Juridisk person är Forum Bygga Skola Sverige AB, organisationsnummer 559145-4193. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.

Vill du veta mer om Forum Bygga Skolas verksamhet och möjligheten att delta? Tveka inte att höra av dig!

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2023:

Skanska, White, Tengbom, Wästbygg, Lekolar, Sweco architects, NCC, Cedervall arkitekter, ÅWL arkitekter och Hemsö.

Vilka som är med i nätverket hittar du här→

Back To Top