Skolor att inspireras och lära av

Exempel på skolor och lösningar att inspireras och lära av

Det finns många exempel att inspireras och lära sig av runtom i Sverige och i andra länder. Både äldre skolor, nyligen byggda och renoverade och de som ännu bara finns på planeringsstadiet kan hjälpa oss vidare i våra egna projekt. Det kan även vara detaljer och specifika lösningar som kan vara värda att titta på.

De exempel som här lyfts fram är inte exempel på det som är rätt eller fel. De är exempel på hur man kan tänka, planera och bygga och reflektioner kring hur de som verkar i miljön anser att de fungerar. Vid varje case hittar du – utöver bilder och kanske skisser – en kort beskrivningar av målsättningarna med projektet och kontaktuppgifter om du vill ta reda på mer.

Har du ett case att dela med dig av? Hör av dig till oss! Längst ner på sidan hittar du de uppgifter mm vi då gärna får av dig.Länkar till fler skolor att inspireras och lära av

Boverket har tagit fram en exempelsamling på skolor i sitt arbete med vägledning för skolans och förskolans fysiska miljöer. Den hittar du här!

SISAB har gjort 3D-material från några av sina skolor. Du hittar dem här:
Bobergskolan
PA Fogelströms gymnasium

Nedan hittar du länkar till ännu fler skolor och projekt. Några är klara och några är i planeringsstadiet.

Rektorn på Skolen i Sydhavnen, Köpenhamn, reflekterar om att bygga ny skola.

Frederiksbjerg skole, Århus, Danmark.

Skälbyskolan, F-3 med förskola. Max arkitekter.

Kastelli School and Community Centre, Oulu, Finland.

Glömstaskolan, Huddinge. UR:s radioprogram ”Får en skola se ut hur som helst?”


Vill du dela med dig av ett case?

Vill du dela med dig av ett case? Hör då av dig till oss med material! Oavsett om det är nytt, gammalt eller på planeringsstadiet finns det intresse för andra att se, lära och inspireras. Observera att det inte behöver vara en hel eller färdig skola – även detaljer och specifika lösningar kan vara värda att lyfta fram.

Här hittar du det vi önskar få av dig för att kunna publicera ditt case. Observera att ni inte behöver ha allt klart på en gång – det går att komplettera. Men ju mer information – desto intressantare att läsa och jämföra!

Skolans namn
Kommun
Arkitekt
Kontaktuppgift till er (webbadress, kanske en info@-adress) om man vill ta kontakt för att diskutera med er (gärna både skolhuvudman, arkitekt och byggare)

Skolform?
Hur många elever går det på skolan?
Organisation i klasser/årskurser/annat?
Eventuell pedagogisk inriktning?

Högupplösta foton och ev planskisser/ritningar
Eventuell pdf/broschyr/film med info om projektet

Kort fakta om kvadratmeter, byggare, byggår mm
Byggtid (gärna tid från planeringsstart till start verksamhet)
Byggnadssätt (är det något som sticker ut i fråga om byggteknik)
Miljöbyggnad?
Finns det gymnastiksal (om ja, vilken storlek)
Finns storkök/tillagningskök, om ja, ange kapacitet i portioner per dag
Byggkostnad (om möjligt)
Upphandlingsform
Upphandlings- och genomförandeform, kort beskrivning

Vilka verksamheter finns i byggnaden? Är det mer än skola?
Kvadratmetrar för övriga verksamheter
Personantal övriga verksamheter

En text (mellan 500-1200 tecken inkl blanksteg) där ni beskriver er process/det som är centralt i projektet

En kort beskrivning (på mellan 300-1000 tecken inkl blanksteg) från beställaren: Hur såg behoven ut och vilka aspekter var viktigast att lösa genom den nya eller ombyggda skolan?

En kort text om hur den skolan fungerar när verksamheten startat. För verksamheten? För förvaltning?

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!