Workshop London – digitala verktyg och fysisk lärmiljö

Heldagsworkshop om hur få digitala läromedel, digitala verktyg och den fysiska lärmiljön att samspela
London och BETT-mässan den 24 januari 2018.
Bli en bättre beställare: fundera över vilka frågor ni behöver ställa och få svar på!

Vad betyder digitaliseringen av skolan för er – på riktigt? Hur ser er vision ut och hur ska den implementeras? Den vision ni har påverkar ett antal frågor, inte minst:

  • Vilken IT-infrastruktur som krävs
  • Hur den fysiska miljön ska utformas
  • Vilka läromedel man ska arbeta med
  • Hur verksamheten ska organiseras

Forum Bygga Skola bjuder in till en heldagsworkshop i samband med BETT-mässan i London. Vi resonerar kring olika vägval av vision och konkretiserar vilka frågor man bör ställa sig själv för att formulera sina behov. Utifrån det formulerar vi frågor att ställa leverantörer av digitala läromedel och digitala verktyg för att möta behoven och samtidigt få det att samspela med de fysiska lärmiljöerna.

Välkommen till en workshop där vi resonerar och lär oss mer för att bli bättre beställare!


Ur programmet:
Studiebesök på skola och workshop i London

Dagen börjar med ett studiebesök på skolan Benhurst Primary School, London. Här har man funderat mycket över samspelet mellan digitala verktyg och undervisningen. Vad kan vi lära av dem?

Vi får en föreläsning om hur några av Sveriges kommuner resonerar kring vision och hur den ska implementeras praktiskt.

Vi arbetar i workshop med de frågor vi behöver ställa oss själva för att i nästa steg kunna ställa relevanta frågor till våra leverantörer.

Besök på BETT-mässan och gemensam middag

På eftermiddagen tar vi med oss frågorna vi arbetat fram och besöker ett antal utställare på the Bett Show. (The Bett Show är en av världens största mötesplatser kring undervisning och digitalisering.) Vilka svar får vi?

Vi summerar våra intryck i en avslutande workshop.

På kvällen avslutar vi med en gemensam middag inne i London som ingår i resans pris.

Samtal mellan resans deltagare, guider och utställare på BETT – hur kan det vi ser hjälpa oss att ställa smartare frågor för att få det vi behöver?


Målsättningen är att deltagarna ska ha med sig hem erfarenheter, kontakter och framförallt kunskap om vilka frågor som man bör ställa sig. Genom att fundera över sin egen vision och tillsammans med andra resonera kring vilka konsekvenser den får för praktisk implementering är man bättre rustad att göra mer genomtänkta beställningar.

Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av skolutveckling i allmänhet och på olika sätt är inblandad i val av digitala lösningar, digital infrastruktur, lokalernas utformning, läromedel och den pedagogiska verksamheten i synnerhet.

Datum: 24 januari 2018. The Bett Show pågår den 24-27 januari.

Reseledare och ansvarig för studieresan är Magnus Anclair som är initiativtagare till Forum Bygga Skola. Workshopen arrangeras i samarbete med Netsmart, en av Forum Bygga Skolas partners.

Gemensam middag: på kvällen äter vi middag tillsammans vilket ingår i resans pris. Lunch och eventuella övriga måltider betalar deltagarna själva.

Önskar du hjälp med att boka flyg och boende? Hör av dig så tar vi fram förslag. Du bör anlända till London senast på kvällen den 23 januari då programmet startar ca kl 8 på morgonen den 24 januari.

Är ni intresserade av ytterligare studiebesök i London i samband med workshopen?  Hör då ev er!


Få platser. Hög kvalitet.

Antalet deltagare på heldagsworkshopen är begränsat till 20 personer. Förutom studiebesök kommer vi att träffa föreläsare, utställare och delta i workshops. För att de samtalen ska bli så givande och djupa som möjligt vill vi inte vara för många.  Först till kvarn…


Anmälan
Anmälan sker till Magnus Anclair via e-post. Magnus.anclair@byggaskola.se Kostnad för program faktureras efter workshopen. Begränsat antal platser, först till kvarn.


Pris 3 450:-+ moms/person inklusive:
• Studiebesök
• Föreläsning
• Workshops
• Besök på the Bett Show
• Gemensam middag
• Möjlighet att få hjälp med bokning av resa samt boende
• Möjlighet att arrangera ytterligare studiebesök de närliggande dagarnaLästips.

Den statliga Digitaliseringskommissionen har gett ut ett antal rapporter som visar på hur digitaliserineg påverkar samhället och undervisningen. Läs en av dem här!

Rise ICT Learning har publicerat artikeln Tretton röster om skolans digitalisering.

Rise ICT Learning har även publicerat artikeln Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering.

En forskargrupp i Umeå har skrivit rapporten Designing learning spaces of tomorrow.

Tidningen The Guardian har i en serie artiklar listat ”Top-10” av olika slag. Här kan ni se deras lista på skolor i London med omnejd. Listan ger till viss del också en historisk utveckling av skolhus.

https://www.theguardian.com/culture/2015/jan/02/the-10-best-school-buildingsThis is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!