Arena Bygga Skola 2018

Arena Bygga Skola – Sveriges nya mötesplats för alla oss som skapar framtidens skola och samhälle

Hur skolan kan vara en del i samhällsbygget, om framtidens klassrum och hur en styrkedja som håller hela vägen kan se ut
Malmö den 20 november 2018


Hur ser framtidens skola ut? Det kan vi inte säga med säkerhet. Men vi kan med säkerhet säga att vi behöver bygga många nya skolor de kommande 15 åren. Och vi vill påstå att det är en myt att vi inte har något att säga till om hur framtiden och dess skolor kommer att se ut. De som bestämmer sig för att fundera ordentligt vad de vill få ut ur den stora skatteinvesteringen det innebär att planera, bygga och driva skola är också med och påverkar själva framtiden. Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola. Och om att bygga samhälle. För framtiden. På vilket sätt vill och kan du bidra?


Vi lyssnar på visioner, lär oss om andras erfarenheter, nätverkar och utvecklar.

Arbetet med att ta fram programmet pågår för fullt. Vi vet redan nu att det kommer att fokusera på tre viktiga frågor:

Hur blir skolan en viktig del av samhällsbygget?
”Skolan mitt i byn” är ett uttryck som används flitigt nuförtiden. Vad innebär det egentligen? Vilka värden är möjliga att uppnå om verksamheten, stadsplanerare och ansvariga för fastigheten gemensamt utvecklar visionen om hur skolan kan vara en positiv kraft i samhällsbygget och hur samhället kan ge värden till skolans verksamhet?

Är klassrummet historia?
”Klassrummet är historia” är ett av de påståenden som vi ofta möts av idag. Men utbildningsmiljöer kommer vi alltid att behöva oavsett vad vi kallar dem. Och läser man läroplanerna ser man att samarbete är ett av skolans viktigaste mål – en vision som skolhuset bör vara med att arbeta mot. Så hur bygger vi då ett skolhus som främjar samarbete på olika sätt? Hur ser visionen om den flexibla utbildningsmiljön ut? Hur bygger vi en skola som möjliggör för flera olika lärsituationer som håller över tid även då de pedagogiska idéerna förändras?

Vad krävs av styrkedjan för att få en ny skola i mål? Vad kan vi lära av Glömstaskolan?
”Eldsjälar leder vägen” är en myt vi tar upp på Arena Bygga Skola 2018. Alltför ofta är det en person med en vision som driver projektet med den nya skolan. Men en eldsjäl kan vara den svagaste länken i kedjan. Hur kan en process med att planera och bygga en ny skola se ut som har goda chanser att hålla hela vägen? För att synliggöra hela kedjan har vi bjudit med alla nyckelpersoner och nyckelpositioner i planering, bygge och verksamhet i Glömstaskolan i Huddinge. Hur ser deras kedja ut och vad kan vi lära av den? Hur kan vi bli bättre beställare av nya och ombyggda skolor?

Nätverkande en del av lösningen. Detta är stora och viktiga frågor. Och bra frågor för Arena Bygga Skolas olika målgrupper att mötas kring – vi behöver låta olika perspektiv komma fram för att hitta våra lösningar.

Föreläsare som utmanar dig
På Arena Bygga Skola har föreläsarna tre viktiga uppdrag. De ska ge dig ny kunskap och de ska utmana dig. Och de ska göra det på kort tid, så att du hinner diskutera kring vad de sagt.

En heldag med mingel
Programmet den 20 november startar klockan 10.00 (vi öppnar dörrarna och har dukat fram fikat från klockan 9.00) och avslutas klockan 18.30. Korta föreläsningar, diskussioner, nätverkande och ett spännande mingel – med mötesformer vi hoppas kommer att ge inspiration, resultat och nya kontakter.

Stanna på middag!
Från klockan 18.30 (direkt efter minglet) finns möjlighet att boka bord på den nyöppnade restaurangen i samma hus som vi håller till – Lokal 17. Ni bokar för ert sällskap. Mer information i samband med att anmälan öppnar.

Spännande möteslokaler
På samma sätt som skolans fysiska rum förändras gör möteslokaler det. Arena Bygga Skola äger rum på det nybyggda Studio Malmö – mitt i stan med utsikt över havet och med lokaler som inspirerar. Vad kan vi ta med oss härifrån till våra nya skolor?!

Studiebesök på skolor
Varför inte passa på att göra ett studiebesök på en skola i Malmö och Köpenhamn med omnejd i samband med Arena Bygga Skola? Ta kontakt med Forum Bygga Skola för att få tips och kontakter.

Arrangörer av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med Forum Bygga Skola.


Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Genom ett vasst program och smarta mötesformer är Arena Bygga Skola en viktig del av det arbetet.


Anmälan
Anmälan öppnar under våren 2018. Anmälan är bindande men plats kan upplåtas till annan person. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Deltagaravgift
Deltagaravgift meddelas i samband med att anmälan öppnar. Rabatt kommer att ges vid fler än tre deltagare per kommun/skolhuvudman.

Boende i Malmö
Eftersom dagen slutar kl 18.30 så kan det vara klokt att sova kvar i Malmö över natten – särskilt om du ska vara med på Nätverksträff Bygga Skola dagen efter. I samma hus som Arena Bygga Skola äger rum finns hotellet Story. Där har våra deltagare 15% rabatt vid bokning senast den 4 november. För att boka:
Gå in på www.storyhotels.com
Klicka på book under rätt hotell (Studio Malmö)
Fyll i rate code BYGGASKOLA18 (viktigt med stora bokstäver)
Välj datum (rabatt ges mellan den 18-25 november)
Klicka på search room
Välj kategori (City King, City Twin eller Ocean King)

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!

Vilka kommer?
Arena Bygga Skola är en ny arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska komma i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.


Missa inte Nätverksträff Bygga Skola dagen efter – den 21 november träffas nätverket för första gången.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!