Arena Bygga Skola 2018

Arena Bygga Skola – Sveriges nya mötesplats för alla oss som skapar framtidens skola

Vi spanar efter trender, lär oss om andras erfarenheter, nätverkar och utvecklar.
Malmö 20 november 2018


Hur ser framtidens skola ut? Det kan vi inte säga med säkerhet. Men vi kan med säkerhet säga att vi behöver bygga många nya skolor de kommande 15 åren. Och vi vill påstå att det är en myt att vi inte har något att säga till om hur framtiden och dess skolor kommer att se ut. Hur vi tar oss an utmaningen att fundera på detta kommer att påverka många av framtidens barn och hur väl de står rustade att möta samhället. Men det påverkar även något ännu större. De som bestämmer sig för att fundera ordentligt vad de vill få ut ur den stora skatteinvesteringen det innebär att planera, bygga och driva skola är också med och påverkar själva framtiden. Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola. För framtiden. På vilket sätt vill och kan du bidra?


Myter och trender om framtidens skola och skolhus, skolans buzzwords och nätverkande.

Arena Bygga Skola är Sveriges nya mötesplats för alla oss som är med och utvecklar svensk skola och dess skolhus.

Arbetet med att ta fram programmet pågår för fullt. Vi vet redan nu att det kommer att fokusera på tre viktiga saker:

Myter och trender om framtidens skola. Det finns många saker som påverkar vår föreställning om hur det kommer att bli i framtiden och hur vi kan påverka. Vilka kompetenser,  kunskaper och kvaliteter bygger vi skola för? Vad säger oss framtidsspaningarna? Att skaffa sig en tydlig idé gör det lättare att både påverka och att styra mot målet.

Skolans buzzwords påverkar mer än vad vi tror . ”Vi vill ha en skola med framtidens klassrum som inte längre kallas klassrum som är trygg och tillgänglig och flexibel och hållbar, kan ni fixa det?” Hur blir man en bra och tydlig beställare av skola? Vilka vägval behöver vi göra? Vilka värden är viktigast?

Nätverkande en del av lösningen. Detta är stora och viktiga frågor. Och bra frågor för Arena Bygga Skolas olika målgrupper att mötas kring – vi behöver låta olika perspektiv komma fram för att hitta våra lösningar.

Föreläsare som utmanar dig
På Arena Bygga Skola har föreläsarna tre viktiga uppdrag. De ska ge dig ny kunskap och de ska utmana dig. Och de ska göra det på kort tid, så att du hinner diskutera kring vad de sagt.

En heldag med kvällsmingel
Programmet den 20 november startar klockan 10.00 och avslutas klockan 19.30. Korta föreläsningar, diskussioner, nätverkande och ett spännande kvällsmingel – med mötesformer vi hoppas kommer att ge inspiration, resultat och nya kontakter.

Spännande möteslokaler
På samma sätt som skolans fysiska rum förändras gör möteslokaler det. Arena Bygga Skola äger rum på det nybyggda Studio Malmö – mitt i stan med utsikt över havet och med lokaler som inspirerar. Vad kan vi ta med oss härifrån till våra nya skolor?!

Arrangörer av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som medarrangör.

Anmälan öppnar den 10 april
Då berättar vi också mer om programmet, deltagaravgifter mm.


Vi behöver prata med mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Genom ett vasst program och smarta mötesformer är Arena Bygga Skola en viktig mötesplats för det.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!