skip to Main Content
WriteyBoard Europe

Vår ambition är att skapa morgondagens klassrum, vi vill på ett enkelt sätt bidra till en mer kreativ och aktiv lärmiljö, och verkligen skapa rum för kreativitet. WriteyBoard Europe främjar innovation och kreativitet och vill att man i ett klassrum ska kunna nyttja detta till fullo. Vår vision är att ersätta den befintliga whiteboarden vid katedern genom att istället måla hela väggen till en gigantisk kreativ yta, en yta även elever har att tillgå. Varför begränsa sig till en traditionell whiteboardtavla? Vi ser även att våra nya återapplicerbara whiteboardtavlor kommer spela en mycket stor roll i framförallt skolor, för att möjliggöra för grupparbeten på ett helt nytt sätt än tidigare. Vi ser skola som kanske största målgruppen för våra nya WriteyDesk, våra egendesignade whiteboardskrivbord.

 WriteyBoard Europe AB är leverantör för WriteyBoards produkter i Europa. WriteyBoard är innovativa och kostnadseffektiva, självhäftande whiteboardtavlor och whiteboardfärg. Vi lanserar nu även helt nya WriteyDesk, ett whiteboardskrivbord. Vi arbetar primärt mot skola, och arkitektfirmor.


Webbplats:
www.writeyboards.se


Kontakt:
Kontaktperson: Christian Tomelius
+46 70 429 69 55
christian@writeyboards.eu


Back To Top