skip to Main Content
White

Oavsett om det gäller tvååringen på förskolan, eleven på grundskolan eller forskaren på universitetet så fungerar rätt tänkta och utformade miljöer som en kraftfull hävstång för kreativt tänkande och inlärning.

Vi på White är övertygade om att god arkitektur är en förutsättning för hög kvalitet på utbildningen i våra skolor. Vi tror dessutom att skolan och dess lokaler har alla möjligheter att spela en större roll som samlingsplats för kunskap, utbildning, kultur och fritid i vårt samhälle.

Vi ritar allt från förskolor till stora, komplexa högskolor och universitetsbyggnader. Och vi arbetar från strategisk lokalplanering till att fysiskt gestalta byggnader och rum. Bäst resultat uppnår vi genom en bred process i nära samarbete med beställare och verksamhet. Bredden av specialister inom White gör att vi kan skapa helhetslösningar med stort värde.


Webbplats:
http://www.white.se/skill/larandemiljoer/


Kontakt:

Ansvarig skola: Niklas Singstedt
+46 8 402 26 08
niklas.singstedt@white.se


Länkar:

Skolbyggnadsprojekt på Whites hemsida
Færder Skole på denna sajt


Back To Top