Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är en samhällsbyggare som skapar framtidens hållbara, levande och funktionella samhällen. I det uppdraget ingår att  bygga framtidens skola, ett begrepp som omfattar så mycket mer än bara en lokal att driva skolan i. Vi vill skapa en miljö för de unga människor som ska bygga och styra vår värld i framtiden. En miljö som är trygg och välkomnande för både elever och personal och som ger de bästa förutsättningarna för kunskap, gemenskap och kreativitet.

Wästbygg har projektutveckling, entreprenadverksamhet och möjlighet till förvaltning i samma organisation. Vi arbetar tillsammans redan från planeringsstadiet och hittar detaljerna som ger en effektiv byggprocess och en funktionell byggnad. Detta, tillsammans med de erfarenheter och kunskaper vi kan utbyta med övriga aktörer inom Forum Bygga Skola, gör att vi har de bästa förutsättningarna för att verkligen bygga framtidens bästa skola.

Koncernbolaget Inwita Fastigheter är inriktat på att äga samhällsfastigheter som vi har utvecklat och byggt. Det innebär att vi kan erbjuda hela kedjan, från utveckling och byggnation till långsiktigt ägande och förvaltning, till kommunala och privata aktörer som vill driva sin verksamhet i hyrda lokaler. Med Inwita får verksamheten en trygg fastighetsägare som kan byggnaden utan och innan – det är ju vi själva som byggt den!


Webbplats:
http://wastbygg.se


Kontaktperson: Anders Berglind
08 – 684 041 61
anders.berglind@wastbygg.se


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!