skip to Main Content
Vår verksamhet
Vad erbjuder Forum Bygga Skola?

Forum Bygga Skola erbjuder en arena för Sveriges skolhuvudmän med möjligheten att få kunskap, inspiration och stöd i processen att ta fram ett riktigt bra upphandlingsunderlag till alla de skolor som ska byggas och renoveras. Forum Bygga Skola erbjuder samtidigt möjligheten till alla andra aktörer såsom byggare, arkitekter, inredare, it-utvecklare, akustiker, stadsplanerare och pedagoger att vara med och bidra till det arbetet med sin kompetens och själva lära sig mer genom att ta del av forskning och nätverk.

Forum Bygga Skola vänder sig till alla som har intresse av att vara med och bidra till utvecklingen och på samma gång lära sig mer om lärmiljöer och skolbyggnader och hur skolbyggnaden, undervisningen och det omgivande samhället kan samspela på bästa sätt.

Och vi är många aktörer och individer från olika branscher som på olika sätt är med och bidrar till svensk skolas utveckling, vilket är bra! Utmaningen är att vid fler tillfällen än idag få aktörer från olika branscher att sitta ner tillsammans för att se komplexiteten, att se frågor ur olika perspektiv, att lära sig mer och att hitta nya och smarta lösningar.

Genom Forum Bygga Skola kan ni vara med och bidra till utvecklingen av svensk skola och själva få mycket tillbaka!
.

Vår verksamhet

.• Seminarier, workshops, utbildningar och studiebesök/studieresor -med möjlighet att både öka kompetens och nätverk. Ni hittar vad som händer i kalendariet.

• Nätverksträffar för kommunala och privata skolhuvudmän samt för alla andra som är inblandade i skolprojekten. Medlemmar i nätverket kan delta på två större träffar per år och ett antal mindre träffar. Träffarna äger rum på olika platser i landet. Läs mer: Nätverksträffar

• Nyhetsbrev (med tips på ny forskning, case att inspireras av, information om seminarier mm). Vill ni få nyhetsbrevet? Anmäl dig här!

• Forskning, artiklar och rapporter samlat (se Forskning och fakta).

Arena Bygga Skola – Sveriges mötesplats för alla oss som är med och bygger framtidens skola. En årlig mötesplats för nätverkande, inspiration och kompetens.

Checklista över de frågor man bör ställa sig i planering och bygge av skola.

Katalog med aktörer som på olika sätt arbetar med att bygga och renovera skola och som vill bidra med sin kompetens och som bollplank.

• Forum Bygga Skola erbjuder också stöd att arrangera och specialsy verksamhet (t ex studieresor, utbildningar, projekt, processledning). Läs mer här om de möjligheterna!
.


.

Back To Top