skip to Main Content
Vacse

De närmsta tio åren kommer åldersklassen 0–15 år att öka med i genomsnitt cirka 25 000 personer per år, enligt siffror från SCB.  Det är positivt för vår gemensamma framtid! Men det innebär också stora investeringar i ny- och ombyggnationer av skolor. Vacse vill bidra i denna massiva utbyggnad som kommer att behövas under kommande år. Vår strävan är att bygga skolor med moderna och stimulerande lärmiljöer, både ute och inne, med bästa förutsättningar för lärande hela dagen.

Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice. Bolaget ägs av sju svenska pensionsstiftelser knutna till Volvo, Apoteket, Atlas Copco, Stora Enso, Sandvik, Skanska och Ericsson. Vi är en engagerad ägare och en finansiellt stabil partner som skapar värden genom långsiktiga relationer med hyresgäster, projektutvecklare och byggbolag.

Den stora utbyggnaden av skolor kan finansieras av offentlig sektor men ökad konkurrens på ägarsidan gynnar hyresgästerna. Att låta en fristående aktör äga den nya skolan bidrar dessutom till en förutsägbar kostnad för drift och underhåll, i många år framöver. Med Vacse som hyresvärd får du möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet!

Vi har en snabbfotad och lyhörd förvaltarorganisation som verkar nära våra hyresgäster och brukare och ofta arbetar tillsammans med dem för att skapa en hållbar fastighetsförvaltning där alla trivs, stora som små! Ett exempel är de engagemangsskärmar vi, tillsammans med energiuppföljningsföretaget Mestro, installerat i Vallastadens grund- och särskola i Linköping. Skärmarna visar vad skolans solenergi bidrar med i realtid och hur förändringar i beteendemönstret påverkar oss och miljön, något som väckt intresse både hos barn och vuxna.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar varje del av Vacse och vårt erbjudande. Alla våra nya fastigheter miljöcertifieras, vi erbjuder gröna hyresavtal och vårt miljöledningsystem är certifierat enligt ISO 14001:2015. Vacse deltar även i flera samarbetsprojekt med branschaktörer, akademi och myndigheter, exempelvis SLU:s forskningsprojektet avseende gröna, restorativa miljöer som delfinansieras av Vinnova.


Webbplats:
https://vacse.se


Kontakt:

Ansvarig skola: Sara Jägermo
+46 72 570 11 30
E-post: sara.jagermo@vacse.se


Back To Top