skip to Main Content

Att beställa en skola – om delarna som blir en helhet 2024

Är du inblandad i att planera för nya, om- och tillbyggda skolor och förskolor? Ska du arbeta med renovering av skolor och förskolor? Välkommen att delta i Forum Bygga Skolas utbildningsprogram för skola och skolhus  som genomförs för femte gången 2024! Programmet Delarna som blir en helhet består av fyra olika delar som vardera har en eller två övergripande fokusfrågor och som består av två webinarier och en tvådagarsträff. Deltagarna träffas även på Arena Bygga Skola. Sammanlagt träffas deltagarna vid fem tillfällen under året. Nytt för 2024 är att en av träffarna äger rum i Trondheim i Norge.

 

Att beställa en skola – en komplex uppgift
Genom att omväxlande zooma in och zooma ut och att lära oss mer om hur olika aspekter av skola och skolhus hänger ihop ökar möjligheterna till genomtänkta projekt. Att träffa andra som närmar sig liknande utmaningar – fast ibland i en annan roll – och att se konkreta exempel på lösningar är också en bra väg framåt. 

Genom föreläsningar, diskussioner, studiebesök och nätverkande lägger vi en stadigare grund för våra skolhusprojekt.

Programmet uppdateras löpande – anmälan är öppen!

Delarna som blir en helhet
Vårt utbildningsprogram 2024

Fyra olika delar: Varje del består av två webinarier med föreläsningar och diskussioner samt en tvådagars fysisk träff med studiebesök, föreläsningar, diskussioner och gemensam middag. Inför IRL-träffarna läser vi korta texter som vi diskuterar då vi ses. Deltagande på Arena Bygga Skola den 17 oktober i Malmö ingår också i programmet.
För anmälan och deltagaravgift, se längre ner på sidan.

Midsommarkransens skola är ett av studiebesöken under träffen i Stockholm.

Delarna som blir en helhet

DEL 1 · MARS/APRIL:
Skolhuset, lärande och välmående

Det finns några saker vi med säkerhet vet påverkar oss människor. En del av dessa saker påverkar även elevernas möjlighet att lära sig. I den första delen lär vi oss mer om några av dessa faktorer: akustik, belysning, trygghet och rörelse.

PROGRAM DEL 1:

Webinarium 1, den 19 mars klockan 9.00-10.30:
Akustik och belysning – vad säger forskningen och erfarenheten om dess betydelse och möjligheter? Vi får lyssna på bland annat Jonas Kjellander, arkitekt och belysningsexpert på Sweco samt Jonas Christensson, akustikrådgivare på Gyproc.

Webinarium 2, den 21 mars klockan 13.30-15.00:
Trygghet – ett begrepp som är mångfacetterat men viktigt att hitta sin linje kring. Hur påverkar det lärande och hur hanterar svenska skolprojekt trygghet? Vi lyssnar till erfarenheterna från några olika projekt – Karolina Lorentzi på Tengbom berättar.  Vi fokuserar även på rörelse och dess positiva effekt på lärande men även på konkreta tips i skolhusets design som ökar möjligheten till rörelse.  Vi får en redogörelse kring hur man arbetar med detta i Danmark – där krav på rörelse funnits med tydligare i skolhusprojekten under några år nu. Mette Riisgaard Hansen på Aart i Danmark berättar.

Träff IRL Stockholm, heldagar 9-10 april:
Vi för en fördjupad diskussion kring hur skolans fysiska miljö påverkar oss. Vi gör studiebesök på skolor – Midsommarkransens skola i Stockholm, Fornuddens skola i Tyresö och Vega skola och aktivitetshus i Haninge –  och tittar på lösningar kring träffens tema. Gemensam middag. Träffen startar och avslutas i Stockholm, där vi också bor.

Det nya Hedda Andersson-gymnasiet i Lund är ett av besöken under träffen i maj.

Delarna som blir en helhet

DEL 2 · MAJ:
Lärmiljöer inomhus och anpassad skola

Vad är en god lärmiljö? Klassiska klassrum, multimodalt, öppet och flexibelt…? Vägvalen är många – vad säger forskning, skolutvecklare och verksamheter som testat olika vägar? Vi fokuserar även på anpassad grundskola – en fråga många svenska kommuner brottas med.

PROGRAM DEL 2:

Webinarium 1, den 2 maj klockan 13.30-15.00:
Vi får höra om både projekt där man undersökt hur olika typer av lärmiljöer fungerar och forskningsresultat som  kan ge bättre beslutsunderlag. Läraren Joakim Bengtsson i Malmö som tillsammans med elever testat olika sätt att inreda berättar.

Webinarium 2, den 17 maj klockan 9.00-11.00:
Vi lyssnar till föreläsning kring olika aspekter av anpassad skola. Vi träffar bland andra Daniel Östlund, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik på Högskolan i Kristianstad samt Cecilia Viborg, rektor för anpassad grundskola i Svalöv.

Träff IRL Malmö med omnejd, heldagar 21-23 maj:
Vi besöker skolor med anpassad skolform samt några grundskolor och gymnasieskolor och har där glasögonen inredning (utöver allt annat som är intressant vid skolbesök). Besöken äger rum på Lingenässkolan i Kristianstad, det nya Hedda Andersson-gymnasiet och högstadiet i Lund, Tolvåkerskolan i Kävlinge, Lindängesskolan i Malmö samt Bjärehovsskolan i Lomma. Utgångspunkten är Malmö. OBS! Här kan man välja om man endast vill delta två av dagarna.

Under besöket i Trondheim får vi se flera skolor i trä och höra om hur det fungerar.

Delarna som blir en helhet

DEL 3 · SEPTEMBER:
Om skolhuset och hållbarhet – samt om att bygga i trä

Vi vet alla att vi kan och borde göra lite mer… Men vilka är de lägst hängande frukterna när det gäller klimatmässig hållbarhet i skola och skohus? Kan vi få satsningarna på hållbarhet (alla tre aspekter) att gå hand i hand med skolhusets huvuduppdrag – goda miljöer för lärande? Och hur påverkar val av material – till exempel om vi bygger i trä?

PROGRAM DEL 3:

Webinarium 1, den 17 september klockan 9.00-10.30:
Materialval och återbruk – allt viktigare frågor i våra skolhusprojekt. Vi lyssnar till föreläsning av Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco Sverige.

Webinarium 2, den 19 september klockan 13.00-14.30:
Hur kan man arbeta med parallella budgetar? Hur vet man att man får mesta möjliga hållbarhet för de investerade kronorna – utan att göra avkall på andra kvaliteter? Vi lyssnar till bland andra Linda Hurtigh, Nationell Hållbarhetskoordinator på Sweco architects, där de tagit fram verktyget C3.

Träff IRL Trondheim, Norge, heldagar 25-27 september:
Vi reser till Trondheim i Norge där de under ganska lång tid byggs skolor i trä. Hur ser deras erfarenheter ut? Vi gör studiebesök och lyssnar på både arkitekter, byggare och verksamhet. Här hittar du hela programmet!

Lindholmens Tekniska Gymnasium är en byggnad där möjlighet till omställning varit med hela tiden. Ett av studiebesöken går dit.

Delarna som blir en helhet

DEL 4 · OKTOBER/NOVEMBER:
Om att renovera en skola samt skolans utemiljöer

De flesta skolorna finns redan – så hur tar vi hand om dem på bästa sätt?  Hur ska och kan vi tänka i vägvalen mellan att bygga nytt och att ta vara på det vi redan har? Kan vi samtidigt som vi renoverar utveckla våra lärmiljöer? Och vad säger forskningen om skolans utemiljöer? 

PROGRAM DEL 4:

Webinarium 1, den 22 oktober klockan 14.00-15.30:
Om att renovera en 60-talsskola och samtidigt utveckla lärmiljön och organisationen- hur kan det gå till? Vi lyssnar till Åsa Rodenkirchen som berättar om renovering, tillbyggnad och utveckling av lärmiljö och organisation på Iggesunds skola i Hudiksvall.

Webinarium 2, den 24 oktober klockan 9.00-10.30:
Vi vet att vi behöver större skolgårdar och vi vet vilka kvaliteter som behövs. Men varför blir det inte alltid så? Vi lyssnar på Mimmi Beckman på Örebro kommun – vad är lekvärde och hur kan en bra byggprocess se ut för skolgårdar?

Träff IRL i Göteborg, heldagar 6-7 november:
Vi gör studiebesök och diskuterar kring renovering samt skolans utomhusmiljöer. Vi besöker även några av Göteborgs nyaste skolor. Vi besöker Lindholmens Tekniska Gymnasium, Sannaskolan, Torslandaskolan och Södra Ängsgårdsskolan.

Anmälan och deltagaravgift

Deltagaravgift: 18 500 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk (24 500 kr + moms för övriga).  Föreläsningar, studiebesök, logistik och måltider på IRL-träffarna ingår.  Deltagaravgiften till 2024 års Arena Bygga Skola som äger rum den 17 oktober i Malmö ingår också. Resa och boende till IRL-träffarna ordnar du med själv.

För anmälan: maila till magnus@byggaskola.se, gärna innan årsskiftet.

Har du möjlighet att endast delta på en av delarna är det möjligt givet anmälningsläget.  Har deltagare förhinder till någon av träffarna kan den ersättas med annan person/kollega.

Examination? Programmet avslutas inte med någon examination – men diplom delas ut om man deltar på minst 75% av programmet. Lärandet sker genom att läsa inför träffar, diskussioner och workshops med övriga deltagare och de personer vi träffar samt intryck från studiebesök och föreläsningar.

Back To Top