Utbildningsprogram 2022 – När delarna blir en helhet

Att planera för en skola
– när delarna blir en helhet
Utbildningsprogram 2022

Är du inblandad i att planera för nya och ombyggda skolor? Välkommen att delta i ett utbildningsprogram för skola, skolhus och samhällsutveckling!


Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som på olika platser i Sverige (och Köpenhamn) växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar upp frågor som likvärdighet, inkludering, hållbarhet, flexibilitet, trygghet och det smarta skolhuset. Vi går även igenom skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar samt upphandlingens möjligheter.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid träffarna varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.


Att se både de enskilda delarna och förstå helheten krävs för ett lyckat projekt.

Programmets upplägg

Gruppen med deltagare träffas vid sex tillfällen under 2022. Träffarna sker på olika platser i Sverige och i Köpenhamn. Föreläsningar, fördjupande diskussioner, nätverkande, workshops, studiebesök på skola och gemensam middag är viktiga komponenter i programmet. Träffarna har lite olika start- och sluttider beroende på plats för träffen och innehåll.

Datum och innehåll

Programmet kan justeras – ändringar publiceras här samt direkt till deltagarna.

Föreläsare och studiebesök publiceras löpande.

Träff 1: den 22-23 mars i Stockholm
Innehåll: Likvärdighet, inkludering och planeringsprocessen
Föreläsare: Ante Runnquist, Growing places
Studiebesök: Tegelhagens skola i Sollentuna (prel), Skapaskolan i Huddinge (prel)

Träff 2: den 4-5 maj i Göteborg
Innehåll: Hållbarhetens olika aspekter och vilka är skolbyggets grundstenar?
Studiebesök: Förskolan Hoppet (prel), Långedrags skola

Träff 3: den 30-31 augusti i Skellefteå
Innehåll: Trygghet, lärmiljöer och skolans uppdrag
Studiebesök: Morö backe skola, Floraskolan samt Sara kulturhus

Träff 4: den 28-30 september i Köpenhamn
Innehåll: Flexibilitet och skolans utomhusmiljöer

Träff 5: den 20 oktober i Göteborg
Innehåll: Deltagande på Arena Bygga Skola

Träff 6: den 15-17 november i Malmö
Innehåll: Det smarta skolhuset och upphandlingens möjligheter

Studiebesöken under programmet: Vi kommer att besöka både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Några av dem kommer att vara skolor där man tänkt annorlunda kring fysiska miljön och skolans organisering – vilka lärdomar kan vi dra?

Anmälan
Anmälan till 2022 års program är öppen, skriv till Magnus Anclair.

Anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. Vid eventuellt förhinder på en träff kan annan person ta platsen.

Deltagaravgift
Utbildningsprogrammets avgift inkluderar hela programmet med föreläsningar, workshops, studiebesök och kurslitteratur. Måltider (fika, luncher och middag) ingår. Chartrad buss ingår på några av träffarna där det krävs, i övrigt ingår lokaltrafik till studiebesök mm.

Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 34 500 kronor + moms
Deltagaravgift icke medlem: 42 000 kronor + moms

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig en bred målgrupp. Kommuner och fristående skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer. Men även andra som är intresserade av och inblandade i skolprojekt och skolutveckling är välkomna att delta – till exempel arkitekter, byggare, inredare, pedagogiska utvecklare med flera.
Vi rekommenderar att man från kommuner deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Arrangör
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd.

Referenser tidigare program
Utbildningsprogrammet har genomförts vid tre tidigare tillfällen. Önskar du prata med någon som deltagit för att få en bättre bild av utbildningen? Hör då av dig så skickar jag kontaktuppgifter till några referenspersoner.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!