Utbildningsprogram 2021 – När delarna blir en helhet

Att planera för en skola
– när delarna blir en helhet
Utbildningsprogram hösten 2021

Är du inblandad i att planera för nya och ombyggda skolor? Välkommen att delta i ett utbildningsprogram för skola, skolhus och samhällsutveckling!


Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som på olika platser i Sverige (och Köpenhamn) växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid träffarna varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.


Att se både de enskilda delarna och förstå helheten krävs för ett lyckat projekt.

Programmets upplägg

Gruppen med deltagare träffas vid fem tillfällen under hösten 2021. Träffarna sker på olika platser i Sverige och i Köpenhamn. Föreläsningar, fördjupande diskussioner, nätverkande, workshops, studiebesök på skola och gemensam middag är viktiga komponenter i programmet. Träffarna startar oftast med lunch dag 1 och avslutas senast klockan 16 dag 2.

Datum och innehåll

Programmet kan justeras – ändringar publiceras här samt direkt till deltagarna.

Träff 1: den 23-25 augusti i Malmö
Innehåll: Planeringsprocessen och verksamhetens roll: vad behöver man fundera på i projektets tidiga skeden?, Likvärdighet och lärsituationer, Akustiken och ljuset – hur elever och skolans personal påverkas av den fysiska miljön, Social hållbarhet i praktiken i skolhusprojekt och sist men inte minst Boverkets nya vägledning för skolans och förskolans fysiska lokaler.
Föreläsare: vi lyssnar på Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion, som föreläser om likvärdighet och olika aspekter kring det. Vi lyssnar på Anna McLaren, utvecklingsledare på Kungsbacka kommun samt Randi Line på SPINN arkitekter i Norge, som berättar om planeringsprocessen, vi träffar Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi, samt Niko Gentile, biträdande professer, båda på Lunds Tekniska Universitet.
Studiebesök på Brogårdaskolan i Bjuv och Fågelbacksskolan i centrala Malmö

Träff 2: den 8-10 september i Köpenhamn
Innehåll: Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande. Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Hur tänker man i Danmark om framtidens skolhusdesign? Hur kan man konkret främja mer rörelse i skolan?
Studiebesök bland annat på Amager Fælled Skole och på Copenhagen International School (preliminärt). Ytterligare skolor tillkommer.
Föreläsare bland andra Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun och Märit Jansson, forskare i utomhusmiljöer på SLU.

Träff 3: den 11-12 oktober i Arvika och Karlstad
Innehåll: Flexibiliteten och digitaliseringen – får både hus och verksamhet. Begrepp som varje projekt behöver definiera och göra vägval kring. Vi lär oss mer kring det L-formade klassrummet och hur det kan påverka undervisning och lärande och skolhusets utformning.
Studiebesök på Arvika Nya högstadieskola samt på Sundsta-Älvkullegymnasiet – en av landets största skolor då den är klar hösten 2021.

Träff 4: den 11-12 november i Göteborg
Hållbarhetens olika aspekter – både i hus och verksamhet
Studiebesök på förskolorna Hoppet (fossilfri som invigs ht 2021) Aprilgatan (i flera våningar)  och Svartedalsskolan. Workshops och föreläsningar på A learning lab på Chalmers. Bland andra träffar vi Mia Edolfsson, hållbarhetschef Akademiska Hus.

Träff 5: den 22-23 november i Stockholm
Innehåll: Skolan och samhällsutvecklingen. Och upphandling och projektets ekonomi. Vi ser på skolans övergripande roll i vårt samhälle, stadsutveckling och resursanvändning. Vilka goda exempel på samnyttjande och effektivt lokalanvändande finns? Vi lär oss mer om upphandlingens möjligheter och hur man kan se på skolans ekonomi i ett längre tidsperspektiv. Vi lär oss även mer om partnering och samverkansprojekt.
Föreläsare: vi träffar bland andra Anders Berglind, Wästbygg – hur mycket ska en skola kosta?
Studiebesök: Bobergsskolan i Stockholm och Brinkskolan i Täby.

Studiebesöken under programmet: Vi kommer att besöka både förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Några av dem kommer att vara skolor där man tänkt annorlunda kring fysiska miljön och skolans organisering – vilka lärdomar kan vi dra?

Anmälan
Anmälan till 2021 års program är öppen, skriv till Magnus Anclair.

Anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. Vid eventuellt förhinder på en träff kan annan person ta platsen.

Deltagaravgift
Utbildningsprogrammets avgift inkluderar hela programmet med föreläsningar, workshops, studiebesök och kurslitteratur. Måltider (fika, luncher och middag) ingår. Chartrad buss ingår på några av träffarna där det krävs, i övrigt ingår lokaltrafik till studiebesök mm.

Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 35 800 kronor + moms
Deltagaravgift icke medlem: 44 200 kronor + moms

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig en bred målgrupp. Kommuner och fristående skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer. Men även andra som är intresserade av och inblandade i skolprojekt och skolutveckling är välkomna att delta – till exempel arkitekter, byggare, inredare, pedagogiska utvecklare med flera.
Vi rekommenderar att man från kommuner deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Arrangör
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd.

Referenser tidigare program
Utbildningsprogrammet har genomförts vid två tidigare tillfällen. Önskar du prata med någon som deltagit för att få en bättre bild av utbildningen? Hör då av dig så skickar jag kontaktuppgifter till några referenspersoner.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!