skip to Main Content

Att beställa en skola – om delarna som blir en helhet

Är du inblandad i att planera för nya, om- och tillbyggda skolor? Välkommen att delta i Forum Bygga Skolas utbildningsprogram för skola, skolhus och samhällsutveckling som genomförs 2023! Programmet Delarna som blir en helhet består av fyra olika delar som vardera har en övergripande fokusfråga och som består av två webinarier och en tvådagarsträff. Deltagarna träffas även på årets Arena Bygga Skola. Sammanlagt träffas deltagarna vid fem tillfällen under året.

Att beställa en skola – en komplex affär
Genom att omväxlande zooma in och zooma ut, att påminna oss och lära oss mer om hur olika aspekter av skola och skolhus hänger ihop ökar möjligheterna till genomtänkta projekt. Att träffa andra som närmar sig liknande utmaningar – fast ibland i en annan roll – och att se konkreta exempel på lösningar är också en bra väg framåt. 

Genom föreläsningar, diskussioner, studiebesök och nätverkande lägger vi en stadigare grund för våra skolhusprojekt.

Delarna som blir en helhet
Vårt utbildningsprogram 2023 

Fyra olika delar: Varje del består av två webinarier med föreläsningar och diskussioner samt en tvådagars fysisk träff med studiebesök, föreläsningar, diskussioner och gemensam middag. Inför IRL-träffarna läser vi korta texter som vi diskuterar då vi ses. Deltagande på Arena Bygga Skola den 19 oktober i Stockholm ingår också i programmet.
För anmälan och deltagaravgift, se längre ner på sidan.

I den första delen lyssnar vi på bland andra professor Peter Barrett som är huvudförfattare till Clever classrooms.

Ett av studiebesöken genomförs på Brogårdaskolan i Bjuv.

Delarna som blir en helhet

DEL 1 · MARS:
Skolhusets byggstenar

Det finns några saker vi med säkerhet vet påverkar oss människor. En del av dessa saker påverkar även elevernas möjlighet att lära sig. I den första delen lär vi oss mer om några av dessa faktorer – skolhusets grundstenar.

PROGRAM DEL 1:

Webinarium 1, den 14 mars klockan 13.00-14.30:
Vad säger forskningen (inom bl a miljöpsykologi) till alla som planerar och utvecklar skola och skolhus? Hur påverkar oss den fysiska miljön och vad är extra viktigt att ta hänsyn till då vi planerar, ritar, bygger och inreder våra skolor? Vi lyssnar till en inspelning med Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion.  Vi får även en fördjupning  kring vikten av god belysning – och vad innebär det?! Jonas Kjellander på Sweco berättar. Därefter diskussion.

Webinarium 2, den 21 mars klockan 9.00-10.45:
Vi lyssnar till Peter Barrett, huvudförfattare till rapporten Clever classrooms, som resonerar kring frågor om stimuli (fönster, färger mm), flexibilitet samt känslan av ägandeskap som har visat sig viktigt för möjligheten att ta till sig kunskap. Vi får även en genomgång av de viktigaste sakerna att tänka på vad gäller akustik i skolmiljö -Jonas Christensson, akustikrådgivare på Gyproc, berättar.

Träff IRL Malmö, heldagar 29-30 mars:
Vi för en fördjupad diskussion kring hur skolans fysiska miljö påverkar oss. Vi åker på studiebesök till Villanskolan i Ängelholm, Brogårdaskolan i Bjuv samt Hyllievångskolan i Malmö. Gemensam middag äter vi på Ruths i Malmö. Träffen startar och avslutas i Malmö, där vi också bor.

Ett av studiebesöken sker på Skapaskolan i Huddinge där man arbetat med bl a prototyper för att utveckla lärmiljöerna.

Märit Jansson, lektor i landskapsplanering på SLU föreläser om lärmiljöer utomhus.

Delarna som blir en helhet

DEL 2 · APRIL:
Lärmiljöer både ute och inne

Vad är en god lärmiljö? Klassiska klassrum, multimodalt, öppet och flexibelt…? Vad fungerar bäst? Och skolans utomhusmiljöer – hur bör de vara för att inspirera och ge möjlighet till rörelse, lek och lärande? Dessutom – kanske vill ni arbeta på annat sätt i framtiden? Vägvalen är många – vad säger forskning, skolutvecklare och verksamheter som testat olika vägar?

PROGRAM DEL 2:

Webinarium 1, den 18 april klockan 13.30-16.00:
Vi får höra om ett forskningsprojekt där man undersökt hur olika typer av lärmiljöer har fungerat – Maria Svensson från Lekolar berättar. Därefter lyssnar vi på erfarenheter av två projekt (Skapaskolan i Huddinge och Baggeboskolan i Tibro) där man planerat för att organisera både rumslighet och elever och lärare på annat sätt än det vanligaste – hur tänkte de och hur verkar det fungera?

Webinarium 2, den 24 april klockan 9.00-11.00:
Vi lyssnar till föreläsning kring forskning och trender runt lärmiljöer utomhus i svenska skolor. Märit Jansson, lektor i landskapsplanering på SLU berättar om forskningsläget, bland annat utifrån en sammanställning av mycket av den forskning kring skolgårdar och lärmiljöer utomhus som finns. Vad säger den och hennes egen forskning? Vi träffar även Emma Crawley, utvecklare för pedagogiska skolgårdar på Naturskolan Asköviken i Västerås stad och med lång erfarenhet kring utveckling av skolgårdar i flera olika kommuner som en utgångspunkt för arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU) och med barnkonventionen som grund. Emma berättar dels om hur kommunens förskolor och skolor arbetar med mindre projekt av skolgårdsutveckling och dels om ett större kommunalt projekt med fokus på att utemiljöerna ska bidra till skolresultat och välbefinnande för eleverna.

Träff IRL Stockholm, heldagar 26-27 april:
Vi lär oss mer om hur man kan arbeta med prototyping av en skolas lärmiljöer och organisation. Vi lyssnar till ett samtal där vi vänder och vrider på olika aspekter av lärmiljöer inomhus. Vi får höra om en utvärdering av några av Stockholms skolgårdar. Vi gör studiebesök på Johan Skytteskolan och  Midsommarkransens skola i Stockholm samt på Skapaskolan i Huddinge. Vi äter middag tillsammans.

Baggeboskolan i Tibro är en av de skolor vi besöker under träffen.

Delarna som blir en helhet

DEL 3 · SEPTEMBER:
Skolan mitt i byn – om samnyttjande och samhällsutveckling

Skolan mitt i byn, effektivare lokalutnyttjande, skolan som en katalysator för samhällsutvecklingen och samarbete med omvärlden som gynnar eleverna… Varför pratar vi så mycket om ”skolan mitt i byn”? Vilka värden kan det tillföra till skolan respektive omkringliggande samhälle? Och vad är det som på riktigt kan få det att hända?

PROGRAM DEL 3:

Webinarium 1, den 12 september klockan 13.00-14.30:
Vi får en övergripande genomgång av olika sätt att se på begreppet ”skolan mitt i byn” och drivkrafterna bakom.  Vi lyssnar till några projekt som på olika sätt arbetat med detta. Bland andra deltar Amir Sajadi, grundare av Järvaskolan i Stockholm, Pia Westford på RISE och Åsa Enkvist Lenander med erfarenhet från Örebro och Kumla skolor.

Webinarium 2, den 21 september klockan 13.30-15.00:
Vi lyssnar till tankarna bakom, arbetssättet och erfarenheterna kring en satsning i Göteborgs stad – Skolan som arena. Vilka är målsättningarna? Hur arbetar man för att säkerställa att det blir en levande plats i samhället? Vad kan vi lära av projektets misstag? Vi träffar Anna Grunander, Processledare Jämlik stad, Göteborgs stad samt Annie Hohlfält, utvecklingschef på Förvaltnings AB Framtiden.

Träff IRL Västergötland med omnejd, heldagar 27-28 september:
Vi diskuterar kring varför ”skolan mitt i byn”?, vilka värden det kan tillföra till skolan respektive omkringliggande samhälle och funderar på vad det som på riktigt kan få det att hända. Under träffen gör vi studiebesök på Baggeboskolan i Tibro, Estrid Ericsson skola i Hjo  samt Vindängens skola i Falköping.

Bård Sverre Solem på Eggen arkitekter i Norge har gjort många beräkningar kring klimatbudget – vi lyssnar till hans erfarenheter.

Lindholmens Tekniska Gymnasium är en byggnad där möjlighet till omställning varit med hela tiden. Ett av studiebesöken går dit.

Delarna som blir en helhet

DEL 4 · NOVEMBER:
Hållbarhet

Vi vet alla att vi kan och borde göra lite mer… så låt oss göra det! Men vilka är de lägst hängande frukterna när det gäller klimatmässig hållbarhet i skola och skohus? Kan vi få satsningarna på hållbarhet (alla tre aspekter) att gå hand i hand med skolhusets huvuduppdrag – goda miljöer för lärande? Hur ska och kan vi tänka i vägvalen mellan att bygga nytt och att ta vara på det vi redan har?

PROGRAM DEL 4:

Webinarium 1, den 10 november klockan 13.00-15.00:
Hur kan man som beställare få mer hållbarhet för pengarna? Vi lyssnar till några exempel från bland annat Hemsö och SISAB.

Webinarium 2, den 17 november klockan 9.00-11.00:
Vilka material ska vi välja i våra skolhus? Hur kan vi arbeta med parallella budgetar – SEK och C02? Vad är mest hållbart – både klimatmässigt och ekonomiskt? Vi lyssnar till arkitekt Bård Sverre Solhem, Eggen arkitekter i Norge.

Träff IRL i Göteborg, heldagar 22-23 november:
Vi får lyssna till föreläsningar kring hur vi kan designa för återbruk och hur arkitektur kan skapa värden inom hållbarhet. Vi gör besök och får lära oss mer om det hållbarhetsarbete som gjorts och görs på Lindholmens Tekniska Gymnasium, Hoppets förskola samt Björkö skola i Öckerö kommun (preliminärt).

Anmälan och deltagaravgift

Deltagaravgift: 17 000 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk (23 000 kr + moms för övriga).  Föreläsningar, studiebesök, logistik och måltider på IRL-träffarna ingår.  Deltagaravgiften till 2023 års Arena Bygga Skola som äger rum den 19 oktober i Stockholm ingår också. Resa och boende till IRL-träffarna ordnar du med själv.

För anmälan: maila till magnus@byggaskola.se

Har du möjlighet att endast delta på en av delarna – hör av dig! Givet anmälningsläget mm kan det fungera.

Har deltagare förhinder till någon av träffarna kan den ersättas med annan person/kollega.

Back To Top