skip to Main Content

Att beställa en skola – om delarna som blir en helhet

Är du inblandad i att planera för nya, om- och tillbyggda skolor? Välkommen att delta i ett eller flera av de program för skola, skolhus och samhällsutveckling som genomförs 2023! Programmen Delarna som blir en helhet är uppbyggda så att du kan välja att gå alla under ett år eller välja de delar som du är mest intresserad av. Går du alla fyra har du rabatterad deltagaravgift.

Att beställa en skola – en komplex affär
Genom att omväxlande zooma in och zooma ut, att påminna oss och lära oss mer om hur olika aspekter av skola och skolhus hänger ihop ökar möjligheterna till genomtänkta projekt. Att träffa andra som närmar sig liknande utmaningar – fast ibland i en annan roll – och att se konkreta exempel på lösningar är också en bra väg framåt.

Delarna som blir en helhet
Vårt utbildningsprogram 2023 

Delarna som blir en helhet

DEL 1 · FEBRUARI:
Skolhusets byggstenar

Utbildningsprogrammet skapas just nu och mer information kommer inom kort.

Delarna som blir en helhet

DEL 2 · APRIL:
Lärmiljöer både ute och inne

Utbildningsprogrammet skapas just nu och mer information kommer inom kort.

Delarna som blir en helhet

DEL 3 · SEPTEMBER:
Skolan mitt i byn – om samnyttjande och samhällsutveckling

Utbildningsprogrammet skapas just nu och mer information kommer inom kort.

Delarna som blir en helhet

DEL 4 · NOVEMBER:
Hållbarhet

Utbildningsprogrammet skapas just nu och mer information kommer inom kort.

Varje delprogram består av två webinarier och en tvådagars fysisk träff med studiebesök och diskussioner. Inför träffarna läser vi korta texter som vi diskuterar då vi ses. Då vi ses IRL äter vi gemensamma måltider – nätverkande är en del av programmen.
Deltagaravgift: 6000 kr + moms/program. Deltar du i alla fyra: 18 800 kr + moms. Föreläsningar, studiebesök och måltider på IRL-träffen ingår. Resa och boende till IRL-träffen ordnar du med själv.

Anmälan
Du kan redan nu anmäla dig alternativt göra en intresseanmälan. Maila till magnus@byggaskola.se

Programmet publiceras hösten 2022.

Back To Top