skip to Main Content
Om myter och vinster kring dialog i tidiga skeden och möjligheter med bland annat funktionsupphandling i skolhusprojekt.

Intervju med Erika Hanses på Upphandlingsmyndigheten. Filmen är ett samarbete mellan Forum Bygga Skola och Upphandlingsmyndigheten.

Här lite lästips kring regelverket för upphandling:

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndigheten  publicerar regelverk och rekommendationer kring hur man kan upphandla.

6 myter om dialog i offentlig upphandling hittar du här.

Allmänna regler kring upphandling hittar du här.

Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du här.

Back To Top