skip to Main Content
Turako

Turako är specialister på skolfastigheter och har en bred erfarenhet av att uppföra både förskolor och skolor. Vi är personliga och transparenta med korta beslutsvägar vilket gör oss effektiva och snabba. Vi återanvänder hela tiden vår kunskap och erfarenhet från projekt till projekt och vår styrka är att vi ansvarar för hela processen från idé till långsiktigt ägande. Vårt nära samarbete med både kommuner och fristående verksamheter gör att vi tidigt kan utvärdera såväl de tekniska som de ekonomiska förutsättningarna för en lyckad förskola eller skola.

Barnen i fokus

För oss står alltid barnen i fokus!

Skollokalen med dess tillhörande gårdsmiljö är, tillsammans med bra lärare/pedagoger, den viktigaste parametern för en bra förskola eller skola. Behovet av nya skolor och förskolor är på många håll stort liksom behovet av att ersätta omoderna eller slitna lokaler.

Här kan Turako med sin erfarenhet göra stor samhällsnytta. Därför har vi sedan starten fokuserat på samhällsfastigheter och i synnerhet förskolor och skolor. Detta gör vi i nära samarbete med skolans operatörer, vilket ger oss en god förståelse om de specifika krav som respektive hyresgäst har.

De skolmiljöer som Turako utvecklar ska på alla sätt vara långsiktigt hållbara och resurseffektiva. De ska ge den bästa arbetsmiljön för såväl barn och elever som pedagoger samt stödja den viktiga löpande verksamheten. Tillsammans med våra duktiga och erfarna samarbetspartners tar vi fram den bästa slutprodukten för den specifika platsen och miljön.


Webbplats:
turako.se


Kontakt:
Kontaktperson: Ola Klinterhäll
+46 70 352 56 64
ola@turako.se


Back To Top