skip to Main Content
Troldtekt

Dagens skolbarn formar framtidens samhälle. Därför ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar för lärande. Hos Troldtekt anser vi att akustisk komfort och hälsosamt inomhusklimat är centrala aspekter för en bra skoldag.

Klappar du händerna i en lektionssal ska ljudet gärna dö ut på ungefär en halv sekund. Tiden som går kallas för efterklangstid. Går det mycket längre tid än den halva sekunden försämras talförståelsen. Det betyder att eleverna kan få svårt att höra vad läraren och kamraterna säger.

Efterklangstiden är starkt beroende av ytskikten i lokalen. Hårda ytor som betong, glas och gips reflekterar ljudet många gånger. Har ytorna i stället en öppen struktur, som Troldtekt akustiktak, dör ljudet ut på kort tid. Resultatet är god akustik.

  • Den öppna strukturen hos Troldtekt akustikplattor absorberar ljudet.
  • Hög ljudabsorption ger kort efterklangstid.
  • Kort efterklangstid gör det enklare att höra vad som sägs.

 

En naturlig produkt

Troldtekt akustikplattor för tak och väggar består till 100 procent av naturliga råvaror: trä och cement. Kombinationen blir en cementbunden träull, som garanterar Troldtekts unika, ljudabsorberande egenskaper och ger god akustik. Cementbunden träull har samtidigt en naturlig hållfasthet, klarar fuktiga miljöer och ger ett effektivt brandskydd.

Plattorna produceras i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.

Bra för människor och miljö

Barn tillbringar varje år 20 procent av sina vakna timmar i skolan. Därför är det viktigt att byggnaderna har ett sunt inomhusklimat och är byggda i material som är hälsosamma för barnen.

Troldtekt akustikplattor är silver-certifierade enligt hållbarhetsprinciperna i designkonceptet Cradle to Cradle. Som en del av certifieringen har allt innehåll i plattorna utvärderats grundligt – ända ned till 100 ppm (miljondelar). Materialutvärderingen är en garant för att Troldtekt är en hälsosam produkt.

Just eftersom plattorna är grundligt testade och fria från skadliga ämnen kan Troldtekt cementbunden träull återföras till naturen som jordförbättringsmedel – eller ingå i produktionen av ny cement.

Troldtekt akustikplattor rekommenderas av Byggvarubedömningen och är miljöutvärderade i SundaHus Miljödata, klass A. Produkter med minimal inverkan på hälsa och miljö.


Hälsosam inramning för utbildning med Troldtekt akustikplattor


En introduktion till de grundläggande begreppen inom rumsakustik


Webbplats:

www.troldtekt.se

Olika case:
Lindholmens Tekniska Gymnasium
Töjnaskolan
Johan Skytte-skolan
Erlev Skole
Sylteskolan


Kontakt:

Jörgen Elofsson, Sverigeansvarig
+46 70 578 75 51
jel@troldtekt.com


Søndervangsskolan

Brogaardsskolan

Limhamnsskolan

Duevej

Skovbakkeskolan

Frejaskolan

Campus Aabenraa

Chalmers

Back To Top