SWECO

SWECO

På SWECO vill vi göra skillnad för framtida generationer Att läsa och skriva lika väl som att involveras och samverka är nycklar till ett fritt och öppet samhälle. Vi på SWECO vill genom de miljöer vi utformar bidra till ett livslångt lärande där alla får plats och utvecklas från förskola till vuxenutbildning. Vår övertygelse är att fysisk miljö kan hjälpa eller stjälpa i den ambitionen. Arkitekturen ute och inne kan stödja den pedagogiska verksamheten om den är inkluderande, stöttande och bidrar till självförtroende, nyfikenhet och upptäckarglädje. Vår gestaltning ska svara mot barnets och pedagogikens behov. Endast så kan den också bli ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Barn vistas inte sällan mer i förskolans och skolans miljöer än vad vuxna gör på jobbet. Vi tycker det är barns grundläggande rättighet att få vara i en miljö som bidrar till deras fysiska och psykiska välmående med plats i samhället som fullvärdiga medborgare. Fem år är ett helt liv för ett barn, även om det för en vuxen är en fingerknäppning Vi tror på det fysiska rummet som den tredje pedagogen näst efter eleverna och lärarna. Vårt fokus är att inkludera elever, verksamhet och beställare så att miljöerna stöttar pedagogiken.

Vår mest etablerade metod heter designdialogen och är utvecklad av SWECO tillsammans med Chalmers tekniska högskola. Metoden skapar engagemang och delaktighet i och med att brukarnas kunskap blir central. Arbetsmodellen används för att snabbt identifiera behov och utveckla idéer, där SWECO fungerar som processledare med kompetens att omsätta gruppens visioner till skisser och programhandlingar.

SWECOs samlade kunskap inom lärmiljö finns representerad från Malmö i Söder till Umeå i norr. Vi är cirka 150 arkitekter som arbetar med planering, landskap, hus, inredning, ljusdesign, tillgänglighet och processledning. Vår målsättning är att skapa lärmiljö som lär med individen. Barnet måste förstå rummet för att kunna känna trygghet, kontroll och självtillit.


Webbplats:
www.sweco.se


Kontaktpersoner:
Åsa Machado
asa.machado@sweco.se

Anna Näsholm
anna.nasholm@sweco.se


Läs mer om Hedlunda förskola

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!