skip to Main Content

NYHET! Välkommen på virtuellt studiebesök!

Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad

I arbetet med att inspireras, se hur andra löst sina utmaningar och för att ha något att ställa sitt eget projekt i relation till kan studiebesök på skolor vara en viktig pusselbit. Även innan pandemin var det en utmaning för många projektgrupper att ta sig till olika delar av vårt avlånga land – tidsödande och kostsamt. Att besöka en skola IRL är nog fortfarande att föredra – men med virtuella studiebesök ökar möjligheten till fler besök!

Här har du möjligheten att besöka Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad. Två skolor som nu blivit en gymnasieskola för 2000 elever som var färdigbyggd 2021. Välkommen att titta på filmen – den är ca 30 minuter lång. Och längre ner på sidan finns en del bakgrundsmaterial. Välkommen!


Korta fakta om skolan och projektet:

Arkitekt: Sweco architecs
Byggherre: Skanska
Fastighetsägare: Karlstads kommun
Miljöbyggnad?
Uppdragsgivare: Karlstads kommun
Storlek/yta BTA:  kvm
Storlek/yta BRA:  kvm
Gymnasieskola för 2000 elever
Yta lokaler per elever (yta BRA minus gymnastikdelar):  kvm
Projekt färdigt: 2021
Entreprenadform:
Produktionskostnad/entreprenadkostnad: (total yta) cirka  SEK/kvm. Markkostnader ingår.

Back To Top