skip to Main Content

Studieresa till Trondheim den 25-27 september 2024

Bygga skolor i trä – vad kan vi lära från Norge?

Val av material i ett skolhus påverkar många olika saker. Vad innebär det att bygga i trä? I Norge finns idag många skolhusprojekt med trä – fler än vad vi i Sverige gjort. Vilka är deras erfarenheter? Vilka vägval hamnar man i? Skiljer sig planeringsprocessen gentemot fastigheter i betong och stål? Vad kostar det…? Och hur fungerar husen, för verksamheten och förvaltningen? Följ med till Trondheim för att besöka skolor, träffa norska skolutvecklare och arkitekter och diskutera.

Program

Programmet är under produktion. Preliminärt program:

Möjlighet att resa till Trondheim med både tåg och flyg.

25 september:
Föreläsningar: Varför bygga i trä? Vi får hör om för- och nackdelar och erfarenheter från flera skolhusprojekt av James Dodson på SPINN arkitekter. Forskare från NTNU berättar om sin forskning kring att bygga i trä.

Gemensam middag

26 september:
Studiebesök på Huseby skole samt på Heimdal VGS

Gemensam middag

27 september:
Rundvandring på Lade skole och introduktion av Eggen arkitekter

Rundvandring på Åsveien skole

Anmälan & deltagaravgift

I deltagaravgiften ingår:
• Hela programmet med studiebesök mm
• Gemensamma luncher och middagar
• Lokalresor med chartrad buss till studiebesöken

I grundpriset ingår ingen resa t o r Trondheim eller boende. Antingen ordnar man med sin egen resa och boende eller så kan vi hjälpa till med det. Buss mm utgår från samlingshotellet Clarion hotel Trondheim, där reseledare Magnus Anclair bor.

Deltagaravgift: 8500 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 10 700 kr + moms.

Önskar du hjälp med att boka din resa? Hör då av dig.

Anmälan: sker till Magnus Anclair via e-post. Magnus.anclair@byggaskola.se. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till annan person vid förhinder. Se längst ner i kalendariet för regelverk anmälningar/avbokning.

Vid eventuella frågor, ring eller e-posta!

Åsveien skole og idrettshall

Eggen Arkitekter AS og Løvetanna Landskap AS vant en plan- og designkonkurranse om Åsveien skole og idrettshall.

Skolen er dimensjonert for 650 elever og har et bruttoareal på 11300 m2. Skolen ble tatt i bruk i februar 2015. Bebyggelsen trapper seg ned etter terrengfallet langs Fagertunveien, med innganger på 3 plan. Flerbrukshallen ligger langs Byåsveien og fungerer som støyskjerm i det mest støyutsatte området.

Hovedinngang med vestibyle og nærmiljøsone ligger på øvre nivå og betjener både skolen og flerbrukshallen. Administrasjon, kantine, personalrom, møterom, aula og musikkavdeling ligger rundt vestibylen, som åpner seg over to etasjer.

 

Åsveien skole

Lade skole og idrettshall

Trondheim kommune har oppført en ny barneskole for 700 elever samt avdeling for 40 minoritetsspråklige elever og idrettshall. De kommende årene vil skolen være for 1.-10. trinn, med endring til 1.-7. trinn når ny ungdomsskole på Lilleby står ferdig.

Tomten ligger opp mot friområdet Grønlia med Lade kirke og Lade gård som naboer. Lade kirke og Lade gård er fredete bygninger og Korsvika allé er av antikvarisk verdi. Området rundt kirka og gården ligger i hensynssone i Kommuneplanens arealdel, og det åpne landskapet skal bevares. Terrenget faller mot vest og tomta har gode solforhold hele dagen. Det er utsikt mot Korsvika, fjorden og Fosenalpene i nord og mot byen i sør. Grønlia i vest er et godt tilskudd til uteoppholdsareal for elevene.

Skolebygget er lagt nordøst på tomta, og ligger med noe større avstand enn i dag langs Ladehammerveien. Bygget har to fløyer, med idrettshall, administrasjon og 5.-7. trinn mot vest og ei fløy med 1.-4. trinn mot øst. Fløyene er i to etasjer med inntrukket 3. etasje. På nordsida av bygget ligger hoved-/ og kveldsinngang, driftsinngang, varelevering og avfallshåndtering. Vare- og renholdsbiler benytter lomme langs Ladehammerveien som oppstillingsplass. Eksisterende park/parkeringsområdet mellom skole og idrettsbane og deler av Grønlia er inkludert i skolens uteareal.

Lade skole

Huseby skoler

Huseby skoler er organisert rundt konkurransens forutsetning om ”to skoler, en tomt”. Barneskolen og ungdomsskolen består av hvert sitt bygningsvolum og uteområde med hver sin identitet. Mellom disse ligger kulturarenaen, som utgjør en sentral del av et større og helhetlig anlegg. Elevene vil oppleve at de går på to forskjellige skoler, med separate innganger, internkommunikasjon og trinnareal.

Skolene har hvert sitt midtpunkt – barnetorget og ungdomstorget, to spennende vertikale rom som er knyttet til elevenes samlingsarealer i multibox og aualen. 

 

Huseby skole

Samtal mellan resans deltagare och med de vi möter en viktig del av Forum Bygga Skolas studieresor.

Målsättningen är att resans deltagare ska ha med sig hem erfarenheter, kontakter och ökad kunskap hem. Syftet med studiebesöken är att – utöver den inspiration det kan ge – tillsammans se och diskutera kring olika lösningar. Studieresan vänder sig till dig som arbetar med och är intresserad av samspelet mellan pedagogik, arkitektur och stadsplanering och på något sätt är inblandad i processen att planera, bygga eller renovera och driva skolor.

Back To Top