skip to Main Content

Studieresa till Stockholm 9-10 april 2024 med studiebesök på skolor och samtal.

Välkommen att följa med på två dagar i Stockholm då vi besöker skolor och lär oss mer och samtalar om några av de aspekter som är viktiga för att få våra skolor att fungera: hur påverkar den fysiska miljön de som verkar i skolan? Vad innebär trygghet och säkerhet, god akustik och belysning samt känslan av ägandeskap?

Vi besöker skolor, träffar skolutvecklare, nätverkar och lär oss mer.

Fornuddens skola

Fornuddens skola i Tyresö är en F-9 skola för ca 870 elever som stod klar 2021. Ledorden i projektet var bland andra trygghet och inkludering. Hur fungerar det i praktiken?

Skolan har en fullstor idrottshall och flera av de lokaler och resurser som finns på skolans nedervåning är möjliga för andra att nyttja. Samma sak med parken runt skolan – den nyttjas av både skolan och invånarna som bor i närheten.

Program, anmälan & deltagaravgift

Program:
Vi startar klockan 11.00 den första dagen och avslutar klockan 15.30 den sista dagen.

9 april:
11.00 Samling vid T-Centralen i Stockholm och därefter transport till Vega
11.30 Lunch i Vega
12.15-14.15 Studiebesök på Vega skola och aktivitetshus
14.15-14.45 Buss till Tyresö
14.45-16.30 Studiebesök på Fornuddens skola i Tyresö
16.30-17.15 Buss till stan

18.00 Middag (i närheten av Centralstationen) och samtal om dagens besök

 

10 april:
9.00-11.00 Föreläsning och samtal om hur den fysiska miljön påverkar elever och personal i skolan
11.00-11.30 Kollektivtrafik till Midsommarkransen
11.30-12.45 Lunch i Midsommarkransen
13.00-15.30 Studiebesök på Midsommarkransens skola
15.30 Studieresan avslutas (man kan vara klockan 16.00 vid Centralstationen)

Anmälan: Mejla till Magnus Anclair, magnus@byggaskola.se senast den 25 mars. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. (Se längst ner i kalendariet för avbokningsregler mm.)

Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 2 200 kr + moms/person. Pris för icke medlemmar: 3 200 kr + moms.
Deltagaravgiften inkluderar:
• Hela programmet med studiebesök och föreläsningar

• En gemensam middag samt två luncher
• Lokaltrafik (tunnelbana, taxi, chartrad buss mm) i samband med programmet

Boende och resa till Stockholm ordnar deltagare med själva. Transporter/samlingsplats är på promenadavstånd från Centralstationen.

Midsommarkransens skola

Från en gammal brandstation till en F-9 skola för 1000 elever – nu finns Midsommarkransens skola med både äldre renoverade lokaler och en ny huskropp sedan 2023. I projektet har val av färger och materal varit viktigt – både för att passa ihop med de äldre 40-talsbyggnaderna men även för att skapa lugn och ro i skolan.

Vega skola och aktivitetshus

En nybyggd stadsdel i Haninge kommun behöver skolor och samlingsplatser. Vega skola och aktivitetshus är ett sätt att möta de behoven. Invigd hösten 2023 är skolan nu igång och kommer på sikt att bli en F-9 skola. I huset ryms även café, idrottshall, bibliotek, rörelserum och kulturskola.

 

Samtal mellan resans deltagare och med de vi möter en viktig del av Forum Bygga Skolas studieresor.

Målsättningen är att resans deltagare ska ha med sig hem erfarenheter, kontakter och ökad kunskap hem. Syftet med studiebesöken är att – utöver den inspiration det kan ge – tillsammans se och diskutera kring olika lösningar. Studieresan vänder sig till dig som arbetar med och är intresserad av samspelet mellan pedagogik, arkitektur och stadsplanering och på något sätt är inblandad i processen att planera, bygga eller renovera och driva skolor.

Back To Top