skip to Main Content

Studieresa till Göteborg 22-23 november 2023 med fokus hållbarhet.

En av de stora förväntningarna – ofta kraven – på våra skolhusprojekt är att de ska bidra till ett hållbarare samhälle. Hur ser det ut idag? Vad görs? Välkommen till två dagar då vi lär oss mer om det och även besöker några skolor.

FLER STUDIERESOR:

Århus 16-18 april 2024→
Helsingfors 6-7 maj 2024 (uppdateras)
Anpassad skola och skolans inredning – Malmö med omnejd 21-23 maj 2024 (uppdateras)
Trondheim 25-27 september 2024→

Missa heller inte våra virtuella studiebesök!

Vi besöker fyra skolor och lär oss om olika sätt att räkna kring klimat.

Björkö skola på Öckerö

De flesta skolor som byggs nya idag är stora skolor. Björkö skola på Öckerö går emot trenden. En F-6-skola för ca 140 barn. Skolan har även fritids och en idrottshall.

Program, anmälan & deltagaravgift

Program:
22 november:
10.30 Samling på Stenpiren
11.00-12.00 Rise om projektet SIGURD – vi får höra om ett stadsbyggnadsprojekt och hur de beräknat hållbarhet i olika scenarios
12.00-13.00 Lunch på Lindholmen
13.00-15.00 Studiebesök på Lindholmens Tekniska Gymnasium
15.30-17.00 Klimatdeklaration – hur och varför? Vi träffar Prodikt som berättar
17.00-17.30 Båt tillbaka till centrum, incheckning
19.00 Vi träffas för lite mingel

20.00 Middag på restaurant Tavolo

 

23 november:
7.45 Buss hämtar vid hotellet, Västra Hamngatan 3 (möjlighet att ta med bagage)
9.00-11.15 Studiebesök på Björkö skola, Öckerö
11.15-12.30 Buss från Öckerö samt lunch
12.30-13.15 Genomgång på Backaskolan om Backaskolan samt Hoppets förskola
13.15-15.15 Studiebesök på Backaskolan och förskolan Hoppet (utomhusmiljöerna på Hoppet)
15.30 Träffen avslutas

Anmälan: Mejla eller ring senast den 1 november till Magnus Anclair. magnus@byggaskola.se alt 070-2094876. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. 

Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1550 kr + moms/person. Pris för icke medlemmar: 2050 kr + moms.
Deltagaravgiften inkluderar:
• Hela programmet med studiebesök och föreläsningar

• Gemensam middag samt två luncher
• Lokaltrafik (tunnelbana, färja) samt chartrad buss i samband med programmet

Boende och resa till Göteborg ordnar deltagare med själva. Reseledare Magnus Anclair bor på Elite hotell Plaza på Västra Hamngatan 3. Därifrån utgår buss dag 2.

Lindhagens Tekniska Gymnasium

Vi pratar mycket om återbruk, men i fallet Lindholmens Tekniska Gymnasium är det omställbarhet som är i fokus. Den första gymnasieskolan Göteborg byggt på 25 år kan med ganska enkla medel göras om till något helt annat. 

Hoppets förskola och Backaskolan

Vi besöker den ombyggda och renoverade Backaskolan – en F-6-skola med delar från sekelskiftet som nu moderniserats. Vi besöker även utemiljöerna på förskolan Hoppet – landets första fossilfria förskola. 

Samtal mellan resans deltagare och med de vi möter en viktig del av Forum Bygga Skolas studieresor.

Målsättningen är att resans deltagare ska ha med sig hem erfarenheter, kontakter och ökad kunskap hem. Syftet med studiebesöken är att – utöver den inspiration det kan ge – tillsammans se och diskutera kring olika lösningar. Studieresan vänder sig till dig som arbetar med och är intresserad av samspelet mellan pedagogik, arkitektur och stadsplanering och på något sätt är inblandad i processen att planera, bygga eller renovera och driva skolor.

Back To Top