Den stora skolan – olika perspektiv

Stora skolor – hur ska vi tänka?

Det planeras för allt fler stora skolenheter i Sverige. Vilka är för- och nackdelarna med det? Här nedan hittar du några olika sätt att resonera kring det – det är några av Forum Bygga Skolas huvudpartners som till en träff tog fram detta material.

Läs även Carl-Henrik Adolfssons (Linnéuniversitet) forskningsöversikt Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!