Processtöd, studieresor och workshops

Processtöd, studieresor och workshops – lösningar utifrån era behov
Har ni redskapen?

Vill ni bygga och driva en riktigt bra och genomtänkt skola? Har ni ställt er alla de frågor ni borde och har alla de aktörer och personer som kan ha värdefull input i er process fått chansen att säga vad de tycker?

Utöver tillgång till forskning, rapporter, beskrivningar av case kring hur andra gjort, nätverk, seminarier, föreläsningar och studiebesök erbjuder Forum Bygga Skola möjligheten för skolhuvudmän att få stöd med processen att ta fram ett upphandlingsunderlag. Det kan handla om att få stöd att arrangera en studieresa, workshops kring olika frågor (t ex skolans buzzwords) eller att få hjälp att få kontakt med skolutvecklare för att komma vidare i processen.


Vi ställer frågorna!

Ni får hjälp med att ställa er relevanta frågor.

Vilka värden vill ni uppnå med er skolsatsning? Hur kan bygget och förvaltningen bli billigare samtidigt som lärmiljöerna är genomtänka? På vilka sätt kan olika mål, till exempel hållbarhet, trygghet, bra digital infrastruktur, samutnyttjande av resurser mm uppnås? Vad är en modern lärmiljö för er, egentligen? Vilka ytterligare beslutsunderlag behöver ni?

Beroende på vilka frågor som visar sig vara viktiga för er tar vi fram material, arrangerar workshops, studiebesök och personer att träffa som hjälper er att ta värdefulla steg mot den skola ni vill bygga och driva.

Ni kan också få möjlighet att sitta ner och samtala med andra skolhuvudmän i liknande situation – det ger mycket att sätta ord på sina egna tankar och att samtidigt höra hur andra resonerar.


Ledarskapet avgör

Det har sagts förut och tål att sägas igen – en förutsättning för att få förändring är att det finns någon som har mandat att driva på. Det är den första frågan vi kommer att ställa till er – vem eller vilka hos er har det mandatet?

En viktig sak att ha koll på vad gäller ledarskapet är hur själva processen att ta fram vision och sedan upphandlingsunderlag ska se ut.


Låt oss få träffas

Vill ni se på vilket sätt Forum Bygga Skola kan vara ett stöd för er kring detta – hör av er så diskuterar vi upplägg och förutsättningar. 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!