skip to Main Content

Skola och samhälle – går de att skilja åt? Frågan är hur de två ska ge det bästa till varandra.

Det här är ett arbetsdokument och meningen är att utveckla innehållet på den här sidan till ett färdigt dokument som utgör Steg 1. Vision i verktyget.
Mejla din feedback till:
feedback@byggaskola.se

Skolan är en spegel av samhället. Samhället utvecklas med hjälp av skolan. Vad är hönan och vad är ägget? 

Samverkan mellan skola och det omgivande samhället – företag, organisationer – är inte ovanligt. Hur påverkar skolans lokaler och organisation detta?

Samnyttjande av lokaler är ett flitigt använt ord i dagens skolhusprojekt. Vad kan det innebära konkret, och varför är det så få skolor som lyckas?

Här har vi samlat några av de frågor kring skolan och samhället som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

5:1 Samverkan och skolans lokaler?

Ur läroplanen: ”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen… Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.”

Frågor att ställa sig:

FORSKNING:

Lorem ipsum dolor sit amet →
En bra genomgång av hur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

5:2 Samnyttjande på riktigt?

I många (kanske de flesta) skolhusprojekten nämns samnyttjande som en viktig sak. Men varför? Vad vill vi uppnå med det, vad kan det innebära och hur kan det konkretiseras?

Frågor att ställa sig:

TIPS:

Stockholms Stad har utvecklat ett prognosverktyg som dels visar på den totala kapaciteten men även kan räkna om olika typer av ytor för att mer rättvist jämföra mellan skolor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter.

5:3 Hur tolkar ni skolans roll i samhällsutvecklingen??

Vi har ju en utförlig beskrivning av skolans uppdrag utöver kunskapsuppdraget i läroplanens inledande kapitel.

Frågor att ställa sig?
Hur konkretiserar ni det i er utbildning?
Vad i lärmiljöerna ökar möjligheterna att nå målen?

FORSKNING:

Lorem ipsum dolor sit amet →
En bra genomgång av hur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Back To Top