skip to Main Content

Vägarna till Pisa kan vara flera. Hur kan en planeringsprocess se ut och vilka bör delta? Hur ser styrkedjan ut och på vilket sätt inkluderas verksamhet och andra stakeholders?

Det här är ett arbetsdokument och meningen är att utveckla innehållet på den här sidan till ett färdigt dokument som utgör Steg 1. Vision i verktyget.
Mejla din feedback till:
feedback@byggaskola.se

Vad ska man börja med? Behovet, verksamhetsidén eller upplägget på planeringsprocessen? Oavsett vad så kräver det komplexa arbetet med att ta en skola (nybyggd, ombyggd, tillfällig…) från början till fungerande verksamhet en genomtänkt process.

Det finns ett stort antal metoder som används runt om i landet. Vad säger de? Vilken passar er bäst? Hur skapar ni er process som säkerställer att ni tar er hela vägen till ert mål?

Här har vi samlat några av de frågor kring planeringsprocessen som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

3:1 Mandat och styrkedja

Vem är drivande i projektet – en stark rektor eller en projektledare centralt i kommunen?

Frågor att ställa sig:

FORSKNING:

Lorem ipsum dolor sit amet →
En bra genomgång av hur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

3:2 Verksamhetens roll

En av de frågor som (nästan) alltid finns med i processen handlar om i vilken omfattning och om hur verksamheten – elever, föräldrar, lärare, skolledare och annan personal – ska vara delaktiga. Argumenten både för och emot är flera. Likaså metoderna.

Frågor att ställa sig:
Hur ser er kommunikation ut kring verksamhetens delaktighet? Vad lovar ni, vad kan ni hålla?

TIPS:

Designdialog→
Flera aktörer använder sig av en metod som kallas designialog. Här Swecos variant framtagen i samarbete med Chalmers.

REBUS→
Ett verktyg för delaktighet i skolutveckling som idag används av bland andra lokalförvaltningen i Göteborgs stad.

3:3 Vilka kallas till mötet?

Utöver verksamheten finns det ju många andra aktörer som det kan finnas anledning att ha med i processen. Dels styrs det ju av de mål som redan är uppsatta i projektet och dels kan ju ny och viktig kunskap finnas med flera runt bordet.

Frågor att ställa sig:
Hur ser samverkan ut med andra kommunala förvaltningar?
Vad säger Upphandlingsmyndigheten om dialog med marknaden inför en upphandling? Se information här bredvid.

VAD SÄGER MYNDIGHETEN?:

3:4 Hur ser de olika metoderna ut?

Det finns ett antal etablerade metoder som används runt om i landet. Ett tips är att förstå hur de fungerar för att kunna välja den (eller delar av) metod som passar er bäst.

FORSKNING:

Lorem ipsum dolor sit amet →
En bra genomgång av hur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Back To Top