skip to Main Content

Hur ser behoven ut? Handlar det om skolplatser eller är själva husen i behov av underhåll? Hur ser det ut på kort och lång sikt? Är tillfälliga lokaler ett alternativ?

Det här är ett arbetsdokument och meningen är att utveckla innehållet på den här sidan till ett färdigt dokument som utgör Steg 1. Vision i verktyget.
Mejla din feedback till:
feedback@byggaskola.se

En ny skola är en stor investering, även för en större skolhuvudman. Även ombyggnationer och tillfälliga skollokaler kostar. Så det gäller att veta hur behoven ser ut både på kort och lång sikt.

Ibland har valet att investera i ett skolhus inte endast med behovet av skolplatser att göra. Till exempel kan behovet av att öka attraktiviteten för en kommun eller plats kan också vara en anledning.

Här har vi samlat några av de frågor kring behovsanalys och strategisk lokalplanering som är viktiga att ställa sig och tips på läsning och annat för att ni ska hitta era svar.

2:1 Behovet av skolplatser

Prognoser kring befolkningsökning (eller minskning) är kanske det viktigaste redskapet för att förstå behoven. Men det finns även andra saker som är viktiga att ha koll på.

Ett första steg kan vara att ha koll på hur de befintliga skolornas kapacitet ser ut. Se tipset här bredvid.

Ytterligare frågor att ställa sig:
Hur ser planerna ut för etableringar av fristående skolor?

LÄR AV ANDRA:

Stockholms stads kapacitetsverktyg
Stockholms Stad har utvecklat ett verktyg som dels visar på den totala kapaciteten men även kan räkna om olika typer av ytor för att mer rättvist jämföra mellan skolor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter.
→Kontakta Lokalenheten Utbildningsförvaltningen

Stockholms stads lokalförsörjningsplan→

2:2 Renoveringsbehov?

En stor del av landets skolor finns redan, och många av dem har flera år på nacken och behöver renoveras för att arbetsmiljö och lärmiljöer ska ha rätt kvaliteter.

Frågor att ställa sig:
Vilka kvaliteter vill ni uppnå utöver att få bort slitage mm?

TIPS:

2:3 Strategisk lokalplanering

Att bygga nytt, bygga om eller använda tillfälliga skollokaler – det är frågan! Vad är smartast, och utifrån vilket perspektiv? En sammanvägd analys utifrån bland annat prognostiserat elevantal, ekonomi, kvaliteter i lärmiljöer och idéer om hur husen kan användas på lång sikt bör göras.

Frågor att ställa sig:
Vad är ekonomiskt smartast – att bygga nytt eller att bygga om? Se lästips här bredvid.

LÄSTIPS:

Ulricehamn kommuns kostnadsanalys
En omfattande analys och beräkning kring valet mellan nyproduktion och ombyggnation. →Kontakta kommunens kommunladningsstab

2:4 Hur möta behov kring stadsutveckling och attraktivitet?

Skolans roll och möjlighet i utvecklingen av en stadsdel eller samhälle pratas det mycket om. Samma sak gäller möjligheten att med en omtyckt skola locka både nyinflyttning samt legitimerade lärare. Detta kräver både att man vet vad man vill och noga överväger alternativ och dess konsekvenser.

Frågor att ställa sig:
Är det ni vill uppnå förenligt med uppdraget?
Vilka kvaliteter är det som lockar elever?
Vilka kvaliteter är det som lockar lärare och annan personal?

FORSKNING:

Skolans nya plats i staden →
Boverkets rapport kring kommuners strategier kring skola och stadsplanering.

Skellefteå 2030 →
Skellefteås strategeiplan för kommunens utveckling har attraktivitet som ett ledord. Läs hur skolans roll i det ser ut.

Back To Top