skip to Main Content
Sono Sverige

Vår vision har aldrig varit att revolutionera världen med uppseendeväckande design eller tekniska innovationer utan att skapa möbler som genererar lärande, sprungna ur genuint hantverk. Möbler med hög kvalitet och lång livslängd. Möbler som barn, ungdomar och vuxna kan trivas i – och utvecklas med.

Vår kunskap finns i skolans väggar och sitter i dess möbler. I över hundra år har vi möblerat svenska skolor och de flesta skolbarn har någon gång vägt på våra stolar, klottrat på insidan av våra bänklock eller vässat pennan vid någon av våra katedrar.  Vi är trygga i historien men också lyhörda för framtiden och de behov som den för med sig. Därför jobbar vi ständigt för att förbättra skolmiljön för alla barn och ungdomar och tar hänsyn till att all tillverkning sker rättvist, ända ner på detaljnivå.


Webbplats:
https://www.sonosverige.se/


Kontakt:

Jenny Wallström Lindahl
+46 72 250 03 86
Jenny@sonosverige.se


Back To Top