skip to Main Content
Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Vid fem träffar under 2022 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. En samtalsledare håller i träffarna. På träffarna hinner vi också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Vi träffas i mars för en första träff. Därefter träffas vi ungefär en gång varannan månad.


När och var träffas vi?

Vi träffas online via Zoom  – du kan då befinna dig var som helst så länge du har en bra uppkoppling!

Datum för de olika träffarna:
Uppstartsträff den 21/3 klockan 14.00-15.30.
Övriga träffar den 2/5, 2/9, 3/11 samt den 6/12.

Finns det en skolhuskanon?

Finns det några artiklar, forskningsrapporter och böcker som alla som är inblandade i skolhusprojekt borde läsa? Både som ett som stöd för att hitta svar på alla de frågor man bör ställa sig och för att vi ska ha en gemensam referensram. En skolhuskanon, med andra ord. Svaret på den frågan har vi inte – ännu. Kanske läsecirklarna är ett sätt att identifiera dessa texter!

Vad ska vi läsa?

Det vi läser kommer att spänna över flera områden och målsättningen är att det ska ge nya tankar, kunskap och bränsle för diskussioner – både under träffarna och därefter i de skarpa skolhusprojekt du är inblandad i. De texter vi ska läsa inklusive diskussionsfrågor skickas till de som anmält sig innan respektive träff.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.

Det går att anmäla sig löpande – finns det plats i en grupp är du välkommen!


Back To Top