skip to Main Content

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Vid fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair från Forum Bygga Skola håller i träffarna. På träffarna hinner vi också omvärldsbevaka lite tillsammans. Vilka artiklar, forskningsrapporter och böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna? Forum Bygga Skola har presenterat ett förslag – därifrån hämtar vi texter till våra träffar.

Vi träffas i april för en första träff – alla träffar äger rum via länk.

När och var träffas vi?

Vi träffas online via Zoom  – du kan då befinna dig var som helst så länge du har en bra uppkoppling!

Datum för de olika träffarna:
Alla träffar äger rum mellan klockan 14.00-15.00. Datum: 24 april, 30 maj, 1 oktober samt 21 november.

Vad ska vi läsa?

Det vi läser kommer att spänna över flera områden och målsättningen är att det ska ge nya tankar, kunskap och bränsle för diskussioner – både under träffarna och därefter i de skarpa skolhusprojekt du är inblandad i. De texter vi ska läsa inklusive diskussionsfrågor skickas till de som anmält sig några veckor innan respektive träff.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift.

Det går att anmäla sig löpande – finns det plats är du välkommen! Begränsat antal platser. Du kan anmäla dig till en eller flera träffar.

Back To Top