skip to Main Content
Välkommen att boka en workshop om skolans buzzwords
Vi kommer till er!
Trygghet, flexibilitet, digitalisering, tillgänglighet, klassrum och hållbarhet– vad menar vi egentligen?
För att bli en bättre beställare av skola är det bra att ha koll på vad vi menar och vill.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2021 workshops kring sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola. 

Välkommen att boka en workshop. Halv- eller heldag, live eller online – ni bestämmer. Vi kommer överens om det eller de begrepp ni vill diskutera kring. Vi tittar på olika sätt som man kan tolka begreppet och hur de olika tolkningarna kan konkretiseras. Vi diskuterar – gärna med era kommande eller pågående skolprojekt i fokus.


Var och när?

Under hela 2021, i hela Sverige.

 

Ingen kostnad för medlemmar i nätverket. För övriga – utifrån upplägget kommer vi överens om ett pris. Eventuella rese- och boendekostnader tillkommer.


Back To Top