skip to Main Content
Välkommen till workshop på Skapaskolan i Huddinge
Utveckla pedagogisk verksamhet genom lärmiljöer
Den 30 september 2020
Att testa sig fram till rätt koncept – hur kan man göra konkret?

Välkommen att tillsammans med Skapaskolans grundare Christer Holger delta i en workshop där du får lära dig hur du på din egen skola och kommun kan arbeta med att systematiskt arbeta er fram till den lärmiljö som stöttar era verksamhetsmål och er önskade utveckling på bästa sätt. 

På Skapaskolan anser man att man hittat sätt att genom miljön främja aktiva elever och kooperativt lärande, erbjuda trygga arbetsplatser till alla elever samt att kombinera god överblick med utmärkt ljudnivå. Man har också skapat möjlighet för lärare att samarbeta nära i syfte att stärka det kollegiala lärandet. Miljön bidrar sammantaget till att eleverna når längre och att verksamheten utvecklas. 

Vi kommer att besöka undervisningen i olika årskurser för skolan och under workshops få pröva ett arbetssätt som handlar om hur miljöer kan utformas för att stödja verksamhetsmål. 


Var och när?

30 september 2020 på Skapaskolan i Huddinge

Programmet pågår mellan klockan 9.00 – 12.00 inklusive fika.


Kostnad

Deltagaravgift: Kostnadsfritt för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk (no show 350 kr + moms), deltagaravgift övriga 350 kr + moms. I priset ingår deltagande i workshopen, lunch och fika.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 24 september. Ange eventuella kostallergier samt fakturaadress (inklusive ev referensnummer).

Arrangörer

Workshopen är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och Skapaskolan.


Back To Top