skip to Main Content
Skanska

Vi bygger ett bättre samhälle och Skanska vill vara med och göra skillnad, då är skolan en viktig plats att börja.

Skolan är en av våra viktigaste mötesplatser. Här möter våra barn och ungdomar ny kunskap. Skolan ska erbjuda en trygg miljö där våra barn kan nå sin fulla potential. I skolan utbildar vi elever för framtiden, de får verktygen för att själva utvecklas men även för att vara med och utveckla samhället. Att satsa på skolan är inte bara ett sätt att bygga samhället starkare. Det är också den viktigaste framtidsinvesteringen. Skanska vill vara med och bidra till detta.

Skanska har erfarenheten och kunskapen som krävs för att tillsammans med uppdragsgivaren lotsa ett skolprojekt från en god idé till ett utmärkt genomförande. Att i ett tidigt skede planera för flexiblare lokaler skapar samhällsnytta.

Kunskapen och kompetensen finns – bland huvudmännen, i byggbranschen, hos de som förvaltar skolhusen och hos rektorer och lärare. Skanska vill vara med och bidra. Det är självklart för oss att ta ansvar för samhället vi verkar i. Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle.


Skanskas webbplats om skolan


Kontakt:

Ansvarig för skola:Erik Bragg
Erik.bragg@skanska.se
Telefon till Erik: 070-5654570


Länkar:

Rapporter om skolan:
1000 skolor på 10 år
Framtidens hållbara skola
Smartare skolor – rapport Skanska


Back To Top