skip to Main Content
Välkommen till Samtal Bygga Skola
Ett tillfälle att dela erfarenheter och skapa kontakter.
Sundsvall den 8 maj.
Se helheten och hör hur andra resonerar.
Om att bli en bättre beställare av skola.

Hur ser processen att planera och bygga en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Samt – vad menar vi egentligen med begreppet flexibilitet vi ofta slänger oss med?

Välkommen till en halvdag som går på djupet med detta. Föreläsare och workshopledare är Magnus Anclair, initiativtagare till Forum Bygga Skola.

Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är viktiga delar för att möta den stora utmaning många av Sveriges kommuner har de kommande tio åren – att bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det mesta ur den samhällsinvesteringen?


Var och när?

8 maj 2018 i Sundsvall

Programmet pågår mellan klockan 8.30 – 12.00 och inleds med morgonfika.


Kostnad

Deltagaravgift: 1100 kronor + moms. För tre personer eller fler från samma arbetsgivare: 800 kr + moms.
I priset ingår deltagande i samtalen, föreläsning och fika.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser. Ange eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Arrangörer

Samtal Bygga Skola är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


Back To Top