Partnerskap

Huvudpartnerskap Forum Bygga Skola
Hur du kan vara med och stödja verksamheten och samtidigt delta, synas och påverka

Ett antal aktörer – företag och organisationer – har valt att bli huvudpartner till Forum Bygga Skola och på så sätt möjliggöra Forum Bygga Skolas verksamhet. 

Som huvudpartner är du med och stödjer verksamheten med ett ekonomiskt bidrag för att möjliggöra grundverksamheten.

För huvudpartners ger det:
-medlemsskap i Forum Bygga Skolas nätverk och möjlighet att delta på nätverksträffar
-möjlighet till samarrangemang av seminarier mm
-lägre pris på Forum Bygga Skolas arrangemang (studieresor, studiebesök, seminarier mm)
-synas som huvudpartner i Forum Bygga Skolas kommunikation
-möjlighet att synas på sidan ”Hitta kompetens och bollplank”
-möjlighet att ingå i Forum Bygga Skolas referensgrupp (träffas cirka tre gånger per år för bland annat omvärldsbevakning och beslut om verksamhetens inriktning). 

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2020 är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skanska, White, Tengbom, Wästbygg, NCC, Lekolar, Kinnarps, Sweco architects och Hemsö.

Vill ni veta mer om huvudpartnerskap? Kontakta projektledare Magnus Anclair. 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!