skip to Main Content
Paradis produktion

Paradis Produktion är Sveriges första tvärsektoriella studio i gränslandet mellan pedagogik och arkitektur.

Vi utvecklar lärmiljöer som stöd åt arkitekter och skolhuvudmän i nybyggnads- och skolutvecklingsprojekt. Vår verksamhet sträcker sig från strategi och analys till framtagning av koncept för lärmiljöer. Från förskola till gymnasium, från interiör till byggnad och utemiljö. Vi har ett stort nätverk i Sverige och internationellt tack vare gott samarbete med skolledare och lärare, arkitekter och byggprojektledare samt forskare och praktiker inom pedagogik, psykologi och medicin.

Vi hjälper er att ta fram nya lärmiljöer utifrån aktuell läroplan och framåtblickande pedagogiska perspektiv. Vi sammanför kunskaper om kognition, miljöpsykologi och god arkitektur till hållbara, inkluderande skolor.

Att bygga en ny skola är ett mycket stort projekt där vi måste försäkra oss om att den vänstra handen vet vad den högra handen gör. Vi förkortar avståndet mellan fastighetskontoret och utbildningsförvaltningen, och ser till att produkten, skolan, i slutänden blir både pedagogiskt ändamålsenlig och långsiktigt hållbar genom analys, vision och samordning.

Med erfarenhet från stora och små projekt inom skolbyggnad, utemiljö och interiörer hjälper vi er gärna med genomgripande processledning eller i rådgivande funktion.

Paradis Produktion stödjer er också när ni ska utveckla lokala ramprogram med lärandet i centrum.


Webbplats:
http://paradisproduktion.se


Kontaktperson: Frida Brismar Pålsson
+46 73 6635518
frida@paradisproduktion.se


Back To Top