Om oss

Forum Bygga Skola

Forum Bygga Skola är en nationell nätverksarena och think and act tank för alla aktörer som är – eller borde vara – delaktiga i processen att planera, bygga och renovera skolor. Till exempel representanter för skolhuvudmän, byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Huvudsyftet är att göra det lättare för skolhuvudmännen/kommunerna att tillsammans med olika aktörer ta fram målsättningen med och beslutsunderlagen för den nya eller ombyggda skolan. För att den nya eller ombyggda skolan ska bli mer genomtänkt och för att fler smarta lösningar ska spridas.

Att ge möjlighet till att nätverka, utbyta erfarenheter och lära av varandra, att se hur andra löst sina utmaningar och att ta del av och att få till stånd mer forskning är en viktig uppgift för Forum Bygga Skola. Det är också viktigt att utmana Sveriges skolhuvudmän och alla aktörer som är inblandade i projekten att se och arbeta med komplexiteten som skola innebär.

Det handlar ju inte endast om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.


Organisationen

Forum Bygga Skola startades 2016. Initiativtagare är Magnus Anclair som under många år arbetat med mötesplatser för samhällsutveckling.

Sedan starten har nu över 110 av Sveriges kommuner och skolhuvudmän samt drygt 70 organisationer, myndigheter och företag deltagit i verksamheten. 2021 är cirka 60 kommuner/skolhuvudmän samt drygt 30 organisationer, myndigheter och företag med i det nätverk som forumet driver.

Verksamheten bedrivs och planeras i samarbete med nätverkets partners och de kommuner och skolhuvudmän som är aktiva i nätverket.

Grundverksamheten finansieras genom ekonomiskt stöd av huvudpartners. Nätverksträffar, seminarier, workshops, studieresor, forskningssammanställningar mm finansieras främst genom abonnemangsavgifter till nätverket samt deltagaravgifter.

Juridisk person är Forum Bygga Skola Sverige AB, organisationsnummer 559145-4193. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2021 är Skanska, White, Tengbom, Wästbygg, Lekolar, Sweco architects, NCC, Kinnarps, Cedervall arkitekter och Hemsö.

Vill du veta mer om Forum Bygga Skolas verksamhet och möjligheten att delta? Vill du bidra till verksamheten? Vill du veta mer om huvudpartnerskap? Tveka inte att höra av dig!

Verksamheten

Forum Bygga Skola erbjuder en arena för alla som är inblandade i skolhusutveckling och skolhusprojekt. Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän ges möjligheten att få kunskap, inspiration och stöd i processen att ta fram ett riktigt bra beslutsunderlag till alla de skolor som ska byggas och renoveras. Alla andra centrala aktörer såsom byggare, arkitekter, inredare, it-utvecklare, akustiker, stadsplanerare med flera att vara med och bidra till det arbetet med sin kompetens och själva lära sig mer genom att ta del av forskning och nätverk.

Forum Bygga Skola vänder sig till alla som har intresse av att vara med och bidra till utvecklingen och på samma gång lära sig mer om lärmiljöer och skolbyggnader och hur skolbyggnaden, undervisningen och det omgivande samhället kan samspela på bästa sätt.

Och vi är många aktörer och individer från olika branscher som på olika sätt är med och bidrar till svensk skolas utveckling, vilket är bra! Utmaningen är att vid ännu fler tillfällen än idag få aktörer från olika branscher att sitta ner tillsammans för att se komplexiteten, att se frågor ur olika perspektiv, att lära sig mer och att hitta nya och smarta lösningar.

Genom Forum Bygga Skola kan ni vara med och bidra till utvecklingen av svensk skola och själva få mycket tillbaka!
.

.• Seminarier, workshops, nätverksträffar och studiebesök/studieresor – med möjlighet att både öka kompetens och nätverk. Ni hittar vad som händer i kalendariet.

• Utbildningsprogrammet Delarna som blir en helhet (ett helårsprogram med sex tvådagarsträffar runt om i Sverige).

• Nyhetsbrev (med tips på ny forskning, case att inspireras av, information om seminarier mm). Vill ni få nyhetsbrevet? Anmäl dig här!

• Forskning, artiklar och rapporter samlat (se Forskning och fakta).

Arena Bygga Skola – Sveriges viktigaste mötesplats för alla oss som är med och bygger framtidens skola. En mötesplats för nätverkande, inspiration och kompetens.

Checklista över de frågor man bör ställa sig i planering och bygge av skola är under framtagande och nätverket kommer att färdigställa denna under 2021.

Katalog med aktörer som på olika sätt arbetar med att bygga och renovera skola och som vill bidra med sin kompetens och som bollplank.

• Forum Bygga Skola erbjuder sig också att arrangera och specialsy till exempel studieresor, utbildningar och workshops som stöd till specifika projekt för att inspireras och ta fram beslutsunderlag – hör av er om detta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!