Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på Forum Bygga Skolas nyhetsbrev?!

Prenumerera på Forum Bygga Skolas nyhetsbrev!

Några gånger per år får du via nyhetsbrevet tips på forskning, seminarier, studieresor och andra möjligheter till kunskap och erfarenhetsutbyte. Välkommen att anmäla dig till nyhetsbrevet HÄR!

Vår integritetspolicy:

Allmänna dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner i hela EU. Det tycker vi är bra och viktigt.

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi ditt namn och mejladress för att kunna skicka mejl till dig. Vi sparar sedan din e-postadress och ditt namn i vårt register så länge som du inte aktivt avregisterar dig. Du kan när som helst kontakta oss för att avregistrera dig eller klicka på länken Unsubscribe i de nyhetsbrev vi skickar.

Registret används endast för att nå dig med vårt nyhetsbrev.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Frågor och ansvar

Kontakta oss på e-post magnus@byggaskola.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Forum Bygga Skola Sverige AB (559145-4193), Krokvägen 5, 122 62 Stockholm.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!