NCC

NCC

NCC är ett samhällsbyggande företag och det vi gör påverkar människors vardag, inte bara idag utan för decennier framåt. Med det följer vikten av att förstå och ta ansvar för att leverera ett värde bortom själva byggprojektet. Särskilt viktigt är detta när vi bygger skolor. Behovet av bra utbildning och skolor där barn och unga mår bra är avgörande för oss alla, för staden och samhället. Vi på NCC vill bidra till detta och arbetar därför sedan länge med gemensam involvering i ett tidigt skede och i nära samarbete med våra kunder i våra skolprojekt. Tillsammans tänker vi bortom de traditionella lösningarna och ser hur vi kan använda vår gemensamma kompetens för att lösa behoven på bästa sätt.

Hållbarhet är en självklar del av vår lösning. För att leverera ett värde bortom själva byggprojektet handlar det för oss om att tänka hållbart ur tre perspektiv: det miljömässiga, det ekonomiska och det sociala. Vi strävar efter lösningar där dessa tre perspektiv förutsätter varandra. Hållbarhet är ingenting vi adderar ovanpå ett projekt utan är en integrerad del av vår lösning. En hållbar skola är en plats där lärandemiljön utformas efter både lärare och elevers behov, där vi utformar miljöer som skapar både trivsel och förbättrar lärandet. Arbetsmiljön ska vara trygg, inkluderande och skapa utrymme för undervisningens olika moment med både lugna platser och kreativa miljöer.

Med NCCs långa erfarenhet och kunskap kring skolprojekt där tidig och tät dialog med kommuner, lärare och elever är viktiga byggstenar så är vi övertygade om att vi tillsammans kan bidra till en hållbar skola för framtiden. En skola för alla.


Webbplats:
ncc.se


Kontakt:
Jonas Westerberg,
Segmentsansvarig NCC Skola
jonas.westerberg@ncc.se


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!