skip to Main Content

Maj-november 2022: föreläsningsserie skolans buzzwords

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, smart och som passar ALLA. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp och målsättningar som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2022 en serie föreläsningar kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Det smarta skolhuset · En skola för alla

Man kan delta på plats eller via länk – se datum och platser i kalendariet!

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back To Top