Liljewall

Liljewall

Framtidens skola behöver förhålla sig till ett samhälle som idag förändras i snabb takt. I alla sammanhang och åldrar påverkas vi av en ökad digitalisering och på många sätt kommer vår framtida tillvaro att skilja sig från den vi själva vuxit upp i.

Detta innebär en omfattande och spännande utmaning! Hur skapar vi tillsammans en skola som förbereder barn och unga för morgondagens kunskapssamhälle, sociala samspel och arbetsliv? Denna frågeställning genomsyrar vårt dagliga arbete. Vår vision är att skapa omsorgsfullt planerade och insiktsfulla läromiljöer där sammanhang, sammanhållning, utveckling och lustfyllt lärande är i fokus. Vi är nämligen övertygade om att skolans utformning spelar en viktig roll kring elevernas förmåga att lära för hela livet, både idag och imorgon.


Webbplats:
liljewall.se


Kontakt:
Madeleine Nordenknekt
+46 705 48 70 69
mano@liljewall.se


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!