Lekolar

Lekolar

Vi vill väcka lusten att lära genom att utveckla lärande miljöer för barn och ungdomar. Miljöer som bidrar till lärandet och är hållbara ur alla synvinklar. I detta arbete är vi nära skolorna och förskolorna för att på riktigt få reda på vad som är optimalt. Vi ser helheten från möbler till kompensatoriskt material, konkret läromedel och leksaker. Allt hänger ihop och bidrar till att skapa den optimala miljön i skolor och förskolor.

Det finns internationell forskning kring hur inredningen påverkar lärandet. För att bidra till evidensen även i Sverige startade vi i höstas den första svenska forskningsstudien, som leds av Frida Brismar Pålsson, där vi söker vilka framgångsfaktorer för lärandet som påverkas av inredningen. Den pågår under 2018/2019. Vi har byggt upp nya miljöer efter lärsituationer i 4 skolor runtomkring Stockholm. Lärsituationer finns överallt i våra skolor men nu undersöker vi hur det underlättas med rätt inredning också.

Vi tror att man lär sig mer i en miljö man trivs i och definitivt om man har roligt också. I den värld vi vill bidra till att skapa är det en självklarhet för alla barn och unga. Det är vårt sätt att ge nästa generation en bättre framtid.


Äventyrets förskola, Höganäs


Gustavslundskolan, Helsingborg


Haganässkolan, Älmhult


Solängens förskola, Huddinge


Fornhöjdens bostadsområde, Södertälje


Webbplats:
http://www.lekolar.se


Kontakt:

Sortimentschef: Sara Gustafsson
+46 479 19853
Sara.Gustafsson@lekolar.se


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!