• Kunskapshuset

Kunskapshuset

Just nu byggs Kunskapshuset i Gällivare. Huset ska samla vuxenutbildningen och samtliga gymnasieprogram, både teoretiska och yrkesinriktade, i en och samma byggnad. Totalt ska det finnas plats för 850 elever.

Och under 2018 börjar bygget av multiaktivitetshuset i Gällivare centrum. Det är en byggnad som ska innehålla arena för musik, kultur, biograf, bibliotek och simhall. Byggnaden är planerad för invigning 2021.

Att planera för och genomföra byggandet av Kunskapshuset är en viktig del av den så kallade samhällsomvandlingen i Gällivare, för att långsiktigt säkerställa fortsatt utveckling av gruvdriften i Malmberget och bidra till utvecklingen av ”en arktisk småstad i världsklass”.

Utgångspunkten har varit att studera behov och förutsättningar och i nära samarbete med kommunens företrädare och skolans representanter ta fram en lösning på hur det nya Kunskapshuset och hela kvarteret kan gestaltas till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, funktionell och arkitektoniskt attraktiv helhet.

​Användbarhet, upplevelse och utveckling av platsen har varit i fokus. Den nya gymnasie- och vuxenskolan beräknas vara klar för inflyttning hösten 2019.

Byggnaden har lokalt präglade material och inspiration är hämtad från den samiska kulturen. Gruvorna inspirerar till husets volymer som anpassar sig till den omgivningen med hjälp av trappningar i höjdled och vinklar i sidled. Platsen mellan den gamla skolan och det nya huset, med sin träfasad, är tänkt att bli ett spännande mellanrum där det nya huset reflekterar det gamla och har sin särprägel i kontrast till Centralskolans dekorerade tegelfasader. Kunskapshusets fasad är sammanhållen och kvarteret har en gemensam identitet som förändras genom volymens anpassning till den befintliga bebyggelsen.

Foto: Liljewall arkitekter.


Kunskapshuset, Gällivare
Byggherre: Gällivare kommun
Arkitekt: Liljewalls arkitekter

Storlek: 23 000 kvm bruttoarea
Skolform: gymnasieskola och lärcentra för vuxna samt distanshögskola
Antal elever: 850
Färdigbyggd: beräknat 2020


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!