Troldtekt

Krook & Tjäder

Lärandemiljöer ska ge tillgång till olika sätt att ta till sig och lära.

Vi på Krook & Tjäder arbetar nära beställaren med stor förståelse för verksamheten och dess behov. Oavsett om det handlar om utveckling av befintlig fastighet eller nybyggnation. En välplanerad skola med helhetstänk kring den fysiska innemiljön och den gemensamma utemiljön skapar förutsättningar för en kreativ och tillåtande skola att arbeta i för såväl lärare som elever.

Skolan är en mötesplats som ska värna demokrati och trygghet där alla individer vågar, får och kan ta plats. Inspirationen sitter till stor del i rummen vi ritar. En skolmiljö där fysiskt gestaltande lärandemiljön, färgsättning och ljussättning skapar förutsättningar för nyfiket, lustfyllt och kreativt lärande.

”Vi arbetar för skolmiljöer där alla får rum att utvecklas” – Martina Rahm, arkitekt och kompetensansvarig inom utbildning på Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder startade år 1988 i Göteborg och är idag ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 280 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo. Tillsammans har vi byggt upp en stark position inom arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign.


Webbplats:

www.krooktjader.se/projekt/utbildning


Kontakt:

Martina Rahm, Arkitekt MSA och ansvarig inom utbildning
martina.rahm@krook.tjader.se
+46 (0)33-20 48 51


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!