Kinnarps

Kinnarps

Framtidens skola ställer inte bara krav på pedagogiken – utan också på studiemiljön. När vi utvecklar och formger möbler för skola står ergonomi, design, kvalitet, innovation och miljöhänsyn i centrum. Idag vet vi att den fysiska miljön har stor betydelse för inlärningen. Med bra kroppsställning, ljus, ljud, ventilation och en miljö som tillåter att du variera din arbetsplats, blir det lättare att hålla koncentrationen uppe. Utifrån den omfattande forskning som finns jobbar vi ständigt för att hitta nya former, material och koncept som skapar ergonomiska, vackra och flexibla miljöer för lärande.

Vi arbetar tillsammans med skolor för att  ta fram lärmiljöer som stöttar elever och pedagoger i deras inlärning och utveckling. Vårt koncept Next Education® är en metod för att skapa rum för aktivt lärande, en metod som hjälper till att fram lärmiljöer där inredningen fungerar som den tredje pedagogen. Läs mer om konceptet och hur det fungerar här:
https://www.kinnarps.se/skola/kinnarps-next-education/

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!