Kalendarium

Kalendarium
Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola. Har du förslag på aktiviteter – tipsa gärna!


Upphandling – vilken form passar bäst för er? Om olika alternativ, krav och utvärderingskriterier.
När man har arbetat fram målsättningarna med ny- eller ombyggnation av en skola, funderat på om man ska äga eller hyra skolhuset och ställt sig frågan kring vilka krav man ska ställa – då gäller det tänka till ytterligare för att hitta rätt i djungeln kring vem som ska göra jobbet och hur!
Välkommen till en genomgång av de olika alternativ som finns kring upphandling. Vi diskuterar för- och nackdelar utifrån olika situationer och går igenom de olika krav och utvärderingskriterier man kan ställa i en upphandling.
Seminariet riktar sig främst till dig som hos en skolhuvudman på olika sätt är inblandad i val av upphandling, men även andra som är inblandade i att utveckla skola – till exempel arkitekter. Seminariet syftar till att ge en grundläggande genomgång och ska ses som ett sätt att övergripande orientera sig i de möjligheter som finns.
Föreläsare och diskussionsledare är Magnus Vidänge, entreprenad och upphandlingsjurist samt Johan Lagerlöf, bolagsjurist på Skanska.

Torsdagen den 18 maj klockan 10.00-12.00 i Stockholm i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63. Anmälan till magnus@byggaskola.se  Seminariet är kostnadsfritt (vid no-show faktureras 400 kr + moms). Seminarium upphandling Forum Bygga Skola 18 maj 2017


Fotograf: Daniel Hundven-Clements

Att bygga skola för trygghet och hälsa – studiebesök på Brinkskolan i Täby
Vilka smarta idéer finns det för att både ska trygga miljöer och inspirera till rörelse, både inomhus och utomhus? Vi besöker nybyggda Brinkskolan i Täby, hör hur de resonerade kring bygget, vad forskningen säger och diskuterar.
Tisdagen den 23 maj klockan 9.00-11.30. Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser. Här finns inbjudan att ladda ner – sprid gärna! Studiebesök_Brinkskolan Täby_ForumByggaSkola 170523


Ny skola – samnyttjande + hållbarhet = samhällsvinst?
Forum Bygga Skola arrangerar ett rundabordssamtal under årets Almedalsvecka där ledande kommunpolitiker och tjänstemän ges möjlighet att sitta ner och resonera kring vilka vinster samhällsinvesteringen en ny skola kan innebära om ord som samnyttjande och social hållbarhet konkretiseras innan spaden sätts i marken. Vill man bygga mer än ett skolhus utan även skapa skola i samspel med samhället – hur kan man tänka?

Med ett genomtänkt upphandlingsunderlag – där livscykelperspektivet på investeringen finns med – går det att få ut mer värden och samtidigt behålla en god ekonomi. Det gäller att tänka efter före – en process vilket samtalet är tänkt att vara en del av.

Vill du delta i samtalet? Anmäl dig genom att skicka ett mejl till magnus@byggaskola.se.  Datum: 4 juli klockan 8.15-9.30. Rostockergränd 4, Visby. Här finns inbjudan att ladda ner: Inbjudan_samtal skola Almedalen_ForumByggaSkola 170604


Kurs, handledning och projekt i metoden Evidence based design
Kurs, handledning och projekt i metoden Evidence based design med bl a Peter Lippman. 10 skolor/skolhuvudmän erbjuds möjligheten att delta i en utbildning i metoden Evidence based design – en metod för att förstå hur en fysisk lärmiljö fungerar ihop med verksamheten. En heldagsutbildning i september och därefter handledning under hösten i samband med att varje skola/skolhuvudman genomför skarpa undersökningar. Riktar sig främst till de som ska renovera och bygga om skolor men även till de som ska bygga nytt och som vill lära sig mer hur deras ”gamla” lärmiljöer fungerar som beslutsunderlag för det nya. Start september, utbildningsdag den 1 september på Glömstaskolan i Huddinge. Anmälan till magnus@byggaskola.se Se inbjudan för detaljer. Utveckla lärmiljöer med Peter Lippman, Forum Bygga Skola 170901


Samtal Bygga Skola – se helheten och hör hur andra resonerar!
Hur ser processen att planera och bygga en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som inledningsvis förklarar processen och frågorna – kunskap som alla skolhuvudmän har nytta av i sitt arbete att planera en ny eller ombyggnation av skola. Därefter får du sitta ner med representanter från andra skolhuvudmän för att i mindre grupper samtala om erfarenheter och möjliga vägval – allt för att bli en bättre beställare av skola.

Var och när? Alla tillfällen pågår mellan kl 8.30-13.00.
22 september i Sundsvall
9 oktober i Stockholm
12 oktober i Örebro
20 november i Göteborg
17 januari 2018 i Malmö

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast en månad innan respektive tillfälle. Se deltagaravgift och program i inbjudan. Inbjudan Samtal Bygga Skola ht 2017


Hur stor eller liten kan en skola vara egentligen?!
Finns det en minsta och en största storlek för en skola för att den ska fungera? Vad händer om man har flera små skolor i en byggnad/ett campus och samutnyttjar en del resurser? Kan det vara en lösning i kommuner som har svårt att hitta mark att bygga på? Forum Bygga Skola bjuder in till ett samtal utifrån erfarenheter och forskning.
Torsdagen den 14 september klockan 13.00-15.00 i Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, Stockholm.
Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 7 september.


Att beställa skola – en investering i hållbarhet. Utbildningsprogram 2017/2018.
Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

Vi riktar oss till dig som arbetar med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Genom att bli ett kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Vid fem tillfällen (tvådagarsträffar) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. Du får möjlighet att lära av andras exempel och nätverka med kollegor och sakkunniga inom området. Mellan träffarna erbjuds rådgivning kring skarpa projekt.  Anmälan till magnus@byggaskola.se  September 2017 – maj 2018 Att beställa skola. Utbildn 2017-2018 Forum Bygga Skola


Studieresa till London och Bristol: Helhetsgrepp om behoven innan spaden sätts i marken.
Välkommen att följa med på benchlearningresa med besök på skolor i Bristol och London. I Bristol tittar vi på erfarenheterna och effekterna av samarbetet inom det sk Local Education Partnership – ett statligt initiativ där samverkan mellan parterna står i centrum. I London besöker vi City of Westminster College och Ashmount Primary School där man utöver miljömässig hållbarhet arbetar med miljöer för informellt lärande och samverkan med omkringliggande samhället.
Datum: 27-29 september 2017, med möjlighet att stanna kvar över helgen.  Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser. Här finns inbjudan att ladda ner – sprid gärna! Inbjudan studieresa skolor London och Bristol_ForumByggaSkola sept 2017


Studieresa till Japan: Att bygga stort och samtidigt tänka rätt – vad kan vi lära av världens största stad?
Studieresa till Tokyo och Japan där vi i liten grupp besöker förskolor och skolor som hittat olika lösningar att bygga skola och driva verksamhet i tät urban miljö med lite mark att tillgå. Bl a besöker vi Fuji kindergarten med 600 barn.
Preliminära datum: 4-9 februari 2018. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Under hösten 2107 och våren 2018 planeras även:

Hur kan en process som tar komplexiteten på allvar se ut?
Om alla som borde vara med är det och om alla frågor som borde ställas ställs för att ha ett så bra underlag som möjligt inför en upphandling av en skola – hur kan en sådan process se ut? Vem har mandatet att starta processen och vilka bör bjudas in? Ett seminarium där förslag presenteras och en kommun beskriver hur de arbetat med sin process.

Hållbar skola – flera olika perspektiv som måste samverka
Vad menar vi när vi säger hållbar skola? Olika skolhuvudmän ger olika svar på den frågan och för att kunna prioritera och planera inför att bygga eller renovera måste man sätta ord på hur vi definierar hållbar skola – i varje enskilt case.

Samutnyttjande av resurser – på plats eller mobilt
Bibliotek, labb, restaurang/kafeteria, gymnastiksal, skickliga föreläsare… listan kan göras lång över de resurser som skolor kan dela – kanske också med närliggande samhället. Vilka erfarenheter och möjligheter finns kring detta?

Rundsbordssamtal forskning – vilken forskning bör initieras?
Möte med forskare och praktiker – i vilka frågor behövs mer beslutsunderlag? Vilka frågor bedöms möjliga att gå vidare med?

Skolan och digitaliseringen – påverkar det hur vi tänker lärmiljöer?
Vilka frågor bör vi ställa oss kring hur skolans digitala infrastruktur kommer att vara framöver? Vad händer med läromedlen och hur kan det påverka hur vi bör tänka kring byggande och renoverande? Vilka svar är viktiga att ha innan man går till upphandling?

En stol, en soffa eller en FatBoy – det är frågan!
Workshop kring betydelsen av att tänka inredning tidigt i processen, både för ekonomi, förvaltning, undervisning och flexibilitet.

Favorit i repris: Upphandlingsform och ägande- och förvaltningsform – vad passar bäst för er?
En genomgång av de olika alternativ som finns.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!